Werknemers; zorg en verlofregelingen voor familielid, 2005-2013

Werknemers; zorg en verlofregelingen voor familielid, 2005-2013

Geslacht Perioden Werknemers met langdurende zorgsituatie Werknemer heeft gezorgd voor zieke Totaal gezorgd voor langdurend zieke Totaal gezorgd voor langdurend zieke (x 1 000) Werknemers met langdurende zorgsituatie Werknemer heeft gezorgd voor zieke Totaal gezorgd voor langdurend zieke Verlof opgenomen om te kunnen zorgen Totaal verlof opgenomen om te zorgen (x 1 000) Werknemers met langdurende zorgsituatie Werknemer heeft gezorgd voor zieke Totaal gezorgd voor langdurend zieke Verlof opgenomen om te kunnen zorgen ADV of vakantieverlof (x 1 000) Werknemers met langdurende zorgsituatie Werknemer heeft gezorgd voor zieke Totaal gezorgd voor langdurend zieke Verlof opgenomen om te kunnen zorgen Calamiteitenverlof (x 1 000) Werknemers met langdurende zorgsituatie Werknemer heeft gezorgd voor zieke Totaal gezorgd voor langdurend zieke Verlof opgenomen om te kunnen zorgen Bijzonder- of buitengewoon verlof (x 1 000) Werknemers met langdurende zorgsituatie Werknemer heeft gezorgd voor zieke Totaal gezorgd voor langdurend zieke Verlof opgenomen om te kunnen zorgen Kortdurend zorgverlof (x 1 000) Werknemers met langdurende zorgsituatie Werknemer heeft gezorgd voor zieke Totaal gezorgd voor langdurend zieke Verlof opgenomen om te kunnen zorgen Langdurend zorgverlof (x 1 000) Werknemers met langdurende zorgsituatie Werknemer heeft gezorgd voor zieke Totaal gezorgd voor langdurend zieke Verlof opgenomen om te kunnen zorgen Onbetaald verlof (x 1 000) Werknemers met langdurende zorgsituatie Werknemer heeft gezorgd voor zieke Totaal gezorgd voor langdurend zieke Verlof opgenomen om te kunnen zorgen Overige soorten verlof (x 1 000) Werknemers met langdurende zorgsituatie Werknemer heeft gezorgd voor zieke Totaal gezorgd voor langdurend zieke Geen verlof, wel behoefte Totaal geen verlof, wel behoefte (x 1 000) Werknemers met langdurende zorgsituatie Werknemer heeft gezorgd voor zieke Totaal gezorgd voor langdurend zieke Geen verlof, wel behoefte Financieel niet haalbaar (x 1 000) Werknemers met langdurende zorgsituatie Werknemer heeft gezorgd voor zieke Totaal gezorgd voor langdurend zieke Geen verlof, wel behoefte Werk liet het niet toe (x 1 000) Werknemers met langdurende zorgsituatie Werknemer heeft gezorgd voor zieke Totaal gezorgd voor langdurend zieke Geen verlof, wel behoefte Was niet bekend met regelingen (x 1 000) Werknemers met langdurende zorgsituatie Werknemer heeft gezorgd voor zieke Totaal gezorgd voor langdurend zieke Geen verlof, wel behoefte Te weinig verlof (x 1 000) Werknemers met langdurende zorgsituatie Werknemer heeft gezorgd voor zieke Totaal gezorgd voor langdurend zieke Geen verlof, wel behoefte Andere reden geen verlof (x 1 000) Werknemers met langdurende zorgsituatie Werknemer heeft gezorgd voor zieke Totaal gezorgd voor langdurend zieke Geen verlof, geen behoefte (x 1 000) Werknemers met langdurende zorgsituatie Werknemer heeft gezorgd voor zieke Totaal gezorgd voor langdurend zieke Gebruik en