Regionale prognose; kerncijfers, 2007 - 2025

Regionale prognose; kerncijfers, 2007 - 2025

Regio's 2007 Perioden Totale bevolking (aantal) Totale bevolking naar herkomst Autochtoon (aantal) Totale bevolking naar herkomst Westerse allochtonen Totaal 1e en 2e generatie (aantal) Totale bevolking naar herkomst Niet-westerse allochtonen Totaal 1e en 2e generatie (aantal) Totale bevolking naar herkomst Suriname Totaal 1e en 2e generatie (aantal) Totale bevolking naar herkomst Nederlandse Antillen en Aruba Totaal 1e en 2e generatie (aantal) Totale bevolking naar herkomst Turkije Totaal 1e en 2e generatie (aantal) Totale bevolking naar herkomst Marokko Totaal 1e en 2e generatie (aantal) Totale bevolking naar herkomst Overig niet-westers Totaal 1e en 2e generatie (aantal)
Nederland 2008 16.377.048 13.178.824 1.439.077 1.759.147 334.698 130.018 372.885 335.368 586.178
Nederland 2015 16.595.318 13.140.696 1.524.757 1.929.865 348.584 148.476 398.905 376.305 657.595
Nederland 2020 16.747.844 13.108.792 1.592.313 2.046.739 356.713 163.454 413.991 397.997 714.584
Nederland 2025 16.882.447 13.060.855 1.662.476 2.159.116 362.701 178.843 427.062 413.907 776.603
Groningen (PV) 2008 571.703 499.946 38.913 32.844 6.280 4.312 5.032 2.064 15.156
Groningen (PV) 2015 576.598 498.648 39.319 38.631 6.910 4.854 6.613 3.785 16.469
Groningen (PV) 2020 582.753 499.983 39.817 42.953 7.477 5.338 7.649 4.891 17.598
Groningen (PV) 2025 587.706 500.014 40.541 47.151 7.840 5.724 8.541 5.985 19.061
Friesland (PV) 2008 644.163 589.394 30.284 24.485 3.292 2.243 2.334 2.695 13.921
Friesland (PV) 2015 644.781 581.581 31.534 31.666 4.459 3.061 4.253 4.469 15.424
Friesland (PV) 2020 644.276 575.186 32.450 36.640 5.232 3.770 5.417 5.681 16.540
Friesland (PV) 2025 644.584 569.955 33.300 41.329 5.890 4.426 6.514 6.789 17.710
Drenthe (PV) 2008 485.770 442.182 26.838 16.750 2.141 1.310 2.347 1.815 9.137
Drenthe (PV) 2015 489.585 438.042 27.636 23.907 3.351 2.142 4.148 3.214 11.052
Drenthe (PV) 2020 492.324 435.224 28.156 28.944 4.163 2.678 5.261 4.089 12.753
Drenthe (PV) 2025 495.731 432.916 28.857 33.958 4.770 3.286 6.370 5.040 14.492
Overijssel (PV) 2008 1.118.525 961.012 77.414 80.099 6.070 4.399 34.092 5.316 30.222
Overijssel (PV) 2015 1.128.589 957.934 78.863 91.792 8.899 5.945 33.212 8.636 35.100
Overijssel (PV) 2020 1.133.171 952.443 80.152 100.576 10.679 7.238 32.576 10.825 39.258
Overijssel (PV) 2025 1.134.569 944.581 81.091 108.897 12.261 8.560 32.012 12.817 43.247
Flevoland (PV) 2008 379.386 281.434 31.192 66.760 23.521 6.081 6.456 9.935 20.767
Flevoland (PV) 2015 409.857 294.763 36.050 79.044 24.208 6.569 9.097 13.615 25.555
Flevoland (PV) 2020 431.019 303.582 39.890 87.547 24.566 7.157 10.762 15.772 29.290
Flevoland (PV) 2025 450.436 311.277 43.960 95.199 24.598 7.755 12.134 17.240 33.472
Gelderland (PV) 2008 1.974.432 1.697.402 147.733 129.297 12.430 8.725 38.464 20.407 49.271
