Bedrijven; economische activiteit, grootte en rechtsvorm, SBI'93

Bewerk tabel

Deze tabel bevat gegevens over het aantal bedrijven en instellingen
naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling
1993 (SBI '93) onderverdeeld naar (850 (sub)klassen van de SBI 93). De
bedrijvens zijn voorts ingedeeld naar bedrijfsgrootte op basis van het
aantal werkzame personen en naar rechtsvorm.
Vanaf 1 juli 2006 is het Algemene bedrijfsregister van het CBS ingrijpend
gewijzigd. Als gevolg daarvan zijn de gegevens over het aantal bedrijven
en instellingen in deze publicatie volledig herzien.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1 januari 2006

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen per 13 januari 2010:
De tabel is stopgezet.

Wanneer komer er nieuwe cijfers?
In december 2010 verschijnen de cijfers over 1 januari 2010.

Bedrijven; economische activiteit, grootte en rechtsvorm, SBI'93

Bedrijfstakken Bedrijfskenmerken Perioden Bedrijven (aantal)
51552 GH bestrijdingsmiddelen en .. Totaal aantal bedrijven 2009, 1 januari 250
51552 GH bestrijdingsmiddelen en .. 1 werkzame persoon 2009, 1 januari 95
51552 GH bestrijdingsmiddelen en .. 2 werkzame personen 2009, 1 januari 40
51552 GH bestrijdingsmiddelen en .. 3 tot 5 werkzame personen 2009, 1 januari 40
51552 GH bestrijdingsmiddelen en .. 5 tot 10 werkzame personen 2009, 1 januari 20
51552 GH bestrijdingsmiddelen en .. 10 tot 20 werkzame personen 2009, 1 januari 25
51552 GH bestrijdingsmiddelen en .. 20 tot 50 werkzame personen 2009, 1 januari 15
51552 GH bestrijdingsmiddelen en .. 50 tot 100 werkzame personen 2009, 1 januari 5
51552 GH bestrijdingsmiddelen en .. 100 werkzame personen of meer 2009, 1 januari 0
51552 GH bestrijdingsmiddelen en .. Natuurlijke personen 2009, 1 januari 95
51552 GH bestrijdingsmiddelen en .. Rechtspersonen 2009, 1 januari 150
Bron: CBS
Verklaring van tekens