behoefte verlof onbekend (x 1 000) Werknemers met kortdurende zorgsituatie Werknemer heeft gezorgd voor zieke Totaal gezorgd voor kortdurend zieke Totaal gezorgd voor kortdurend zieke (x 1 000) Werknemers met kortdurende zorgsituatie Werknemer heeft gezorgd voor zieke Totaal gezorgd voor kortdurend zieke Totaal verlof opgenomen om te zorgen (x 1 000) Werknemers met kortdurende zorgsituatie Werknemer heeft gezorgd voor zieke Totaal gezorgd voor kortdurend zieke ADV of vakantieverlof (x 1 000) Werknemers met kortdurende zorgsituatie Werknemer heeft gezorgd voor zieke Totaal gezorgd voor kortdurend zieke Calamiteitenverlof (x 1 000) Werknemers met kortdurende zorgsituatie Werknemer heeft gezorgd voor zieke Totaal gezorgd voor kortdurend zieke Bijzonder- of buitengewoon verlof (x 1 000) Werknemers met kortdurende zorgsituatie Werknemer heeft gezorgd voor zieke Totaal gezorgd voor kortdurend zieke Kortdurend zorgverlof (x 1 000) Werknemers met kortdurende zorgsituatie Werknemer heeft gezorgd voor zieke Totaal gezorgd voor kortdurend zieke Onbetaald verlof (x 1 000) Werknemers met kortdurende zorgsituatie Werknemer heeft gezorgd voor zieke Totaal gezorgd voor kortdurend zieke Overige soorten verlof (x 1 000) Werknemers met kortdurende zorgsituatie Werknemer heeft gezorgd voor zieke Totaal gezorgd voor kortdurend zieke Totaal geen verlof, wel behoefte (x 1 000) Werknemers met kortdurende zorgsituatie Werknemer heeft gezorgd voor zieke Totaal gezorgd voor kortdurend zieke Financieel niet haalbaar (x 1 000) Werknemers met kortdurende zorgsituatie Werknemer heeft gezorgd voor zieke Totaal gezorgd voor kortdurend zieke Werk liet het niet toe (x 1 000) Werknemers met kortdurende zorgsituatie Werknemer heeft gezorgd voor zieke Totaal gezorgd voor kortdurend zieke Was niet bekend met regelingen (x 1 000) Werknemers met kortdurende zorgsituatie Werknemer heeft gezorgd voor zieke Totaal gezorgd voor kortdurend zieke Te weinig verlof (x 1 000) Werknemers met kortdurende zorgsituatie Werknemer heeft gezorgd voor zieke Totaal gezorgd voor kortdurend zieke Andere reden geen verlof (x 1 000) Werknemers met kortdurende zorgsituatie Werknemer heeft gezorgd voor zieke Totaal gezorgd voor kortdurend zieke Geen verlof, geen behoefte (x 1 000) Werknemers met kortdurende zorgsituatie Werknemer heeft gezorgd voor zieke Totaal gezorgd voor kortdurend zieke Gebruik en behoefte verlof onbekend (x 1 000)
Mannen en vrouwen 2005 463 65 14 6 13 23 5 3 4 86 10 35 9 6 25 308 5 461 142 52 14 22 27 7 21 62 6 21 9 3 21 254 3
Mannen en vrouwen 2007 449 74 12 6 14 31 8 4 6 103 11 39 13 6 34 265 7 458 154 48 15 24 42 6 22 59 4 25 10 2 18 238 8
Mannen en vrouwen 2009 532 83 17 7 14 29 10 4 9 105 9 40 13 7 34 339 5 509 157 50 14 22 42 7 24 62 5 23 8 3 23 285 6
Mannen en vrouwen 2011 369 56 9 5 10 19 5 3 6 68 8 26 5 3 27 239 5 404 140 51 11 22 35 4 18 47 2 17 3 3 23 212 5
Mannen en vrouwen 2013 443 74 23 4 11 26 8 2 4 76 11 29 6 5 25 285 8 431 151 65 11 15 40 6 19 49 5 21 3 3 16 226 6
Mannen 2005 222 32 6 3 7 11 2 . 3 41 5 19 4 2 11 148 2 208 70 26 6 12 12 3 11 25 . 9 4 . 11 112 .
