Groeirekeningen 1995-2009

Groeirekeningen 1995-2009

Bedrijfstakken Model Perioden Productiviteit op basis van productie Arbeidsproductiviteitsontwikkeling (%) Productiviteit op basis van productie Arbeidsproductiviteit 2000=100 (indexcijfers (2000=100)) Productiviteit op basis toegev. waarde Arbeidsproductiviteitsontwikkeling (%) Productiviteit op basis toegev. waarde Arbeidsproductiviteit 2000=100 (indexcijfers (2000=100))
0000g Commerciële sector Officiële CBS berekeningen 2009* -3,6 110,5 -2,9 113,3
0000g Commerciële sector Neoklassiek model 2009* -3,6 110,5 -2,9 113,3
0000b Landbouw, bosbouw en visserij Officiële CBS berekeningen 2009* 0,3 127,5 1,6 130,2
0000b Landbouw, bosbouw en visserij Neoklassiek model 2009* 0,3 127,5 1,6 130,2
C Delfstoffenwinning Officiële CBS berekeningen 2009* -10,1 132,3 -10,0 120,9
C Delfstoffenwinning Neoklassiek model 2009* -10,1 132,3 -10,0 120,9
D Industrie Officiële CBS berekeningen 2009* -4,5 115,2 -4,4 120,2
D Industrie Neoklassiek model 2009* -4,5 115,2 -4,4 120,2
DA Voedings- en genotmiddelenindustrie Officiële CBS berekeningen 2009* . . . .
DA Voedings- en genotmiddelenindustrie Neoklassiek model 2009* . . . .
1700a Textiel- en lederindustrie Officiële CBS berekeningen 2009* . . . .
1700a Textiel- en lederindustrie Neoklassiek model 2009* . . . .
21Papierindustrie Officiële CBS berekeningen 2009* . . . .
21Papierindustrie Neoklassiek model 2009* . . . .
22 Uitgeverijen en drukkerijen Officiële CBS berekeningen 2009* . . . .
22 Uitgeverijen en drukkerijen Neoklassiek model 2009* . . . .
23 Aardolie-industrie Officiële CBS berekeningen 2009* . . . .
23 Aardolie-industrie Neoklassiek model 2009* . . . .
24 Chemische industrie Officiële CBS berekeningen 2009* . . . .
24 Chemische industrie Neoklassiek model 2009* . . . .
25 Rubber- en kunststofindustrie Officiële CBS berekeningen 2009* . . . .
25 Rubber- en kunststofindustrie Neoklassiek model 2009* . . . .
27 Basismetaalindustrie Officiële CBS berekeningen 2009* . . . .
27 Basismetaalindustrie Neoklassiek model 2009* . . . .
28 Metaalproductenindustrie Officiële CBS berekeningen 2009* . . . .
28 Metaalproductenindustrie Neoklassiek model 2009* . . . .
29 Machine-industrie Officiële CBS berekeningen 2009* . . . .
29 Machine-industrie Neoklassiek model 2009* . . . .
DL Elektrotechnische industrie Officiële CBS berekeningen 2009* . . . .
DL Elektrotechnische industrie Neoklassiek model 2009* . . . .
DM Transportmiddelenindustrie Officiële CBS berekeningen 2009* . . . .
DM Transportmiddelenindustrie Neoklassiek model 2009* . . . .
2000d Overige industrie Officiële CBS berekeningen 2009* . . . .
2000d Overige industrie Neoklassiek model 2009* . . . .
E Energie- en waterleidingbedrijven Officiële CBS berekeningen 2009* -7,3 119,4 -5,3 134,0
E Energie- en waterleidingbedrijven Neoklassiek model 2009* -7,3 119,4 -5,3 134,0
F Bouwnijverheid Officiële CBS berekeningen 2009* -4,5 104,6 -3,2 102,5
F Bouwnijverheid Neoklassiek model 2009* -4,5 104,6 -3,2 102,5
5000h Handel, horeca en reparatie Officiële CBS berekeningen 2009* -6,2 111,9 -6,1 116,7
5000h Handel, horeca en reparatie Neoklassiek model 2009* -6,2 111,9 -6,1 116,7
50 Autohandel en -reparatie Officiële CBS berekeningen 2009* . . . .
50 Autohandel en -reparatie Neoklassiek model 2009* . . . .
51 Groothandel Officiële CBS berekeningen 2009* . . . .
51 Groothandel Neoklassiek model 2009* . . . .
52 Detailhandel en reparatie Officiële CBS berekeningen 2009* . . . .
52 Detailhandel en reparatie Neoklassiek model 2009* . . . .
H Horeca Officiële CBS berekeningen 2009* . . . .
H Horeca Neoklassiek model 2009* . . . .
I Vervoer, opslag en communicatie Officiële CBS berekeningen 2009* -3,4 122,8 -2,8 134,4
I Vervoer, opslag en communicatie Neoklassiek model 2009* -3,4 122,8 -2,8 134,4
60 Vervoer over land Officiële CBS berekeningen 2009* . . . .
60 Vervoer over land Neoklassiek model 2009* . . . .
61 Vervoer over water Officiële CBS berekeningen 2009* . . . .
61 Vervoer over water Neoklassiek model 2009* . . . .
62 Vervoer door de lucht Officiële CBS berekeningen 2009* . . . .
62 Vervoer door de lucht Neoklassiek model 2009* . . . .
63 Dienstverlening t.b.v. vervoer Officiële CBS berekeningen 2009* . . . .
63 Dienstverlening t.b.v. vervoer Neoklassiek model 2009* . . . .
64 Post en telecommunicatie Officiële CBS berekeningen 2009* . . . .
64 Post en telecommunicatie Neoklassiek model 2009* . . . .
6500b Financiële en zakelijke diensten Officiële CBS berekeningen 2009* 0,3 109,6 -0,5 112,0
6500b Financiële en zakelijke diensten Neoklassiek model 2009* 0,3 109,6 -0,5 112,0
65 Banken Officiële CBS berekeningen 2009* . . . .
65 Banken Neoklassiek model 2009* . . . .
66 Verzekeringswezen en pensioenfondsen Officiële CBS berekeningen 2009* . . . .
66 Verzekeringswezen en pensioenfondsen Neoklassiek model 2009* . . . .
67 Financiële hulpactiviteiten Officiële CBS berekeningen 2009* . . . .
67 Financiële hulpactiviteiten Neoklassiek model 2009* . . . .
70 Verhuur van en handel in onroerend g. Officiële CBS berekeningen 2009* . . . .
70 Verhuur van en handel in onroerend g. Neoklassiek model 2009* . . . .
71 Verhuur van roerende goederen Officiële CBS berekeningen 2009* . . . .
71 Verhuur van roerende goederen Neoklassiek model 2009* . . . .
72 Computerservicebureaus e.d. Officiële CBS berekeningen 2009* . . . .
72 Computerservicebureaus e.d. Neoklassiek model 2009* . . . .
73 Speur- en ontwikkelingswerk Officiële CBS berekeningen 2009* . . . .
73 Speur- en ontwikkelingswerk Neoklassiek model 2009* . . . .
74 Overige zakelijke dienstverlening Officiële CBS berekeningen 2009* . . . .
74 Overige zakelijke dienstverlening Neoklassiek model 2009* . . . .
7500d Overheid Officiële CBS berekeningen 2009* . . . .
7500d Overheid Neoklassiek model 2009* . . . .
8040e Zorg en overige dienstverlening Officiële CBS berekeningen 2009* 0,1 102,9 0,7 102,3
8040e Zorg en overige dienstverlening Neoklassiek model 2009* 0,1 102,9 0,7 102,3
N Gezondheids- en welzijnszorg Officiële CBS berekeningen 2009* . . . .
N Gezondheids- en welzijnszorg Neoklassiek model 2009* . . . .
90 Milieudienstverlening Officiële CBS berekeningen 2009* . . . .
90 Milieudienstverlening Neoklassiek model 2009* . . . .
92 Cultuur, sport en recreatie Officiële CBS berekeningen 2009* . . . .
92 Cultuur, sport en recreatie Neoklassiek model 2009* . . . .
P Particuliere huish. met personeel Officiële CBS berekeningen 2009* . . . .
P Particuliere huish. met personeel Neoklassiek model 2009* . . . .
8040a Overige dienstverlening n.e.g. Officiële CBS berekeningen 2009* . . . .
8040a Overige dienstverlening n.e.g. Neoklassiek model 2009* . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Groeirekeningen en multifactorproductiviteit
naar bedrijfstakken en - klassen
1995 - 2009
Gewijzigd op 09 december 2011.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Productiviteit op basis van productie
Productiviteit op basis van de geconsolideerde productie.
Arbeidsproductiviteitsontwikkeling
Arbeidsproductiviteitsontwikkeling op basis van de geconsolideerde
productie.
Arbeidsproductiviteit wordt hier berekend als de geconsolideerde
productie per gewerkt uur.
Arbeidsproductiviteit 2000=100
Arbeidsproductiviteitsontwikkeling op basis van de geconsolideerde
productie.
Arbeidsproductiviteit wordt hier berekend als de geconsolideerde
productie per gewerkt uur.
Productiviteit op basis toegev. waarde
Productiviteit op basis van toegevoegde waarde.
Arbeidsproductiviteitsontwikkeling
Arbeidsproductiviteitsontwikkeling op basis van de toegevoegde
waarde.
De arbeidsproductiviteit is de toegevoegde waarde per gewerkt uur.
Arbeidsproductiviteit 2000=100
Arbeidsproductiviteitsontwikkeling op basis van de toegevoegde
waarde.
De arbeidsproductiviteit is de toegevoegde waarde per gewerkt uur.