Regionale economische groei


Regionale rekeningen geven een op de nationale rekeningen aansluitende
kwantitatieve beschrijving van het economisch proces van regio's binnen een
land. Als onderdelen van het economisch proces worden in de Nationale
rekeningen productie, inkomensverdeling, bestedingen en financiering
onderscheiden.
Bij de Regionale rekeningen ligt de nadruk echter op de beschrijving van de
productieprocessen in de verscheidene regio's.
In navolging van de nationale rekeningen zijn de regionale rekeningen met
ingang van verslagjaar 2001 gereviseerd. Over de jaren 1995-2000 is een
tijdreeks samengesteld die aansluit op de cijfers over 2001 en recentere
jaren.


Gegevens beschikbaar: 1996-2010
Frequentie: stop gezet

Status van de cijfers
De cijfers vanaf 1996 zijn definitief. De drie meest recente jaren hebben
nog een (nader) voorlopig karakter.


Regionale economische groei

Regio's Perioden Bbp, volumemutaties (%) Toegevoegde waarde, volumemutatiesAlle economische activiteiten (%) Toegevoegde waarde, volumemutatiesLandbouw, bosbouw en visserij (%) Toegevoegde waarde, volumemutatiesDelfstoffenwinning (%)
Nederland 1998 3,9 3,8 -5,6 -5,7
Nederland 1999 4,7 4,6 5,8 1,7
Nederland 2000 3,9 4,0 2,1 -4,6
Nederland 2001 1,9 1,9 -4,5 7,1
Nederland 2002 0,1 0,2 -1,5 0,4
Nederland 2003 0,3 0,5 4,1 -3,1
Nederland 2004 2,2 2,3 5,8 10,8
Nederland 2005 2,1 2,1 -0,5 -17,6
Nederland 2006 3,4 3,3 -0,5 -2,9
Nederland 2007 3,9 4,0 4,2 -0,2
Nederland 2008 1,9 2,0 0,8 7,7
Nederland 2009* -3,9 -3,4 . .
Nederland 2010* 1,8 2,1 . .
Extra-regio 1998 -5,3 -5,4 . -6,3
Extra-regio 1999 15,6 15,4 . 17,7
Extra-regio 2000 -2,0 -2,0 . -1,9
Extra-regio 2001 7,1 7,1 . 8,0
Extra-regio 2002 -4,1 -4,0 . -4,5
Extra-regio 2003 -9,7 -9,6 . -10,8
Extra-regio 2004 19,9 20,0 . 21,9
Extra-regio 2005 -21,9 -21,9 . -24,1
Extra-regio 2006 0,2 0,2 . 0,3
Extra-regio 2007 6,8 6,8 . 7,2
Extra-regio 2008 -6,8 -6,7 . -7,2
Extra-regio 2009* -7,4 -6,9 . .
Extra-regio 2010* 23,4 23,8 . .
Noord-Nederland (LD) 1998 1,3 1,2 -3,8 -7,1
Noord-Nederland (LD) 1999 1,7 1,6 3,6 -10,7
Noord-Nederland (LD) 2000 2,9 2,9 3,7 -6,3
Noord-Nederland (LD) 2001 2,7 2,6 -5,0 10,3
Noord-Nederland (LD) 2002 0,7 0,8 1,4 2,5
Noord-Nederland (LD) 2003 0,6 0,7 7,0 2,9
Noord-Nederland (LD) 2004 1,3 1,4 5,2 6,8
Noord-Nederland (LD) 2005 0,5 0,6 1,8 -12,6
Noord-Nederland (LD) 2006 1,2 1,1 0,0 -3,8
Noord-Nederland (LD) 2007 2,0 2,0 9,2 -6,1
Noord-Nederland (LD) 2008 5,4 5,6 4,1 20,7
Noord-Nederland (LD) 2009* -4,0 -3,5 . .
Noord-Nederland (LD) 2010* 1,7 2,1 . .
