Bedrijven; grootte, rechtsvorm en economische activiteit, SBI'93


Deze tabel bevat gegevens over het aantal bedrijven en instellingen
naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling
1993 (SBI '93) onderverdeeld naar (12 Secties en 56 afdelingen van de SBI
'93). De bedrijvens zijn voorts ingedeeld naar bedrijfsgrootte op basis
van het aantal werkzame personen en naar rechtsvorm.
Vanaf 1 juli 2006 is het Algemene bedrijfsregister van het CBS ingrijpend
gewijzigd. Als gevolg daarvan zijn de gegevens over het aantal bedrijven
en instellingen in deze publicatie volledig herzien.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1 januari 2006

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen per 13 januari 2010:
De tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In december 2010 verschijnen de cijfers over 1 januari 2010.

Bedrijven; grootte, rechtsvorm en economische activiteit, SBI'93

Bedrijfstakken Bedrijfskenmerken Perioden Bedrijven (aantal)
A-Q Alle economische activiteiten .. Totaal aantal bedrijven 2006, 1 januari 725.645
A-Q Alle economische activiteiten .. Totaal aantal bedrijven 2007, 1 januari 761.320
A-Q Alle economische activiteiten .. Totaal aantal bedrijven 2008, 1 januari 797.840
A-Q Alle economische activiteiten .. Totaal aantal bedrijven 2009, 1 januari 844.450
A Landbouw, jacht en bosbouw Totaal aantal bedrijven 2006, 1 januari 95.375
A Landbouw, jacht en bosbouw Totaal aantal bedrijven 2007, 1 januari 93.545
A Landbouw, jacht en bosbouw Totaal aantal bedrijven 2008, 1 januari 91.990
A Landbouw, jacht en bosbouw Totaal aantal bedrijven 2009, 1 januari 92.015
B Visserij Totaal aantal bedrijven 2006, 1 januari 755
B Visserij Totaal aantal bedrijven 2007, 1 januari 720
B Visserij Totaal aantal bedrijven 2008, 1 januari 720
B Visserij Totaal aantal bedrijven 2009, 1 januari 730
C Winning van delfstoffen Totaal aantal bedrijven 2006, 1 januari 340
C Winning van delfstoffen Totaal aantal bedrijven 2007, 1 januari 360
C Winning van delfstoffen Totaal aantal bedrijven 2008, 1 januari 355
C Winning van delfstoffen Totaal aantal bedrijven 2009, 1 januari 320
D Industrie Totaal aantal bedrijven 2006, 1 januari 45.430
D Industrie Totaal aantal bedrijven 2007, 1 januari 46.560
D Industrie Totaal aantal bedrijven 2008, 1 januari 47.600
D Industrie Totaal aantal bedrijven 2009, 1 januari 50.175
E Productie en distributie van en hand.. Totaal aantal bedrijven 2006, 1 januari 520
E Productie en distributie van en hand.. Totaal aantal bedrijven 2007, 1 januari 565
E Productie en distributie van en hand.. Totaal aantal bedrijven 2008, 1 januari 580
E Productie en distributie van en hand.. Totaal aantal bedrijven 2009, 1 januari 710
F Bouwnijverheid Totaal aantal bedrijven 2006, 1 januari 78.120
F Bouwnijverheid Totaal aantal bedrijven 2007, 1 januari 85.910
F Bouwnijverheid Totaal aantal bedrijven 2008, 1 januari 96.660
F Bouwnijverheid Totaal aantal bedrijven 2009, 1 januari 109.425
G Reparatie van consumentenartikelen .. Totaal aantal bedrijven 2006, 1 januari 155.515
G Reparatie van consumentenartikelen .. Totaal aantal bedrijven 2007, 1 januari 160.810
G Reparatie van consumentenartikelen .. Totaal aantal bedrijven 2008, 1 januari 163.865
G Reparatie van consumentenartikelen .. Totaal aantal bedrijven 2009, 1 januari 167.710
H Horeca Totaal aantal bedrijven 2006, 1 januari 35.050
H Horeca Totaal aantal bedrijven 2007, 1 januari 35.615
H Horeca Totaal aantal bedrijven 2008, 1 januari 36.255
H Horeca Totaal aantal bedrijven 2009, 1 januari 38.550
I Vervoer, opslag en communicatie Totaal aantal bedrijven 2006, 1 januari 27.240
I Vervoer, opslag en communicatie Totaal aantal bedrijven 2007, 1 januari 28.215
I Vervoer, opslag en communicatie Totaal aantal bedrijven 2008, 1 januari 29.045
I Vervoer, opslag en communicatie Totaal aantal bedrijven 2009, 1 januari 29.860
J Financiële instellingen Totaal aantal bedrijven 2006, 1 januari 15.215
J Financiële instellingen Totaal aantal bedrijven 2007, 1 januari 16.355
J Financiële instellingen Totaal aantal bedrijven 2008, 1 januari 16.880
J Financiële instellingen Totaal aantal bedrijven 2009, 1 januari 17.940
K Verhuur van en handel in onroerend.. Totaal aantal bedrijven 2006, 1 januari 166.285
K Verhuur van en handel in onroerend.. Totaal aantal bedrijven 2007, 1 januari 182.225
K Verhuur van en handel in onroerend.. Totaal aantal bedrijven 2008, 1 januari 197.725
K Verhuur van en handel in onroerend.. Totaal aantal bedrijven 2009, 1 januari 215.635
L Openbaar bestuur, overheidsdiensten .. Totaal aantal bedrijven 2006, 1 januari 825
L Openbaar bestuur, overheidsdiensten .. Totaal aantal bedrijven 2007, 1 januari 850
L Openbaar bestuur, overheidsdiensten .. Totaal aantal bedrijven 2008, 1 januari 780
L Openbaar bestuur, overheidsdiensten .. Totaal aantal bedrijven 2009, 1 januari 775
M Onderwijs Totaal aantal bedrijven 2006, 1 januari 16.865
M Onderwijs Totaal aantal bedrijven 2007, 1 januari 16.865
M Onderwijs Totaal aantal bedrijven 2008, 1 januari 17.870
M Onderwijs Totaal aantal bedrijven 2009, 1 januari 19.410
N Gezondheids- en welzijnszorg Totaal aantal bedrijven 2006, 1 januari 42.510
N Gezondheids- en welzijnszorg Totaal aantal bedrijven 2007, 1 januari 44.425
N Gezondheids- en welzijnszorg Totaal aantal bedrijven 2008, 1 januari 46.190
N Gezondheids- en welzijnszorg Totaal aantal bedrijven 2009, 1 januari 48.710
O Milieudienstverlening, cultuur, recr.. Totaal aantal bedrijven 2006, 1 januari 45.600
O Milieudienstverlening, cultuur, recr.. Totaal aantal bedrijven 2007, 1 januari 48.295
O Milieudienstverlening, cultuur, recr.. Totaal aantal bedrijven 2008, 1 januari 51.325
O Milieudienstverlening, cultuur, recr.. Totaal aantal bedrijven 2009, 1 januari 52.480
Bron: CBS.
Verklaring van tekens