Gelderland (PV) 2015 1.983.889 1.683.391 149.269 151.229 16.978 11.338 40.584 24.966 57.363
Gelderland (PV) 2020 1.986.124 1.669.725 150.343 166.056 19.729 13.450 41.739 27.561 63.577
Gelderland (PV) 2025 1.985.754 1.654.525 151.057 180.172 22.042 15.497 43.064 29.788 69.781
Utrecht (PV) 2008 1.195.923 962.147 98.077 135.699 18.572 8.029 25.698 44.486 38.914
Utrecht (PV) 2015 1.248.272 989.212 106.903 152.157 20.426 10.098 28.155 46.520 46.958
Utrecht (PV) 2020 1.283.219 1.006.842 113.403 162.974 21.644 11.670 29.541 47.154 52.965
Utrecht (PV) 2025 1.316.171 1.021.986 120.508 173.677 22.889 13.346 30.823 46.964 59.655
Noord-Holland (PV) 2008 2.627.137 1.926.713 280.257 420.167 96.476 23.113 74.149 88.905 137.524
Noord-Holland (PV) 2015 2.708.076 1.949.521 313.833 444.722 94.490 26.711 78.639 94.108 150.774
Noord-Holland (PV) 2020 2.759.372 1.960.952 337.791 460.629 93.097 29.406 81.682 96.383 160.061
Noord-Holland (PV) 2025 2.805.352 1.968.245 361.364 475.743 91.781 32.178 83.929 97.279 170.576
Zuid-Holland (PV) 2008 3.459.224 2.550.809 321.819 586.596 138.801 51.382 119.215 102.079 175.119
Zuid-Holland (PV) 2015 3.500.638 2.542.597 356.121 601.920 132.780 52.484 122.142 111.121 183.393
Zuid-Holland (PV) 2020 3.534.468 2.538.232 383.499 612.737 128.538 53.730 122.952 115.201 192.316
Zuid-Holland (PV) 2025 3.563.931 2.527.934 412.030 623.967 124.392 55.308 123.638 117.564 203.065
Zeeland (PV) 2008 381.399 322.087 39.896 19.416 2.793 1.898 3.678 2.526 8.521
Zeeland (PV) 2015 386.989 318.561 42.696 25.732 3.729 2.449 4.937 3.823 10.794
Zeeland (PV) 2020 390.949 316.368 44.722 29.859 4.217 2.879 5.780 4.700 12.283
Zeeland (PV) 2025 393.903 313.824 46.282 33.797 4.661 3.324 6.545 5.421 13.846
Noord-Brabant (PV) 2008 2.417.378 2.043.957 189.128 184.293 20.343 14.690 48.582 38.361 62.317
Noord-Brabant (PV) 2015 2.424.827 2.013.605 197.546 213.676 25.430 17.512 51.671 44.187 74.876
Noord-Brabant (PV) 2020 2.433.532 1.994.355 204.728 234.449 28.633 19.700 53.718 47.332 85.066
Noord-Brabant (PV) 2025 2.443.103 1.976.660 211.833 254.610 31.447 21.865 55.466 50.209 95.623
Limburg (PV) 2008 1.122.008 901.741 157.526 62.741 3.979 3.836 12.838 16.779 25.309
Limburg (PV) 2015 1.093.217 872.841 144.987 75.389 6.924 5.313 15.454 17.861 29.837
Limburg (PV) 2020 1.076.637 855.900 137.362 83.375 8.738 6.438 16.914 18.408 32.877
Limburg (PV) 2025 1.061.207 838.938 131.653 90.616 10.130 7.574 18.026 18.811 36.075
Bron: CBS, PBL
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat prognosecijfers over de samenstelling
bevolking per
regio naar leeftijd, geboorte, sterfte en migratie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2008-2025
Frequentie: stopgezet
Status van de cijfers
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn berekende
prognosecijfers.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie
10 september 2008.
Voor 2025 zijn de bevolkingsaantallen aangevuld.

