Voorraad woningen; mutaties en bouw, 1921-2011

Voorraad woningen; mutaties en bouw, 1921-2011

Perioden Woningen bouwvergunning verleend (aantal) Woningen nog niet gereed (aantal) Wijzigingen woningvoorraad Woningtoevoegingen Woningen toevoeging totaal (aantal) Wijzigingen woningvoorraad Woningtoevoegingen Woningen toevoeging door nieuwbouw (aantal) Wijzigingen woningvoorraad Woningtoevoegingen Woningen toevoeging anderszins (aantal) Wijzigingen woningvoorraad Woningonttrekkingen (aantal) Wijzigingen woningvoorraad Woningen saldovermeerdering (aantal) Wijzigingen woningvoorraad Woningvoorraad op 31 december (x 1 000)
1990 89.747 103.590 101.399 97.384 4.015 11.548 89.851 5.892
1991 82.160 96.531 86.914 82.888 4.026 12.754 74.160 5.966
1992 87.034 92.154 90.461 86.164 4.297 11.659 78.802 6.043
1993 89.534 94.264 87.669 83.689 3.980 12.984 74.685 6.116
1994 107.764 110.099 92.327 87.369 4.958 15.561 76.766 6.192
1995 98.405 113.542 98.759 93.836 4.923 13.691 85.068 6.276
1996 102.119 123.755 94.582 88.934 5.648 11.513 83.069 6.358
1997 101.501 130.756 96.645 92.315 4.330 12.527 84.118 6.441
1998 87.673 124.097 95.477 90.516 4.961 13.098 82.379 6.522
1999 84.201 127.443 82.576 78.625 3.951 14.354 68.222 6.590
2000 78.563 135.934 74.769 70.650 4.119 13.529 61.240 6.651
2001 62.326 120.890 77.612 72.958 4.654 15.555 62.057 6.710
2002 67.183 119.213 71.279 66.704 4.575 16.410 54.869 6.764
2003 72.454 129.881 64.837 59.629 5.208 17.763 47.074 6.810
2004 76.180 138.872 71.609 65.314 6.295 19.313 52.296 6.859
2005 83.273 149.598 74.370 67.016 7.354 19.057 55.313 6.912
2006 96.447 169.992 79.670 72.382 7.288 21.656 58.014 6.967
2007 87.918 176.645 87.537 80.193 7.344 23.840 63.697 7.029
2008 87.198 184.196 86.096 78.882 7.214 22.373 63.723 7.105
2009 72.646 171.939 89.880 82.932 6.948 19.004 70.876 7.172
2010 61.028 171.509 62.003 55.999 6.004 15.110 46.893 7.218
2011 55.804 166.614 65.339 57.703 7.636 14.467 50.872 7.266
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Het CBS verzamelt vanaf 1921, binnen het kader van de vastgoedstatistieken, gegevens over de woningbouw en de woningvoorraad.
In deze tabel worden de volgende aantallen over de woningbouw gepubliceerd:
- Woningen waarvoor een bouwvergunning is verleend (vanaf 1953 tot en met 2011)
- Begonnen woningen (van 1921 tot en met 1999)
- Nog niet begonnen woningen (van 1921 tot en met 1999)
- Woningen in uitvoering (van 1921 tot en met 1999)
- Woningen nog niet gereed (vanaf 1983 tot en met 2011)
- Toevoegingen en onttrekkingen
- Saldo vermeerdering
- Woningvoorraad op 31 december.

Gegevens beschikbaar: van 1921 tot en met 2011.

Status van de cijfers:
Definitief.

Wijzigingen per 15 juli 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet na de publicatie van de cijfers over 2011.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Reden van stopzetting:
De gegevens over de woningvoorraad komen vanaf januari 2012 uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG); de cijfers uit de BAG sluiten niet aan op statistieken tot 2012 op basis van het Woningregister. De woningvoorraadcijfers vanaf januari 2012 worden gepubliceerd in andere maand- en jaartabellen (zie paragraaf 3).
Voor cijfers over bouwvergunningen en gegevens over veranderingen in de woningvoorraad vanaf 2012: zie de verwijzingen in paragraaf 3.
Deze tabel wordt opgevolgd door een nieuwe tabel (zie paragraaf 3).

Toelichting onderwerpen

Woningen bouwvergunning verleend
Woningen waarvoor toestemming is gegegeven door de gemeenten om ze te mogen bouwen volgens de in dat jaar van toepassing zijnde bouwvoorschriften.
Woningen nog niet gereed
Nog niet opgeleverde woningen, stand einde van het jaar.
Dit zijn de woningen waarvoor in het verleden een bouwvergunning is verleend, maar die nog niet zijn gereedgemeld.
Wijzigingen woningvoorraad
Veranderingen in de woningvoorraad door toevoegingen en onttrekkingen.
Woningtoevoegingen
Vermeerdering van de woningvoorraad.
Woningen toevoeging totaal
De vermeerdering van de woningvoorraad.
Woningen toevoeging door nieuwbouw
Woningen door nieuwbouw aan de woningvoorraad toegevoegd.
Woningen toevoeging anderszins
Woningen aan de voorraad toegevoegd om andere redenen dan nieuwbouw, zoals woningsplitsing of verbouw van een kantoor tot woning.
Woningonttrekkingen
Woningen aan de woningvoorraad onttrokken; zoals door brand, sloop, of bestemmingswijziging.
Woningen saldovermeerdering
Het saldo waarmee de woningvoorraad in het betreffende jaar is
vermeerderd. Het betreft het verschil tussen het aantal woningen
dat aan de voorraad is toegevoegd en het aantal woningen dat aan de voorraad is onttrokken.
Woningvoorraad op 31 december
De stand van de woningvoorraad op 31 december.
De woningvoorraad is een optelling van de woningvoorraad vorige periode met de saldovermeerdering. Bij afwijking van deze berekening is sprake van een administratieve correctie.