Mannen 2007 212 37 7 3 7 13 4 2 3 47 4 20 6 3 13 126 2 209 75 26 5 12 20 3 11 26 2 11 5 . 8 105 3
Mannen 2009 250 46 11 3 8 15 5 2 5 46 4 18 6 3 14 157 . 237 82 27 7 13 20 3 12 26 2 11 3 . 8 127 2
Mannen 2011 167 26 5 2 4 8 3 . 3 28 3 13 2 . 10 110 2 186 69 27 5 13 16 . 8 20 . 7 2 . 8 95 2
Mannen 2013 198 33 14 2 6 9 3 . 2 31 5 11 2 2 10 130 4 200 76 34 5 9 18 4 9 20 2 9 2 . 6 101 3
Vrouwen 2005 241 33 9 3 6 12 3 2 . 45 4 17 6 4 14 160 3 253 72 26 7 9 15 4 10 37 5 12 6 3 10 143 2
Vrouwen 2007 236 37 5 2 7 17 3 2 3 56 7 19 7 3 21 138 4 249 78 22 10 11 22 4 11 33 2 14 5 . 11 134 5
Vrouwen 2009 281 37 6 3 6 14 5 2 4 59 5 22 7 4 20 181 4 272 75 23 7 9 22 4 11 36 2 11 4 2 15 158 4
Vrouwen 2011 202 30 4 3 5 11 2 2 3 40 5 13 3 2 17 129 4 218 72 24 7 9 19 3 10 27 . 9 . . 14 117 3
Vrouwen 2013 245 41 9 2 6 16 5 2 2 45 6 17 4 3 14 155 4 232 75 31 6 7 22 2 10 29 2 12 . 3 10 125 3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel gaat over werknemers die in het jaar voorafgaand aan de enquête een situatie hebben meegemaakt waarin zorg nodig was voor een ziek familielid. Het gaat om werknemers van 15 tot 65 jaar met betaald werk voor 12 uur of meer per week. Er is apart gevraagd naar lang- en kortdurende zorgsituaties. Werknemers kunnen beide hebben gehad. Bij langdurende zorg is ook voor meerdere personen gevraagd of langdurende zorg nodig is geweest, bijvoorbeeld voor zowel een kind als een partner of een ouder. Om die reden is in de gegevens over langdurende zorg ook opgenomen voor wie zorg nodig was. Voor elke zorgsituatie is nagegaan of de werknemer zelf voor het zieke
familielid gezorgd heeft of niet. Aan werknemers die in één van de situaties gezorgd heeft, is gevraagd of zij gebruik hebben gemaakt van verlofregelingen. Als dit niet het geval was, is gevraagd of zij wel behoefte hadden aan verlof. Ook is gevraagd van welke verlofregelingen gebruik is gemaakt en wat de redenen waren om geen verlof op te nemen. Aan werknemers die niet gezorgd hebben bij (elk van de) zorgsituaties is gevraagd of zij wel zelf hadden
willen zorgen en waarom zij die zorg in dat geval niet zelf verleend hebben.

Gegevens beschikbaar, tweejaarlijks van 2005 tot en met 2013

Status van de cijfers
Cijfers op basis van de EBB zijn altijd definitief.

wijzigingen per 4 juli 2018
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Werknemers met langdurende zorgsituatie
Aantal werknemers dat in het jaar voorafgaand aan de enquête een situatie
heeft gehad waarin langer dan twee weken zorg nodig was voor ernstig
zieke of hulpbehoevende partner, kind of ouder. De zorg kan door de
werknemer zelf of door iemand anders zijn verleend.
Werknemer heeft gezorgd voor zieke
Aantal werknemers dat in het jaar voorafgaand aan de enquête een situatie
heeft gehad waarin langdurende zorg nodig was en deze zorg zelf verleend
heeft.