Groningen (PV) 1998 -1,9 -2,1 -9,5 -10,8
Groningen (PV) 1999 0,8 0,7 6,7 -12,4
Groningen (PV) 2000 2,2 2,2 12,0 -9,3
Groningen (PV) 2001 4,0 4,0 -9,4 15,3
Groningen (PV) 2002 2,7 2,8 2,3 8,0
Groningen (PV) 2003 1,2 1,3 7,1 6,9
Groningen (PV) 2004 2,7 2,8 4,5 10,8
Groningen (PV) 2005 -2,0 -2,0 2,1 -13,3
Groningen (PV) 2006 1,0 0,9 -0,9 -0,2
Groningen (PV) 2007 -1,8 -1,8 10,0 -9,3
Groningen (PV) 2008 10,4 10,6 6,4 26,1
Groningen (PV) 2009* -4,7 -4,3 . .
Groningen (PV) 2010* 2,7 3,0 . .
Friesland (PV) 1998 5,6 5,5 1,0 24,4
Friesland (PV) 1999 2,3 2,1 3,2 -9,6
Friesland (PV) 2000 3,3 3,3 -2,1 1,5
Friesland (PV) 2001 1,9 1,8 -1,8 2,0
Friesland (PV) 2002 -1,6 -1,5 1,8 -15,6
Friesland (PV) 2003 0,8 1,0 8,2 -11,6
Friesland (PV) 2004 0,3 0,4 4,3 -7,7
Friesland (PV) 2005 2,2 2,3 2,9 -24,1
Friesland (PV) 2006 2,0 2,0 -0,4 -8,5
Friesland (PV) 2007 5,0 5,0 3,3 14,2
Friesland (PV) 2008 2,3 2,5 3,5 -4,0
Friesland (PV) 2009* -3,1 -2,6 . .
Friesland (PV) 2010* 0,8 1,1 . .
Drenthe (PV) 1998 1,3 1,2 -8,2 -13,4
Drenthe (PV) 1999 2,3 2,2 1,8 -1,7
Drenthe (PV) 2000 3,5 3,5 8,7 1,3
Drenthe (PV) 2001 1,7 1,6 -7,7 -5,3
Drenthe (PV) 2002 0,3 0,5 0,1 -8,1
Drenthe (PV) 2003 -0,8 -0,7 4,5 -8,4
Drenthe (PV) 2004 0,1 0,2 7,6 -11,6
Drenthe (PV) 2005 2,8 2,8 -0,6 9,2
Drenthe (PV) 2006 0,3 0,3 1,8 -32,5
Drenthe (PV) 2007 5,6 5,6 20,5 13,7
Drenthe (PV) 2008 0,3 0,4 3,2 -10,2
Drenthe (PV) 2009* -3,7 -3,2 . .
Drenthe (PV) 2010* 1,1 1,5 . .
Overijssel (PV) 1998 4,1 3,9 -9,5 71,1
Overijssel (PV) 1999 4,5 4,4 4,3 40,8
Overijssel (PV) 2000 4,8 4,9 1,1 -22,0
Overijssel (PV) 2001 1,8 1,8 -4,9 -4,5
Overijssel (PV) 2002 -0,6 -0,5 0,4 -7,2
Overijssel (PV) 2003 0,8 0,9 4,0 -16,7
Overijssel (PV) 2004 1,3 1,4 5,7 11,1
Overijssel (PV) 2005 2,2 2,2 -0,9 -39,2
Overijssel (PV) 2006 3,0 2,9 1,5 -46,6
Overijssel (PV) 2007 4,4 4,5 4,8 -9,8
Overijssel (PV) 2008 1,9 2,1 -1,3 6,7
Overijssel (PV) 2009* -4,4 -4,0 . .
Overijssel (PV) 2010* 1,2 1,5 . .
Flevoland (PV) 1998 5,7 5,5 -4,0 .
