Theologie en humanistiek; ingeschrevenen, afgestudeerden 1990-2013

Theologie en humanistiek; ingeschrevenen, afgestudeerden 1990-2013

Geslacht Leeftijd Studierichting Opleidingsvorm Perioden Ingeschrevenen (aantal) Eerstejaarsstudenten Totaal eerstejaars (aantal) Eerstejaarsstudenten Vooropleiding Diploma vwo (aantal) Eerstejaarsstudenten Vooropleiding Diploma hbo (bachelor) (aantal) Eerstejaarsstudenten Vooropleiding Propedeuse hbo (aantal) Eerstejaarsstudenten Vooropleiding Overige opleiding (aantal) Afgestudeerden Doctoraal of master (aantal) Afgestudeerden Bachelor (aantal) Gepromoveerden (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Theologie Totaal opleidingsvorm 2010/'11 524 82 14 22 9 37 67 51 14
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Theologie Totaal opleidingsvorm 2011/'12 561 67 9 18 6 34 105 44 5
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Theologie Totaal opleidingsvorm 2012/'13 484 54 14 10 9 21 77 41 6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden Theologie Totaal opleidingsvorm 2013/'14 482 58 15 7 12 24 . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat het aantal ingeschrevenen, eerstejaarsstudenten, vooropleiding van eerstejaarsstudenten, geslaagden voor een bachelor-, master- of doctoraalopleiding en gepromoveerden aan de theologische universiteiten en de Universiteit voor Humanistiek naar opleidingsvorm (alleen voor ingeschrevenen), studierichting, leeftijd (alleen voor ingeschrevenen), studiejaar.

Gegevens beschikbaar van studiejaar 1990/'91 tot en met studiejaar 2013/'14.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 2 oktober 2015:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Ingeschrevenen
Studenten die hun college- of examengeld hebben betaald en van wie de inschrijvingsprocedure is voltooid. Tot en met studiejaar 2003/'04 de ingeschrevenen op 1 december en vanaf studiejaar 2004/'05 de ingeschrevenen op 1 oktober.
Gedurende het studiejaar 2005/'06 zijn de Theologische Faculteit Tilburg (per 1 januari 2006) en de Faculteit Katholieke Theologie Utrecht (per 1 juli 2006) opgegaan in de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de universiteit van Tilburg. Dit heeft een flinke daling in de aantallen ingeschrevenen teweeggebracht vanaf het studiejaar 2006/'07.
Vanaf 1 januari 2007 is de Theologische Universiteit Kampen gefuseerd met het Theologisch Wetenschappelijk Instituut Leiden (met vestigingen in Leiden en Utrecht). Voorheen kwam dit instituut niet voor in de enquête van het CBS. Het bood tweejarige kerkelijke opleidingen aan voor doctoraal geslaagden (post-doctorale studies). Vanaf 2007 bieden de vestigingen in Leiden en Utrecht driejarige masteropleidingen theologie aan. Deze fusie heeft in 2007 een flinke stijging in het aantal ingeschrevenen teweeggebracht. Na de fusie is de naam van de universiteit in Kampen gewijzigd in Protestantse Theologische Universiteit.
Vanaf studiejaar 2009/'10 worden de gegevens met betrekking tot de inschrijvingen en diploma's niet meer van de instellingen verkregen, maar is het eencijferbestand hoger onderwijs van DUO Zoetermeer de bron. In het eencijferbestand worden alle inschrijvingen en diploma's van studenten in het hoger onderwijs onderzocht. Bij meerdere inschrijvingen in een studiejaar zijn van de student de hoofd- en neveninschrijving bepaald. Het komt voor dat een student naast een inschrijving aan een theologische universiteit nog een hoofdinschrijving in het wetenschappelijk onderwijs heeft. De inschrijving aan de theologische universiteit is dan niet meegeteld. In de hoger onderwijs statistieken van het CBS worden alleen de hoofdinschrijvingen per 1 oktober meegenomen. Veelal is de inschrijving aan de theologische universiteit niet de hoofdinschrijving. Hierdoor kunnen de aantallen studenten in studiejaar 2009/'10 iets lager uitvallen dan eerdere jaren. In de studiejaren tot 2009/'10 werden alle
inschrijvingen aan theologische universiteiten meegenomen. Het onderscheid hoofd- en neveninschrijving was toen niet te maken.
Eerstejaarsstudenten
Studenten die voor het eerst ingeschreven zijn bij een instelling voor wetenschappelijk onderwijs.
Totaal eerstejaars
Vooropleiding
De hoogst behaalde vooropleiding van de eerstejaarsstudenten.
Diploma vwo
Eerstejaarsstudenten met een diploma vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs).
Diploma hbo (bachelor)
Eerstejaarsstudenten met een bachelordiploma hbo (hoger beroepsonderwijs).
Propedeuse hbo
Eerstejaarsstudenten met een diploma propedeuse hbo (hoger beroepsonderwijs).
Overige opleiding
Eerstejaarsstudenten met een opleiding anders dan vwo of hbo.
Afgestudeerden
Doctoraal of master
Zowel de afgestudeerden voor een doctoraalopleiding tot de invoering van het bachelor-masterstelsel in het studiejaar 2002/'03) als afgestudeerden voor een masteropleiding (na de invoering van het bachelor-masterstelsel).
Er is een flinke stijging bij de groep doctoraal of master in studiejaar 2009/'10 ten opzichte van 2008/'09 omdat in het eencijferbestand ook de diploma's van het Theologisch Wetenschappelijk Instituut Leiden zijn meegenomen.
Bachelor
Voltooide eerste fase van een studie in het wo na invoering van het bachelor-masterstelsel in het hoger onderwijs in 2002/'03.
Gepromoveerden
Studenten die een diploma hebben behaald voor het met goed gevolg afronden van een proefschrift onder supervisie van één of meer promotors.