Regionale prognose; bevolkingsopbouw, 2007 - 2025

Regionale prognose; bevolkingsopbouw, 2007 - 2025

Alle leeftijden Geslacht Regio's 2007 Perioden Totale bevolking (aantal) Herkomstgroepering en generatie Autochtoon (aantal) Herkomstgroepering en generatie Westerse allochtonen Totaal 1e en 2e generatie (aantal) Herkomstgroepering en generatie Westerse allochtonen 1e generatie (aantal) Herkomstgroepering en generatie Westerse allochtonen 2e generatie (aantal) Herkomstgroepering en generatie Niet-westerse allochtonen Totaal 1e en 2e generatie (aantal) Herkomstgroepering en generatie Niet-westerse allochtonen 1e generatie (aantal) Herkomstgroepering en generatie Niet-westerse allochtonen 2e generatie (aantal)
Totaal over alle leeftijden Mannen en vrouwen Nederland 2008 16.377.048 13.178.824 1.439.077 591.196 847.881 1.759.147 1.014.009 745.138
Totaal over alle leeftijden Mannen en vrouwen Nederland 2015 16.595.318 13.140.696 1.524.757 654.786 869.971 1.929.865 1.035.785 894.080
Totaal over alle leeftijden Mannen en vrouwen Nederland 2020 16.747.844 13.108.792 1.592.313 702.759 889.554 2.046.739 1.063.299 983.440
Totaal over alle leeftijden Mannen en vrouwen Nederland 2025 16.882.447 13.060.855 1.662.476 751.556 910.920 2.159.116 1.096.053 1.063.063
Totaal over alle leeftijden Mannen en vrouwen Amsterdam 2008 752.063 392.536 109.292 59.475 49.817 250.235 147.157 103.078
Totaal over alle leeftijden Mannen en vrouwen Amsterdam 2015 791.707 419.161 128.861 73.661 55.200 243.685 132.944 110.741
Totaal over alle leeftijden Mannen en vrouwen Amsterdam 2020 816.051 434.212 141.947 82.434 59.513 239.892 125.087 114.805
Totaal over alle leeftijden Mannen en vrouwen Amsterdam 2025 836.719 444.794 154.283 90.158 64.125 237.642 119.007 118.635
Totaal over alle leeftijden Mannen en vrouwen 's-Gravenhage (gemeente) 2008 477.373 263.155 64.388 34.604 29.784 149.830 91.068 58.762
Totaal over alle leeftijden Mannen en vrouwen 's-Gravenhage (gemeente) 2015 493.123 266.538 79.683 46.443 33.240 146.902 82.300 64.602
Totaal over alle leeftijden Mannen en vrouwen 's-Gravenhage (gemeente) 2020 503.044 267.246 90.662 54.117 36.545 145.136 78.286 66.850
Totaal over alle leeftijden Mannen en vrouwen 's-Gravenhage (gemeente) 2025 510.562 265.532 101.670 61.378 40.292 143.360 75.363 67.997
Totaal over alle leeftijden Mannen en vrouwen Rotterdam 2008 583.625 326.938 57.921 29.040 28.881 198.766 113.702 85.064
Totaal over alle leeftijden Mannen en vrouwen Rotterdam 2015 578.433 337.247 60.158 28.896 31.262 181.028 94.856 86.172
Totaal over alle leeftijden Mannen en vrouwen Rotterdam 2020 578.425 343.688 61.989 29.189 32.800 172.748 86.486 86.262
Totaal over alle leeftijden Mannen en vrouwen Rotterdam 2025 579.540 347.891 64.440 29.849 34.591 167.209 79.900 87.309
Totaal over alle leeftijden Mannen en vrouwen Utrecht (gemeente) 2008 296.708 206.611 29.566 12.708 16.858 60.531 33.190 27.341
Totaal over alle leeftijden Mannen en vrouwen Utrecht (gemeente) 2015 338.319 237.121 35.391 15.480 19.911 65.807 32.938 32.869
Totaal over alle leeftijden Mannen en vrouwen Utrecht (gemeente) 2020 366.630 257.802 39.392 17.473 21.919 69.436 33.122 36.314
Totaal over alle leeftijden Mannen en vrouwen Utrecht (gemeente) 2025 392.234 275.236 43.434 19.530 23.904 73.564 34.085 39.479
Bron: CBS, PBL
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat prognosecijfers over de samenstelling bevolking per
regio naar leeftijd, geslacht en herkomstgroepering.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2008-2025
Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie
8 juli 2008.
De prognose is bijgesteld op basis van de meest recente inzichten, de
prognoseperiode loopt nu van 2008 tot 2025.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In 2009 komt de nieuwe regionale prognose uit.