29 juli 2008.
De COROP cijfers voor de immigranten zijn aangevuld.

8 juli 2008
De prognose is bijgesteld op basis van de meest recente
inzichten, de
prognoseperiode loopt nu van 2008 tot 2025.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In 2009 komt de nieuwe regionaleprognose uit.

Toelichting onderwerpen

Totale bevolking
Totale bevolking naar herkomst
Herkomstgroepering
Kenmerk dat weergeeft met welk land een persoon verbonden is op basis
van het geboorteland van de ouders of van zichzelf.
Autochtoon
Autochtonen
Persoon van wie de beide ouders in Nederland zijn geboren.
Westerse allochtonen
Westerse allochtonen
Allochtoon met als herkomstgroepering een van de landen in de werelddelen
Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceani% of Indonesi% of
Japan. Op grond van hun sociaaleconomische en sociaal-culturele positie
worden allochtonen uit Indonesi% en Japan tot de westerse allochtonen
gerekend. Het gaat vooral om mensen die in het voormalig Nederlands-Indië
zijn geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.
Totaal 1e en 2e generatie
Generatie
Nadere onderscheiding van de allochtone bevolking onderverdeeld naar
eerste generatie allochtoon en tweede generatie allochtoon.
Een eerste generatie allochtoon heeft als herkomstgroepering het land
waar hij of zij is geboren. Een tweede generatie allochtoon heeft als
herkomstgroepering het geboorteland van de moeder, tenzij dat ook
Nederland is. In dat geval is de herkomstgroepering bepaald door het
geboorteland van de vader. Bij de tweede generatie is er ook een
onderscheid tussen personen met één of twee in het buitenland geboren
ouders.
Niet-westerse allochtonen
Niet-westerse allochtoon
Allochtoon met als herkomstgroepering een van de landen in Afrika,
Latijns-Amerika en Azi% (exclusief Indonesië en Japan) of Turkije.
Op grond van hun sociaaleconomische en sociaal-culturele positie worden
allochtonen uit Indonesië en Japan tot de westerse allochtonen gerekend.
Het gaat vooral om mensen die in het voormalig Nederlands-Indi% zijn
geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.
Totaal 1e en 2e generatie
Generatie
Nadere onderscheiding van de allochtone bevolking onderverdeeld naar
eerste generatie allochtoon en tweede generatie allochtoon.
Een eerste generatie allochtoon heeft als herkomstgroepering het land
waar hij of zij is geboren. Een tweede generatie allochtoon heeft als
herkomstgroepering het geboorteland van de moeder, tenzij dat ook
Nederland is. In dat geval is de herkomstgroepering bepaald door het
geboorteland van de vader. Bij de tweede generatie is er ook een
onderscheid tussen personen met één of twee in het buitenland geboren
ouders.
Suriname
Totaal 1e en 2e generatie
Generatie
Nadere onderscheiding van de allochtone bevolking onderverdeeld naar
eerste generatie allochtoon en tweede generatie allochtoon.
Een eerste generatie allochtoon heeft als herkomstgroepering het land
waar hij of zij is geboren. Een tweede generatie allochtoon heeft als
herkomstgroepering het geboorteland van de moeder, tenzij dat ook
Nederland is. In dat geval is de herkomstgroepering bepaald door het
geboorteland van de vader. Bij de tweede generatie is er ook een
onderscheid tussen personen met één of twee in het buitenland geboren
ouders.
Nederlandse Antillen en Aruba
Totaal 1e en 2e generatie
Generatie
Nadere onderscheiding van de allochtone bevolking onderverdeeld naar
eerste generatie allochtoon en tweede generatie allochtoon.
Een eerste generatie allochtoon heeft als herkomstgroepering het land
waar hij of zij is geboren. Een tweede generatie allochtoon heeft als
herkomstgroepering het geboorteland van de moeder, tenzij dat ook
Nederland is. In dat geval is de herkomstgroepering bepaald door het
geboorteland van de vader. Bij de tweede generatie is er ook een
onderscheid tussen personen met één of twee in het buitenland geboren
ouders.
Turkije
Totaal 1e en 2e generatie
Generatie
Nadere onderscheiding van de allochtone bevolking onderverdeeld naar
eerste generatie allochtoon en tweede generatie allochtoon.
Een eerste generatie allochtoon heeft als herkomstgroepering het land
waar hij of zij is geboren. Een tweede generatie allochtoon heeft als
herkomstgroepering het geboorteland van de moeder, tenzij dat ook
Nederland is. In dat geval is de herkomstgroepering bepaald door het
geboorteland van de vader. Bij de tweede generatie is er ook een
onderscheid tussen personen met één of twee in het buitenland geboren
ouders.
Marokko
Totaal 1e en 2e generatie
Generatie
Nadere onderscheiding van de allochtone bevolking onderverdeeld naar
eerste generatie allochtoon en tweede generatie allochtoon.
Een eerste generatie allochtoon heeft als herkomstgroepering het land
waar hij of zij is geboren. Een tweede generatie allochtoon heeft als
herkomstgroepering het geboorteland van de moeder, tenzij dat ook
Nederland is. In dat geval is de herkomstgroepering bepaald door het
geboorteland van de vader. Bij de tweede generatie is er ook een
onderscheid tussen personen met één of twee in het buitenland geboren
ouders.
Overig niet-westers
Totaal 1e en 2e generatie
Generatie
Nadere onderscheiding van de allochtone bevolking onderverdeeld naar
eerste generatie allochtoon en tweede generatie allochtoon.
Een eerste generatie allochtoon heeft als herkomstgroepering het land
waar hij of zij is geboren. Een tweede generatie allochtoon heeft als
herkomstgroepering het geboorteland van de moeder, tenzij dat ook
Nederland is. In dat geval is de herkomstgroepering bepaald door het
geboorteland van de vader. Bij de tweede generatie is er ook een
onderscheid tussen personen met één of twee in het buitenland geboren
ouders.