Lengte van vaarwegen; vaarwegkenmerken, provincie


Deze tabel bevat informatie over de lengte van vaarwegen.
Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar de kenmerken beheerder, bevaarbaarheid, economisch belang, recreatietoervaartklasse en vaarwegkarakter.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2005.

Status van de cijfers: Definitief.

Wijzigingen per 22 maart 2019: de cijfers van 2018 zijn toegevoegd.

Het gebruikte bronbestand van 2018 (Rijkswaterstaat, via www.pdok.nl) heeft een peilmoment dat een half jaar later ligt dan de eerdere jaren. Vanwege de marginale ontwikkelingen in de cijfers van lengte van vaarwegen, veroorzaakt dit geen relevante trendbreuk.

In de onderverdeling binnen de kenmerken is de categorie “Onbekend” toegenomen. Rijkswaterstaat onderzoekt dit met haar vaarwegbeheerders. De verwachting is dat in de komende jaren de categorie “Onbekend” weer zal afnemen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
In het derde kwartaal van 2019 worden de cijfers over het jaar 2019 gepubliceerd.

Lengte van vaarwegen; vaarwegkenmerken, provincie

Periode Regio's Totale vaarweglengte (km) Vaarwegen naar karakterRivier, gekanaliseerd (km) Vaarwegen naar karakterKanaal (km) Vaarwegen naar beheerderRijk (km) Vaarwegen naar beheerderProvincies (km) Vaarwegen naar economisch belangHoofdtransportas (km) Vaarwegen naar economisch belangHoofdvaarweg (km) Vaarwegen naar economisch belangOverige vaarweg (km) Vaarwegen naar bevaarbaarheid (CEMT)Kleine vaartuigen en recreatievaart (0) (km) Vaarwegen naar recreatieklasse (BRTN)Verbinding voor motorboten (AM) (km) Vaarwegen naar recreatieklasse (BRTN)Verbinding voor zeil/motorboten (AZM) (km)
2018 Nederland 6.297 819 2.541 2.728 1.487 552 897 4.353 1.531 564 1.068
2018 Noord-Nederland (LD) 1.655 168 1.065 333 749 0 126 1.461 859 25 336
2018 Oost-Nederland (LD) 1.409 204 443 842 306 106 448 811 204 318 167
2018 Friesland (PV) 965 113 506 203 568 0 72 851 521 9 251
2018 Overijssel (PV) 354 59 157 151 140 0 124 216 91 54 23
Bron: DVS/CBS.
Verklaring van tekens