Totaal gezorgd voor langdurend zieke
Aantal werknemers dat in het jaar voorafgaand aan de enquête een situatie
heeft gehad waarin langdurende zorg nodig was en deze zorg zelf verleend
heeft.
Totaal gezorgd voor langdurend zieke
Aantal werknemers dat in het jaar voorafgaand aan de enquête een situatie
heeft gehad waarin langdurende zorg nodig was en deze zorg zelf verleend
heeft.
Verlof opgenomen om te kunnen zorgen
Werknemers die langdurende zorg hebben verleend en
daarvoor van een of meer verlofregelingen gebruik hebben gemaakt.
Totaal verlof opgenomen om te zorgen
Soort verlof opgenomen door werknemers die langdurende
zorg hebben verleend en daarvoor van een of meer verlofregelingen gebruik
hebben gemaakt.
ADV of vakantieverlof
Soort verlof opgenomen om te kunnen zorgen: ADV of vakantieverlof.
Calamiteitenverlof
Soort verlof opgenomen om te kunnen zorgen: Calamiteitenverlof.
Bijzonder- of buitengewoon verlof
Soort verlof opgenomen om te kunnen zorgen: Bijzonder verlof of
buitengewoon verlof.
Kortdurend zorgverlof
Soort verlof opgenomen om te kunnen zorgen: Kortdurend zorgverlof. Dit is
een vorm van zorgverlof die opgenomen kan worden als de werknemer moet
zorgen voor een kind, partner of ouder. Er kan maximaal twee weken verlof
worden opgenomen. Tijdens het verlof krijgt de werknemer 70 procent van
het salaris betaald.
Langdurend zorgverlof
Soort verlof opgenomen om te kunnen zorgen: Langdurend zorgverlof. Dit is
een vorm van onbetaald verlof die opgenomen kan worden als de werknemer
moet zorgen voor een kind, partner of ouder.
Onbetaald verlof
Soort verlof opgenomen om te kunnen zorgen: Onbetaald verlof.
Overige soorten verlof
Soort verlof opgenomen om te kunnen zorgen: Anders dan bovengenoemde
soorten verlof.
Geen verlof, wel behoefte
Werknemers die langdurende zorg hebben verleend en
geen gebruik hebben gemaakt van verlofregelingen om te kunnen zorgen,
maar daar wel behoefte aan hadden.
Totaal geen verlof, wel behoefte
Reden om geen verlof op te nemen door werknemers die langdurende zorg
hebben verleend en geen gebruik hebben gemaakt van verlofregelingen
om te kunnen zorgen, maar daar wel behoefte aan hadden.
Financieel niet haalbaar
Reden om geen verlof op te nemen om te kunnen zorgen, terwijl daar wel
behoefte aan was: het was financieel niet haalbaar of de werknemer wilde
er financieel niet op achteruitgaan.
Werk liet het niet toe
Reden om geen verlof op te nemen om te kunnen zorgen, terwijl daar wel
behoefte aan was: Het werk liet het niet toe of men wilde collega's niet
belasten.
Was niet bekend met regelingen
Reden om geen verlof op te nemen om te kunnen zorgen, terwijl daar wel
behoefte aan was: Werknemer was niet bekend met de regelingen.
Te weinig verlof
Reden om geen verlof op te nemen om te kunnen zorgen, terwijl daar wel
behoefte aan was: Werknemer had te weinig verlofdagen.
Andere reden geen verlof
Reden om geen verlof op te nemen om te kunnen zorgen, terwijl daar wel
behoefte aan was: Andere reden dan bovengenoemde redenen.
Geen verlof, geen behoefte
Werknemers die langdurende zorg hebben verleend, geen gebruik hebben
gemaakt van verlofregelingen om te kunnen zorgen en daar
ook geen behoefte aan hadden.
Gebruik en behoefte verlof onbekend
Werknemers die langdurende zorg hebben verleend en waarvan niet
bekend is of zij gebruik hebben gemaakt van verlofregelingen
danwel of zij daar behoefte aan hadden.
