Prognose bevolking; kerncijfers, 2007 - 2014

Prognose bevolking; kerncijfers, 2007 - 2014

Perioden Totale bevolking (aantal)
2007 16.357.992
2008 16.406.871
2009 16.457.285
2010 16.507.398
2011 16.555.411
2012 16.599.655
2013 16.641.279
2014 16.681.982
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over:
De bevolkingsomvang
Drie leeftijdsgroepen 0 tot 20 jaar, 20 tot 65 jaar en 65 jaar en ouder
De demografische druk
Het aantal levendgeborenen
Het totaal vruchtbaarheidscijfer
Het aantal overledenen
De levensverwachting bij geboorte van mannen en vrouwen
De immigratie, emigratie en het migratiesaldo


Gegevens beschikbaar vanaf: 2007
Frequentie: per twee jaar in een nieuwe tabel.

Status van de cijfers
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie
De korte-termijnprognose is een actualisering van de lange-termijnprognose
2006-2050 op basis van inmiddels beschikbaar gekomen waarnemingen. Deze
prognose voor de lange termijn is begin 2006 gepubliceerd. In de
korte-termijnprognose zijn de cijfers tot 31 december 2013 geactualiseerd.
Voor de periode na 2014 wordt verwezen naar cijfers van lange-termijnprognose.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In december 2009 komt de nieuwe korte-termijnprognose uit.

Toelichting onderwerpen

Totale bevolking