Bestaande koopwoningen naar woningtype en regio; 2005 = 100; 1995-2012

Bestaande koopwoningen naar woningtype en regio; 2005 = 100; 1995-2012

Type woning Regio's Perioden Prijsindex verkoopprijzen Prijsindex (2005 = 100) Prijsindex verkoopprijzen Jaar op jaar ontwikkeling (%) Aantal verkochte woningen Aantal (stuks)
Woningen: totaal Nederland 1995 39,9 154.568
Woningen: totaal Nederland 2000 75,4 18,2 189.358
Woningen: totaal Nederland 2005 100,0 3,8 206.629
Woningen: totaal Nederland 2006 104,5 4,5 209.767
Woningen: totaal Nederland 2007 109,0 4,2 202.401
Woningen: totaal Nederland 2008 112,2 2,9 182.392
Woningen: totaal Nederland 2009 108,4 -3,3 127.532
Woningen: totaal Nederland 2010 106,3 -2,0 126.127
Woningen: totaal Nederland 2011 januari 105,1 -1,1 8.368
Woningen: totaal Nederland 2011 februari 104,9 -1,5 9.558
Woningen: totaal Nederland 2011 maart 105,1 -1,1 10.432
Woningen: totaal Nederland 2011 april 104,7 -2,1 10.068
Woningen: totaal Nederland 2011 mei 104,4 -1,8 9.915
Woningen: totaal Nederland 2011 juni 104,3 -1,9 9.549
Woningen: totaal Nederland 2011 juli 104,5 -2,3 10.433
Woningen: totaal Nederland 2011 augustus 103,8 -2,8 10.009
Woningen: totaal Nederland 2011 september 103,2 -2,9 10.327
Woningen: totaal Nederland 2011 oktober 102,8 -2,8 9.453
Woningen: totaal Nederland 2011 november 102,0 -3,3 9.494
Woningen: totaal Nederland 2011 december 101,1 -4,0 13.133
Woningen: totaal Nederland 2011 103,8 -2,3 120.739
Woningen: totaal Nederland 2012 januari 101,7 -3,3 7.082
Woningen: totaal Nederland 2012 februari 101,3 -3,4 7.805
Woningen: totaal Nederland 2012 maart 100,1 -4,7 9.064
Woningen: totaal Nederland 2012 april 99,3 -5,2 8.236
Woningen: totaal Nederland 2012 mei 98,7 -5,5 10.182
Woningen: totaal Nederland 2012 juni 99,7 -4,4 16.210
Woningen: totaal Nederland 2012 juli 96,1 -8,0 7.451
Woningen: totaal Nederland 2012 augustus 95,5 -8,0 8.384
Woningen: totaal Nederland 2012 september 95,0 -7,9 7.143
Woningen: totaal Nederland 2012 oktober 94,8 -7,8 8.507
Woningen: totaal Nederland 2012 november 95,1 -6,8 9.833
Woningen: totaal Nederland 2012 december 94,7 -6,3 17.364
Woningen: totaal Nederland 2012 97,7 -5,9 117.261
Eengezinswoning: totaal Nederland 1995 39,8 111.879
Eengezinswoning: totaal Nederland 2000 75,3 18,2 128.719
Eengezinswoning: totaal Nederland 2005 100,0 4,1 138.721
Eengezinswoning: totaal Nederland 2006 104,7 4,7 141.791
Eengezinswoning: totaal Nederland 2007 109,0 4,2 134.988
Eengezinswoning: totaal Nederland 2008 112,1 2,8 122.909
Eengezinswoning: totaal Nederland 2009 108,4 -3,3 84.352
Eengezinswoning: totaal Nederland 2010 106,0 -2,2 82.985
Eengezinswoning: totaal Nederland 2011 januari 104,7 -1,3 5.402
Eengezinswoning: totaal Nederland 2011 februari 104,5 -1,7 6.299
Eengezinswoning: totaal Nederland 2011 maart 105,0 -1,1 7.008
Eengezinswoning: totaal Nederland 2011 april 104,6 -2,1 6.699
Eengezinswoning: totaal Nederland 2011 mei 104,3 -1,7 6.623
Eengezinswoning: totaal Nederland 2011 juni 104,2 -1,8 6.379
Eengezinswoning: totaal Nederland 2011 juli 104,3 -2,3 7.259
Eengezinswoning: totaal Nederland 2011 augustus 103,6 -2,8 6.729
Eengezinswoning: totaal Nederland 2011 september 102,9 -2,9 6.983
Eengezinswoning: totaal Nederland 2011 oktober 102,5 -2,9 6.329
Eengezinswoning: totaal Nederland 2011 november 101,8 -3,3 6.352
Eengezinswoning: totaal Nederland 2011 december 101,0 -3,8 8.867
Eengezinswoning: totaal Nederland 2011 103,6 -2,3 80.929
Eengezinswoning: totaal Nederland 2012 januari 101,6 -3,0 4.758
Eengezinswoning: totaal Nederland 2012 februari 101,4 -3,0 5.293
Eengezinswoning: totaal Nederland 2012 maart 100,0 -4,7 6.128
Eengezinswoning: totaal Nederland 2012 april 99,2 -5,1 5.585
Eengezinswoning: totaal Nederland 2012 mei 98,7 -5,4 6.987
Eengezinswoning: totaal Nederland 2012 juni 99,5 -4,5 11.737
Eengezinswoning: totaal Nederland 2012 juli 95,6 -8,3 4.954
Eengezinswoning: totaal Nederland 2012 augustus 95,2 -8,1 5.571
Eengezinswoning: totaal Nederland 2012 september 94,7 -8,0 4.702
