Continu Vakantie Onderzoek

Continu Vakantie Onderzoek

Soort vakantie Vakantieperiode Perioden Vakantie in Nederland Algemene gegevens Aantal vakanties (x 1 000) Vakantie in Nederland Algemene gegevens Gemiddelde vakantieduur (dagen) Vakantie in Nederland Algemene gegevens Aantal overnachtingen (x 1 000) Vakantie in Nederland Algemene gegevens Uitgaven voor vakantie Totale uitgaven voor vakantie (x mln euro) Vakantie in Nederland Algemene gegevens Uitgaven voor vakantie Gemiddelde uitgaven per vakantieganger Totaal gem. uitgaven per vakantieganger (euro) Vakantie in Nederland Algemene gegevens Uitgaven voor vakantie Gemiddelde uitgaven per vakantieganger Met eigen vervoer (euro) Vakantie in Nederland Algemene gegevens Uitgaven voor vakantie Gemiddelde uitgaven per vakantieganger Met overig vervoer (euro) Vakantie in Nederland Vakantiebestemming Naar toeristengebied Waddeneilanden (TR) (x 1 000) Vakantie in Nederland Vakantiebestemming Naar toeristengebied Noordzeebadplaatsen (TR) (x 1 000) Vakantie in Nederland Vakantiebestemming Naar toeristengebied IJsselmeerkust (TR) (x 1 000)
Lange vakanties Totaal 2001 8.060 10,9 80 1.630 202 196 296 610 1.220 240
Lange vakanties Winterperiode 2001 1.900 7,0 11 290 154 152 . 130 270 60
Lange vakanties Zomerperiode 2001 6.150 12,1 68 1.340 218 210 321 480 950 190
Korte vakanties Totaal 2001 9.670 3,1 20 650 67 65 95 440 1.400 640
Korte vakanties Winterperiode 2001 3.390 3,2 7 280 82 79 . 130 530 240
Korte vakanties Zomerperiode 2001 6.280 3,0 13 370 59 57 83 310 870 390
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Gegevens beschikbaar: vanaf 1992 tot en met 2001.
Frequentie: stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Vakantie in Nederland
Algemene gegevens
Aantal vakanties
Gemiddelde vakantieduur
Aantal overnachtingen
Uitgaven voor vakantie
Onder de uitgaven voor vakanties worden de directe uitgaven verstaan die
voor een bepaalde vakantie zijn gemaakt. Dat wil zeggen reiskosten,
verblijfkosten, uitgaven aan voeding en overige kosten die rechtstreeks
verband houden met de vakantie (bijvoorbeeld verzekeringen,
entreegelden, souvenirs en foto's). De uitgaven die betrekking hebben op
duurzame recreatiegoederen, zoals caravan, tent, boot, ski's en
kampeeruitrusting zijn bij het CVO buiten beschouwing gelaten, omdat ze
doorgaans niet aan één vakantie(jaar) kunnen worden toegerekend.
Totale uitgaven voor vakantie
Gemiddelde uitgaven per vakantieganger
Totaal gem. uitgaven per vakantieganger
Totaal gemiddelde uitgaven per vakantieganger.
Met eigen vervoer
Met overig vervoer
Vakantiebestemming
Er is zowel een verdeling gemaakt naar toeristengebieden als naar
provincies. Als bestemming wordt gerekend het toeristengebied c.q.
provincie waar men de meeste aantal overnachtingen heeft doorgebracht.
Naar toeristengebied
Waddeneilanden (TR)
TR=Toeristengebied
Noordzeebadplaatsen (TR)
Trendbreuk in 1997 als gevolg van grenswijzigingen tussen de
toeristengebieden Noordzeebadplaatsen, Deltagebied en 'West- en
Midden-Brabant' na een gemeentelijke herindeling in de provincies Zeeland
en Noord-Brabant.
TR=Toeristengebied
IJsselmeerkust (TR)
TR=Toeristengebied