Werknemers met kortdurende zorgsituatie
Aantal werknemers dat in het jaar voorafgaand aan de enquête een situatie
heeft gehad waarin onverwacht zorg nodig was voor een kind of familielid
wegens plotselinge ziekte, een ongeval of een ziekenhuisopname. Het gaat
om een zorgsituatie die maximaal twee weken geduurd heeft. De zorg kan
door de werknemer zelf of door iemand anders zijn verleend. Bij
kortdurende zorg is niet gevraagd voor wie de zorg nodig was.
Werknemer heeft gezorgd voor zieke
Aantal werknemers dat in het jaar voorafgaand aan de enquête een situatie
heeft gehad waarin kortdurende zorg nodig was en deze zorg zelf verleend
heeft.
Totaal gezorgd voor kortdurend zieke
Aantal werknemers dat in het jaar voorafgaand aan de enquête een situatie
heeft gehad waarin kortdurende zorg nodig was en deze zorg zelf verleend
heeft.
Totaal gezorgd voor kortdurend zieke
Aantal werknemers dat in het jaar voorafgaand aan de enquête een situatie
heeft gehad waarin kortdurende zorg nodig was en deze zorg zelf verleend
heeft.
Totaal verlof opgenomen om te zorgen
Werknemers die kortdurende zorg hebben verleend en daarvoor van een of
meer verlofregelingen gebruik hebben gemaakt.
ADV of vakantieverlof
Soort verlof opgenomen om te kunnen zorgen: ADV of vakantieverlof.
Calamiteitenverlof
Soort verlof opgenomen om te kunnen zorgen: Calamiteitenverlof.
Bijzonder- of buitengewoon verlof
Soort verlof opgenomen om te kunnen zorgen: Bijzonder verlof of
buitengewoon verlof.
Kortdurend zorgverlof
Soort verlof opgenomen om te kunnen zorgen: Kortdurend zorgverlof. Dit is
een vorm van zorgverlof die opgenomen kan worden als de werknemer moet
zorgen voor een kind, partner of ouder. Er kan maximaal twee weken verlof
worden opgenomen. Tijdens het verlof krijgt de werknemer 70 procent van
het salaris betaald.
Onbetaald verlof
Soort verlof opgenomen om te kunnen zorgen: Onbetaald verlof.
Overige soorten verlof
Soort verlof opgenomen om te kunnen zorgen: Anders dan bovengenoemde
soorten verlof.
Totaal geen verlof, wel behoefte
Werknemers die kortdurende zorg hebben verleend en geen gebruik hebben
gemaakt van verlofregelingen om te kunnen zorgen, maar daar wel behoefte
aan hadden.
Financieel niet haalbaar
Reden om geen verlof op te nemen om te kunnen zorgen, terwijl daar wel
behoefte aan was: het was financieel niet haalbaar of de werknemer wilde
er financieel niet op achteruitgaan.
Werk liet het niet toe
Reden om geen verlof op te nemen om te kunnen zorgen, terwijl daar wel
behoefte aan was: Het werk liet het niet toe of men wilde collega's niet
belasten.
Was niet bekend met regelingen
Reden om geen verlof op te nemen om te kunnen zorgen, terwijl daar wel
behoefte aan was: Werknemer was niet bekend met de regelingen.
Te weinig verlof
Reden om geen verlof op te nemen om te kunnen zorgen, terwijl daar wel
behoefte aan was: Werknemer had te weinig verlofdagen.
Andere reden geen verlof
Reden om geen verlof op te nemen om te kunnen zorgen, terwijl daar wel
behoefte aan was: Andere reden dan bovengenoemde redenen.
Geen verlof, geen behoefte
Werknemers die kortdurende zorg hebben verleend, geen gebruik hebben
gemaakt van verlofregelingen om te kunnen zorgen en daar ook geen
behoefte aan hadden.
Gebruik en behoefte verlof onbekend
Werknemers die kortdurende zorg hebben verleend en waarvan niet bekend is
of zij gebruik hebben gemaakt van verlofregelingen danwel of zij daar
behoefte aan hadden.