Beveiliging en opsporing; prijsindex 2006 1e kwartaal = 100

Beveiliging en opsporing; prijsindex 2006 1e kwartaal = 100

Beveiligings- en opsporingsdiensten Perioden Prijsindexcijfers (2006 1e kwartaal = 100) Kwartaalmutatie (%) Jaarmutatie (%)
Totaal Beveiliging en opsporing 2006 1e kwartaal 100,0
Totaal Beveiliging en opsporing 2006 2e kwartaal 101,5 1,5
Totaal Beveiliging en opsporing 2006 3e kwartaal 99,8 -1,7
Totaal Beveiliging en opsporing 2006 4e kwartaal 99,1 -0,7
Totaal Beveiliging en opsporing 2006 jaargemiddelde 100,1
Totaal Beveiliging en opsporing 2007 1e kwartaal 100,9 1,8 0,9
Totaal Beveiliging en opsporing 2007 2e kwartaal 102,1 1,2 0,6
Totaal Beveiliging en opsporing 2007 3e kwartaal 102,6 0,5 2,8
Totaal Beveiliging en opsporing 2007 4e kwartaal 101,8 -0,8 2,7
Totaal Beveiliging en opsporing 2007 jaargemiddelde 101,9 1,8
Beveiliging (ex. technische beveiliging) 2006 1e kwartaal 100,0
Beveiliging (ex. technische beveiliging) 2006 2e kwartaal 101,9 1,9
Beveiliging (ex. technische beveiliging) 2006 3e kwartaal 99,5 -2,4
Beveiliging (ex. technische beveiliging) 2006 4e kwartaal 97,9 -1,6
Beveiliging (ex. technische beveiliging) 2006 jaargemiddelde 99,8
Beveiliging (ex. technische beveiliging) 2007 1e kwartaal 99,9 2,0 -0,1
Beveiliging (ex. technische beveiliging) 2007 2e kwartaal 101,4 1,5 -0,5
Beveiliging (ex. technische beveiliging) 2007 3e kwartaal 102,4 1,0 2,9
Beveiliging (ex. technische beveiliging) 2007 4e kwartaal 101,5 -0,9 3,7
Beveiliging (ex. technische beveiliging) 2007 jaargemiddelde 101,3 1,5
Overige vakgebieden 2006 1e kwartaal 100,0
Overige vakgebieden 2006 2e kwartaal 100,3 0,3
Overige vakgebieden 2006 3e kwartaal 100,4 0,1
Overige vakgebieden 2006 4e kwartaal 102,5 2,1
Overige vakgebieden 2006 jaargemiddelde 100,8
Overige vakgebieden 2007 1e kwartaal 104,1 1,6 4,1
Overige vakgebieden 2007 2e kwartaal 104,2 0,1 3,9
Overige vakgebieden 2007 3e kwartaal 103,7 -0,5 3,3
Overige vakgebieden 2007 4e kwartaal 102,7 -1,0 0,2
Overige vakgebieden 2007 jaargemiddelde 103,7 2,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Prijsindexcijfers, kwartaalmutaties, jaarmutaties en
wegingsfactoren naar deelmarkten.
kw I 2006 - kw Iv 2007; jaargemiddelden 2006- 2007.
Gewijzigd op 09 juni 2009.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Prijsindexcijfers
De prijsindexcijfers geven de gemiddelde prijsontwikkeling weer van
beveiligings- en opsporingsdiensten. Na afloop van het kwartaal
wordt geënquêteerd hoeveel uren de medewerkers van een
beveiligings- en opsporingsbedrijf voor de klant hebben gewerkt en
hoeveel de opbrengst van de verleende diensten bedroeg. Het
gerealiseerde uurtarief wordt berekend als het quotiënt van de
opbrengst en het aantal uren.
Kwartaalmutatie
Procentuele verandering ten opzichte van het voorgaande kwartaal.
Jaarmutatie
Procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.