Flevoland (PV) 1999 9,8 9,7 17,4 -6,3
Flevoland (PV) 2000 6,5 6,5 7,8 -12,4
Flevoland (PV) 2001 5,9 5,8 0,1 104,0
Flevoland (PV) 2002 1,5 1,6 0,3 -100,0
Flevoland (PV) 2003 6,2 6,3 5,1 .
Flevoland (PV) 2004 4,0 4,1 5,6 .
Flevoland (PV) 2005 4,1 4,1 6,0 .
Flevoland (PV) 2006 7,5 7,4 -5,5 .
Flevoland (PV) 2007 5,1 5,2 0,9 .
Flevoland (PV) 2008 2,4 2,6 8,9 .
Flevoland (PV) 2009* -3,8 -3,3 . .
Flevoland (PV) 2010* 2,2 2,5 . .
Gelderland (PV) 1998 3,5 3,4 -5,0 -37,9
Gelderland (PV) 1999 3,1 3,0 5,3 15,4
Gelderland (PV) 2000 3,9 4,0 2,5 -14,7
Gelderland (PV) 2001 1,8 1,7 -4,3 -9,0
Gelderland (PV) 2002 -0,8 -0,7 -3,0 0,5
Gelderland (PV) 2003 0,5 0,6 2,6 -0,1
Gelderland (PV) 2004 1,1 1,2 11,4 -10,6
Gelderland (PV) 2005 1,9 1,9 -2,2 3,7
Gelderland (PV) 2006 5,3 5,2 3,6 18,6
Gelderland (PV) 2007 3,7 3,7 5,0 -17,8
Gelderland (PV) 2008 1,0 1,2 -6,0 5,1
Gelderland (PV) 2009* -3,9 -3,4 . .
Gelderland (PV) 2010* 1,0 1,4 . .
Utrecht (PV) 1998 7,3 7,2 -0,9 227,7
Utrecht (PV) 1999 6,7 6,6 1,3 27,7
Utrecht (PV) 2000 3,2 3,3 -0,2 -10,6
Utrecht (PV) 2001 3,6 3,6 -6,0 -9,4
Utrecht (PV) 2002 -1,2 -1,1 3,1 -3,5
Utrecht (PV) 2003 -1,4 -1,2 2,8 33,0
Utrecht (PV) 2004 1,8 1,9 3,7 -0,7
Utrecht (PV) 2005 2,2 2,2 2,0 -29,0
Utrecht (PV) 2006 3,9 3,9 -0,7 -38,9
Utrecht (PV) 2007 4,6 4,7 6,5 -55,6
Utrecht (PV) 2008 2,1 2,3 -0,8 -18,1
Utrecht (PV) 2009* -3,2 -2,7 . .
Utrecht (PV) 2010* 0,9 1,2 . .
Noord-Holland (PV) 1998 4,6 4,5 2,8 -12,7
Noord-Holland (PV) 1999 4,2 4,1 2,9 23,3
Noord-Holland (PV) 2000 3,0 3,0 -1,7 -5,7
Noord-Holland (PV) 2001 0,7 0,7 -1,5 2,4
Noord-Holland (PV) 2002 2,4 2,5 0,5 -1,8
Noord-Holland (PV) 2003 1,5 1,6 5,2 -1,3
Noord-Holland (PV) 2004 3,0 3,1 4,2 -18,0
Noord-Holland (PV) 2005 2,8 2,9 -0,2 1,3
Noord-Holland (PV) 2006 3,3 3,2 1,5 -19,5
Noord-Holland (PV) 2007 4,0 4,1 -1,2 -5,2
Noord-Holland (PV) 2008 2,9 3,0 5,6 5,0
Noord-Holland (PV) 2009* -3,7 -3,2 . .
Noord-Holland (PV) 2010* 2,3 2,6 . .