Eengezinswoning: totaal Nederland 2012 oktober 94,6 -7,7 5.733
Eengezinswoning: totaal Nederland 2012 november 95,1 -6,6 6.827
Eengezinswoning: totaal Nederland 2012 december 94,5 -6,4 12.465
Eengezinswoning: totaal Nederland 2012 97,5 -5,9 80.740
Appartementen Nederland 1995 40,0 32.423
Appartementen Nederland 2000 75,3 18,0 47.226
Appartementen Nederland 2005 100,0 3,0 54.353
Appartementen Nederland 2006 104,0 4,0 52.657
Appartementen Nederland 2007 108,7 4,5 54.608
Appartementen Nederland 2008 112,6 3,5 54.117
Appartementen Nederland 2009 108,6 -3,5 39.555
Appartementen Nederland 2010 107,3 -1,3 39.037
Appartementen Nederland 2011 januari 106,7 -0,7 2.702
Appartementen Nederland 2011 februari 106,4 -0,8 2.981
Appartementen Nederland 2011 maart 105,7 -1,0 3.052
Appartementen Nederland 2011 april 105,6 -2,0 3.056
Appartementen Nederland 2011 mei 105,3 -2,1 2.990
Appartementen Nederland 2011 juni 104,8 -2,4 2.855
Appartementen Nederland 2011 juli 105,4 -2,4 2.843
Appartementen Nederland 2011 augustus 104,5 -3,0 2.975
Appartementen Nederland 2011 september 104,5 -2,9 3.021
Appartementen Nederland 2011 oktober 104,2 -2,4 2.877
Appartementen Nederland 2011 november 102,9 -3,4 2.910
Appartementen Nederland 2011 december 101,5 -4,8 3.878
Appartementen Nederland 2011 104,8 -2,3 36.140
Appartementen Nederland 2012 januari 102,1 -4,3 2.129
Appartementen Nederland 2012 februari 101,3 -4,9 2.314
Appartementen Nederland 2012 maart 100,8 -4,6 2.647
Appartementen Nederland 2012 april 99,8 -5,5 2.401
Appartementen Nederland 2012 mei 99,2 -5,8 2.927
Appartementen Nederland 2012 juni 100,3 -4,2 4.013
Appartementen Nederland 2012 juli 98,1 -6,8 2.264
Appartementen Nederland 2012 augustus 96,7 -7,5 2.577
Appartementen Nederland 2012 september 96,4 -7,8 2.185
Appartementen Nederland 2012 oktober 95,7 -8,2 2.426
Appartementen Nederland 2012 november 95,2 -7,5 2.686
Appartementen Nederland 2012 december 95,5 -5,9 4.299
Appartementen Nederland 2012 98,4 -6,1 32.868
Bron: CBS, Kadaster
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel worden de ontwikkelingen van de verkoopprijzen van
bestaande koopwoningen weergegeven. Naast de prijsindexcijfers worden ook
aantallen verkochte woningen gepubliceerd, de gemiddelde verkoopprijs en
de totale waarde van de verkoopprijzen van deze woningen.
De prijsindexcijfers over de bestaande koopwoningen zijn gebaseerd op een
integrale registratie van verkooptransacties van woningen door het
Kadaster en WOZ-waarden van alle woningen in Nederland.
Indexreeksen kunnen fluctueren, bijvoorbeeld wanneer het aantal
transacties van een bepaald woningtype in een provincie beperkt is. Het
verdient dan aanbeveling om de lange termijn ontwikkelingen van de
prijsindexcijfers te gebruiken.
De gemiddelde verkoopprijs kan een andere ontwikkeling laten zien dan de
prijsindex bestaande koopwoningen. De ontwikkeling van de gemiddelde
verkoopprijs is namelijk geen indicator voor de prijsontwikkeling van
bestaande koopwoningen. Zie voor meer informatie hierover het onder punt 3
genoemde artikel "Waarom de gemiddelde koopsom geen huizenprijsindicator
is".

De gegevens zijn beschikbaar vanaf: januari 1995 - december 2012.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet per 8-3-2013 en wordt voorgezet als Bestaande koopwoningen; regio; verkoopprijzen prijsindex 2010 = 100 en Bestaande koopwoningen; woningtype; verkoopprijzen prijsindex 2010 = 100. Zie ook paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Prijsindex verkoopprijzen
Prijsindex
Het prijsindexcijfer bestaande koopwoningen geeft de prijsontwikkeling weer van bestaande woningen die zijn aangekocht door een particulier en bestemd zijn voor permanente bewoning door een particulier
Jaar op jaar ontwikkeling
Procentuele jaar op jaar ontwikkeling.
Hierbij wordt het niet afgeronde prijsindexcijfer van periode T vergeleken
met het niet afgeronde prijsindexcijfer van dezelfde periode een jaar
eerder.
Aantal verkochte woningen
Aantal
Aantal verkochte woningen is het aantal transacties gemeten aan het
einde van verslagperiode.