Toelichting onderwerpen

Totale bevolking
Herkomstgroepering en generatie
Herkomstgroepering
Kenmerk dat weergeeft met welk land een persoon verbonden is op basis
van het geboorteland van de ouders of van zichzelf.
Generatie
Nadere onderscheiding van de allochtone bevolking onderverdeeld naar
eerste generatie allochtoon en tweede generatie allochtoon.
Een eerste generatie allochtoon heeft als herkomstgroepering het land
waar hij of zij is geboren. Een tweede generatie allochtoon heeft als
herkomstgroepering het geboorteland van de moeder, tenzij dat ook
Nederland is. In dat geval is de herkomstgroepering bepaald door het
geboorteland van de vader. Bij de tweede generatie is er ook een
onderscheid tussen personen met één of twee in het buitenland geboren
ouders.
Autochtoon
Autochtonen
Persoon van wie de beide ouders in Nederland zijn geboren.
Westerse allochtonen
Westerse allochtonen
Allochtoon met als herkomstgroepering een van de landen in de werelddelen
Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceani% of Indonesi% of
Japan. Op grond van hun sociaaleconomische en sociaal-culturele positie
worden allochtonen uit Indonesi% en Japan tot de westerse allochtonen
gerekend. Het gaat vooral om mensen die in het voormalig Nederlands-Indi%
zijn geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.
Totaal 1e en 2e generatie
Generatie
Nadere onderscheiding van de allochtone bevolking onderverdeeld naar
eerste generatie allochtoon en tweede generatie allochtoon. Een eerste
generatie allochtoon heeft als herkomstgroepering het land waar hij of zij
is geboren. Een tweede generatie allochtoon heeft als herkomstgroepering
het geboorteland van de moeder, tenzij dat ook Nederland is. In dat geval
is de herkomstgroepering bepaald door het geboorteland van de vader.
Bij de tweede generatie is er ook een onderscheid tussen personen met één
of twee in het buitenland geboren ouders.
1e generatie
Persoon is zelf in het buitenland geboren; ten minste één ouder is in het
buitenland geboren.
2e generatie
Persoon is in Nederland geboren; ten minste één ouder is in het
buitenland geboren.
Niet-westerse allochtonen
Niet-westerse allochtoon
Allochtoon met als herkomstgroepering een van de landen in Afrika,
Latijns-Amerika en Azië (exclusief Indonesië en Japan) of Turkije.
Op grond van hun sociaaleconomische en sociaal-culturele positie worden
allochtonen uit Indonesië en Japan tot de westerse allochtonen gerekend.
Het gaat vooral om mensen die in het voormalig Nederlands-Indië zijn
geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.
Totaal 1e en 2e generatie
Generatie
Nadere onderscheiding van de allochtone bevolking onderverdeeld naar
eerste generatie allochtoon en tweede generatie allochtoon. Een eerste
generatie allochtoon heeft als herkomstgroepering het land waar hij of zij
is geboren. Een tweede generatie allochtoon heeft als herkomstgroepering
het geboorteland van de moeder, tenzij dat ook Nederland is. In dat geval
is de herkomstgroepering bepaald door het geboorteland van de vader.
Bij de tweede generatie is er ook een onderscheid tussen personen met één
of twee in het buitenland geboren ouders.
1e generatie
Persoon is zelf in het buitenland geboren; ten minste één ouder is in het
buitenland geboren.
2e generatie
Persoon is in Nederland geboren; ten minste één ouder is in het
buitenland geboren.