Zuid-Holland (PV) 1998 3,9 3,8 2,6 6,7
Zuid-Holland (PV) 1999 4,6 4,5 1,5 9,2
Zuid-Holland (PV) 2000 4,0 4,1 -0,1 5,4
Zuid-Holland (PV) 2001 1,9 1,9 -4,9 -11,3
Zuid-Holland (PV) 2002 -0,7 -0,6 -3,3 10,5
Zuid-Holland (PV) 2003 0,2 0,3 2,9 -2,7
Zuid-Holland (PV) 2004 1,8 1,9 4,5 11,7
Zuid-Holland (PV) 2005 2,8 2,9 -1,5 -26,1
Zuid-Holland (PV) 2006 3,4 3,3 2,8 -4,9
Zuid-Holland (PV) 2007 4,4 4,4 1,7 20,5
Zuid-Holland (PV) 2008 1,3 1,5 -0,2 -13,1
Zuid-Holland (PV) 2009* -3,2 -2,7 . .
Zuid-Holland (PV) 2010* 1,1 1,4 . .
Zeeland (PV) 1998 3,3 3,1 -11,4 -17,6
Zeeland (PV) 1999 3,4 3,3 16,4 37,5
Zeeland (PV) 2000 3,2 3,3 3,7 -11,5
Zeeland (PV) 2001 1,9 1,8 1,4 9,5
Zeeland (PV) 2002 3,8 3,9 0,0 6,5
Zeeland (PV) 2003 1,4 1,5 10,8 17,9
Zeeland (PV) 2004 1,4 1,5 6,0 3,7
Zeeland (PV) 2005 2,0 2,1 2,7 -39,2
Zeeland (PV) 2006 2,1 2,0 -4,5 85,8
Zeeland (PV) 2007 6,3 6,4 4,2 -5,0
Zeeland (PV) 2008 2,2 2,4 4,0 22,6
Zeeland (PV) 2009* -2,7 -2,2 . .
Zeeland (PV) 2010* 2,2 2,5 . .
Noord-Brabant (PV) 1998 3,2 3,1 -17,5 -6,2
Noord-Brabant (PV) 1999 5,9 5,8 15,0 16,4
Noord-Brabant (PV) 2000 6,2 6,3 4,6 -10,9
Noord-Brabant (PV) 2001 1,4 1,3 -6,6 -10,0
Noord-Brabant (PV) 2002 -1,1 -1,0 -4,2 2,3
Noord-Brabant (PV) 2003 0,2 0,3 2,2 -24,2
Noord-Brabant (PV) 2004 2,7 2,8 6,7 -20,9
Noord-Brabant (PV) 2005 3,1 3,1 -3,0 -18,9
Noord-Brabant (PV) 2006 3,9 3,8 -7,9 36,0
Noord-Brabant (PV) 2007 3,3 3,3 7,6 2,7
Noord-Brabant (PV) 2008 1,1 1,3 -1,3 -7,0
Noord-Brabant (PV) 2009* -5,2 -4,7 . .
Noord-Brabant (PV) 2010* 1,9 2,2 . .
Limburg (PV) 1998 5,0 4,9 -20,6 -11,2
Limburg (PV) 1999 6,0 5,8 10,9 25,4
Limburg (PV) 2000 3,5 3,5 5,2 -4,7
Limburg (PV) 2001 2,0 1,9 -6,2 -4,4
Limburg (PV) 2002 1,1 1,2 -2,5 41,5
Limburg (PV) 2003 -0,9 -0,8 3,1 -15,8
Limburg (PV) 2004 2,9 3,0 6,3 -10,4
Limburg (PV) 2005 0,2 0,3 -1,5 -12,7
Limburg (PV) 2006 2,5 2,4 -8,0 -8,7
Limburg (PV) 2007 4,0 4,1 3,3 5,8
Limburg (PV) 2008 -0,4 -0,3 -0,5 -1,5
Limburg (PV) 2009* -4,4 -3,9 . .
Limburg (PV) 2010* 1,7 2,1 . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens