Groeirekeningen 1995-2009

Groeirekeningen 1995-2009

Bedrijfstakken Model Perioden Groeirekeningen op basis van productie Geconsolideerde productie (% volumemutaties) Groeirekeningen op basis van productie Bijdrage arbeid (procentpunt) Groeirekeningen op basis van productie Bijdrage kapitaal (procentpunt) Groeirekeningen op basis van productie Bijdrage verbruik (procentpunt) Groeirekeningen op basis van productie Bijdrage energie (procentpunt) Groeirekeningen op basis van productie Bijdrage materialen (procentpunt) Groeirekeningen op basis van productie Bijdrage diensten (procentpunt) Groeirekeningen op basis van productie Bijdrage multifactorproductiviteit (procentpunt)
0000g Commerciële sector Officiële CBS berekeningen 2007 4,2 1,2 0,3 1,1 -0,1 0,8 0,3 1,7
0000g Commerciële sector Officiële CBS berekeningen 2008** 2,0 0,6 0,6 0,5 0,2 0,1 0,2 0,4
0000g Commerciële sector Officiële CBS berekeningen 2009* -5,0 -0,7 -0,2 -2,2 -0,2 -1,6 -0,5 -1,9
0000b Landbouw, bosbouw en visserij Officiële CBS berekeningen 2007 2,7 -0,3 1,2 0,7 -0,4 0,6 0,5 1,2
0000b Landbouw, bosbouw en visserij Officiële CBS berekeningen 2008** 2,3 -0,2 0,5 1,6 0,3 0,0 1,3 0,4
0000b Landbouw, bosbouw en visserij Officiële CBS berekeningen 2009* 1,4 0,1 -0,4 0,2 0,0 -0,2 0,5 1,4
C Delfstoffenwinning Officiële CBS berekeningen 2007 -0,3 0,0 0,2 -0,2 -0,3 0,0 0,1 -0,4
C Delfstoffenwinning Officiële CBS berekeningen 2008** 6,6 -0,1 7,4 0,7 -0,1 0,1 0,6 -1,4
C Delfstoffenwinning Officiële CBS berekeningen 2009* -7,3 0,1 -5,8 -1,6 -0,9 -0,2 -0,5 0,0
D Industrie Officiële CBS berekeningen 2007 4,3 0,1 0,1 2,6 0,1 1,6 1,0 1,5
D Industrie Officiële CBS berekeningen 2008** -0,3 0,1 0,1 0,3 0,4 -0,3 0,3 -0,8
D Industrie Officiële CBS berekeningen 2009* -8,9 -0,9 0,1 -6,6 -0,5 -3,5 -2,6 -1,4
E Energie- en waterleidingbedrijven Officiële CBS berekeningen 2007 -1,8 0,2 0,2 -1,3 -1,7 0,1 0,3 -0,9
E Energie- en waterleidingbedrijven Officiële CBS berekeningen 2008** 5,6 0,4 0,8 4,2 2,8 0,3 1,1 0,2
E Energie- en waterleidingbedrijven Officiële CBS berekeningen 2009* -1,9 0,5 0,3 -2,3 -1,9 0,0 -0,4 -0,4
F Bouwnijverheid Officiële CBS berekeningen 2007 6,1 0,7 0,1 3,5 0,1 2,0 1,5 1,8
F Bouwnijverheid Officiële CBS berekeningen 2008** 5,5 0,5 0,2 3,4 0,1 2,0 1,4 1,4
F Bouwnijverheid Officiële CBS berekeningen 2009* -5,5 -0,4 0,1 -3,8 0,0 -2,4 -1,3 -1,4
5000h Handel, horeca en reparatie Officiële CBS berekeningen 2007 5,1 1,3 0,2 2,0 0,1 0,4 1,5 1,7
5000h Handel, horeca en reparatie Officiële CBS berekeningen 2008** 1,0 -0,1 0,5 0,5 0,1 0,1 0,3 0,1
5000h Handel, horeca en reparatie Officiële CBS berekeningen 2009* -6,9 -0,4 0,0 -3,2 -0,3 -0,7 -2,3 -3,3
I Vervoer, opslag en communicatie Officiële CBS berekeningen 2007 4,6 0,4 0,2 2,0 0,3 0,4 1,4 1,9
I Vervoer, opslag en communicatie Officiële CBS berekeningen 2008** 0,8 -0,1 0,2 0,2 0,1 -0,2 0,3 0,4
I Vervoer, opslag en communicatie Officiële CBS berekeningen 2009* -6,1 -0,8 0,1 -3,6 -0,6 -0,5 -2,4 -1,9
6500b Financiële en zakelijke diensten Officiële CBS berekeningen 2007 5,3 2,8 0,2 1,3 0,1 0,3 0,9 1,1
6500b Financiële en zakelijke diensten Officiële CBS berekeningen 2008** 4,3 1,4 0,1 1,1 0,0 0,1 0,9 1,6
6500b Financiële en zakelijke diensten Officiële CBS berekeningen 2009* -3,6 -1,7 0,1 -0,6 -0,1 -0,2 -0,3 -1,3
7500d Overheid Officiële CBS berekeningen 2007 . . . . . . . .
7500d Overheid Officiële CBS berekeningen 2008** . . . . . . . .
7500d Overheid Officiële CBS berekeningen 2009* . . . . . . . .
8040e Zorg en overige dienstverlening Officiële CBS berekeningen 2007 3,2 1,1 0,3 1,4 0,1 0,6 0,7 0,4
8040e Zorg en overige dienstverlening Officiële CBS berekeningen 2008** 3,6 1,2 0,2 1,3 0,1 0,6 0,6 0,9
8040e Zorg en overige dienstverlening Officiële CBS berekeningen 2009* 2,2 1,3 0,2 0,3 0,0 0,3 0,0 0,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Groeirekeningen en multifactorproductiviteit
naar bedrijfstakken en - klassen
1995 - 2009
Gewijzigd op 09 december 2011.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Groeirekeningen op basis van productie
Groeirekeningen op basis van de geconsolideerde productie.
De groeirekeningen op basis van de geconsolideerde productie rekenen de
volumeontwikkeling van de geconsolideerde productie toe aan de
verschillende productiemiddelen en aan multifactorproductiviteit.
De bijdragen worden gemeten in procentpunten. De bijdragen van arbeid,
kapitaal, energie, materialen, diensten en multifactorproductiviteit
tellen samen op tot de volumeontwikkeling van de geconsolideerde
productie.
Geconsolideerde productie
De geconsolideerde productie wordt bepaald door de productie te
verminderen met de interne leveringen.
De geconsolideerde productie is de productie die overblijft als de
eenheid (bedrijfsklasse, bedrijfstak of de commerciële sector) wordt
beschreven als één enkel bedrijf.
Bijdrage arbeid
Bijdrage arbeid aan de ontwikkeling van de geconsolideerde productie.
De bijdrage van arbeid is te interpreteren als dat deel van de
volumeverandering van de geconsolideerde productie dat wordt veroorzaakt
door veranderingen in de inzet van arbeid.
Bijdrage kapitaal
Bijdrage kapitaal aan de ontwikkeling van de geconsolideerde productie.
De bijdrage van kapitaal is te interpreteren als dat deel van de
volumeverandering van de geconsolideerde productie dat wordt veroorzaakt
door veranderingen in de inzet van kapitaalgoederen. Voorbeelden van
kapitaalgoederen zijn gebouwen, machines, computers en software.
Bijdrage verbruik
Bijdrage geconsolideerd intermediair verbruik aan de ontwikkeling van de
geconsolideerde productie.
De bijdrage van het geconsolideerde intermediair verbruik is te
interpreteren als dat deel van de volumeverandering van de
geconsolideerde productie dat wordt veroorzaakt door veranderingen in de
inzet van intermediaire goederen en diensten.
Bijdrage energie
Bijdrage geconsolideerd verbruik energie aan de ontwikkeling van de
geconsolideerde productie.
De bijdrage van het geconsolideerde verbruik energie is te interpreteren
als dat deel van de volumeverandering van de geconsolideerde productie
dat wordt veroorzaakt door veranderingen in de inzet van energie en
energiedragers.
Bijdrage materialen
Bijdrage geconsolideerd verbruik materialen aan de ontwikkeling van de
geconsolideerde productie.
De bijdrage van het geconsolideerde verbruik materialen is te
interpreteren als dat deel van de volumeverandering van de
geconsolideerde productie dat wordt veroorzaakt door veranderingen in de
inzet van materialen.
Bijdrage diensten
Bijdrage geconsolideerd verbruik diensten aan de ontwikkeling van de
geconsolideerde productie.
De bijdrage van het geconsolideerde verbruik diensten is te interpreteren
als dat deel van de volumeverandering van de geconsolideerde productie
dat wordt veroorzaakt door veranderingen in de inzet van diensten.
Bijdrage multifactorproductiviteit
Bijdrage multifactorproductiviteit aan de ontwikkeling van de
geconsolideerde productie.
De bijdrage van multifactorproductiviteit is te interpreteren als dat
deel van de volumeontwikkeling van de geconsolideerde productie dat wordt
veroorzaakt door de veranderingen in het productieproces. Enkele
voorbeelden hiervan zijn technologische vooruitgang, schaalvoordelen,
veranderingen in bezettingsgraden en incidentele factoren zoals
weersomstandigheden (bijvoorbeeld in de landbouw).