Gebieden in Nederland 2008

Gebieden in Nederland 2008

Regio's Codes en namen van gemeenten Code Codes en namen van gemeenten Naam Codes en namen van gemeenten Sortering naam Lokaliseringen van gemeenten Landelijk dekkende gebieden Brandweerregio's Code Lokaliseringen van gemeenten Landelijk dekkende gebieden Brandweerregio's Naam Lokaliseringen van gemeenten Landelijk dekkende gebieden GGD-regio's Code Lokaliseringen van gemeenten Landelijk dekkende gebieden GGD-regio's Naam Lokaliseringen van gemeenten Landelijk dekkende gebieden Kamer van Koophandel Code Lokaliseringen van gemeenten Landelijk dekkende gebieden Kamer van Koophandel Naam Statistische gegevens Inwonertal (aantal)
Aa en Hunze 1680 Aa en Hunze Aa en Hunze 7100 Drenthe 0706 GGD Drenthe 01 Noord-Nederland 25.598
Achtkarspelen 0059 Achtkarspelen Achtkarspelen 2302 Fryslân 7206 GGD Fryslân 01 Noord-Nederland 28.088
Alkemade 0483 Alkemade Alkemade 1603 Hollands-Midden 4506 GGD Hollands-Midden 27 Den Haag 14.481
Alkmaar 0361 Alkmaar Alkmaar 0604 Noord-Holland-Noord 2707 GGD Hollands-Noorden 37 Noordwest-Holland 93.876
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In de publicatie Gebieden in Nederland 2008 wordt een
relatie gelegd tussen de gemeentelijke indeling
(laagste bestuurlijk niveau) op 1 januari 2008 en
diverse onderverdelingen van het Nederlands grondgebied
op bovengemeentelijk niveau.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996

Frequentie: jaarlijks

Status van de cijfers:
Naamgevingen zijn definitief.

Wijzigingen per 2 februari 2010:
De indeling in werkgebieden van de Kamer van
Koophandel regio's (KvK) is toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Codes en namen van gemeenten
Dit onderdeel bevat de officiële codes en namen van gemeenten en
een alfabetische sortering van de namen van de gemeenten.
Code
De officiële viercijferige gemeentecode op 1 januari 2008.
De GEMEENTECODE is gebaseerd op de officiële schrijfwijze van de
naam van de gemeente en is uniek in relatie tot die naam.
De code wordt door het CBS in overleg met het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) vastgesteld.
Naam
De NAAM van de GEMEENTE volgt de officiële schrijfwijze.
Lidwoorden en voorvoegsels staan dus voor de gemeentenaam (bijv.
Ter Aar), terwijl tevens de officiële schrijfwijze in hoofdletters
en kleine letters is gevolgd.
Sortering naam
Een hulpmiddel voor het sorteren van namen van gemeenten op
alfabetische volgorde. Bij de bepaling van deze volgorde zijn
de volgende regels in acht genomen:
- voorvoegsels en lidwoorden hebben geen invloed op de volgorde (dus
De Bilt onder B);
- verbindingsstreepjes gelden als een letter (Alphen aan den Rijn
komt voor Alphen-Chaam);
- de IJ (bijvoorbeeld IJsselstein) valt onder de I.
Het sorteerveld van gemeentenamen is vooral bedoeld om buiten StatLine
namen van gemeenten (rijks)alfabetisch te ordenen.
Lokaliseringen van gemeenten
Dit onderdeel bevat lokaliseringen van gemeenten naar diverse
onderverdelingen van het Nederlands grondgebied (gebiedsindelingen),
die door het CBS worden gebruikt voor het beschikbaar stellen van
regionale uitsplitsingen van uitkomsten op bovengemeentelijk niveau.
Landelijk dekkende gebieden
In deze rubriek zijn lokaliseringen van gemeenten naar gebiedsindelingen
opgenomen die betrekking hebben op het gehele Nederlandse grondgebied.
Brandweerregio's
Lokalisering van gemeenten per brandweerregio.
De indeling in brandweerregio´s is afkomstig van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en wordt jaarlijks
geactualiseerd op basis van de begrotingen van de brandweerregio's.
Deze indeling in brandweerregio's werd tot 2008 vermeld onder
brandweergebieden.
De codering is uitgebreid van een tweecijferige naar een viercijferige
code.
Code
Codes (0100 t/m 7204) van de brandweerregio's.
Naam
Namen van de brandweerregio's.
GGD-regio's
Gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD)
Een in 1990 door het toenmalig Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en
Cultuur vastgestelde indeling in samenwerkingsgebieden voor de
gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD). Deze indeling is in de loop der
jaren verschillende keren gewijzigd. De indeling is voor het laatst
herzien op 1 januari 2008 en telt vanaf die datum 31 gebieden.
Deze indeling in GGD-regio's werd tot 2008 vermeld onder GGD-gebieden. De
codering is uitgebreid van een tweecijferige naar een viercijferige code.
Code
Codes (0106 t/m 7306) van de samenwerkingsgebieden voor gemeentelijke
gezondheidsdiensten (GGD).
Naam
Namen van de samenwerkingsgebieden voor gemeentelijke gezondheidsdiensten
(GGD).
Kamer van Koophandel
De indeling in werkgebieden van de Kamer van Koophandel regio's (KvK). De
indeling wordt gehanteerd met ingang vanaf 2008. Nederland telt 12 KvK
regio's.
Code
Code van de Kamer van Koophandel regio's (KvK). Nederland telt 12 KvK
regio's.
Naam
Namen van de Kamer van Koophandel regio's (KvK).
Nederland telt 12 KvK regio's.
Statistische gegevens
In dit onderdeel zijn cijfers opgenomen over inwonertal en
omgevingsadressendichtheid.
Inwonertal
Het definitieve aantal inwoners op 1 januari 2008.