Werknemers; zorg en verlofregelingen voor familielid, 2005-2013


Deze tabel gaat over werknemers die in het jaar voorafgaand aan de enquête een situatie hebben meegemaakt waarin zorg nodig was voor een ziek familielid. Het gaat om werknemers van 15 tot 65 jaar met betaald werk voor 12 uur of meer per week. Er is apart gevraagd naar lang- en kortdurende zorgsituaties. Werknemers kunnen beide hebben gehad. Bij langdurende zorg is ook voor meerdere personen gevraagd of langdurende zorg nodig is geweest, bijvoorbeeld voor zowel een kind als een partner of een ouder. Om die reden is in de gegevens over langdurende zorg ook opgenomen voor wie zorg nodig was. Voor elke zorgsituatie is nagegaan of de werknemer zelf voor het zieke
familielid gezorgd heeft of niet. Aan werknemers die in één van de situaties gezorgd heeft, is gevraagd of zij gebruik hebben gemaakt van verlofregelingen. Als dit niet het geval was, is gevraagd of zij wel behoefte hadden aan verlof. Ook is gevraagd van welke verlofregelingen gebruik is gemaakt en wat de redenen waren om geen verlof op te nemen. Aan werknemers die niet gezorgd hebben bij (elk van de) zorgsituaties is gevraagd of zij wel zelf hadden
willen zorgen en waarom zij die zorg in dat geval niet zelf verleend hebben.

Gegevens beschikbaar, tweejaarlijks van 2005 tot en met 2013

Status van de cijfers
Cijfers op basis van de EBB zijn altijd definitief.

wijzigingen per 4 juli 2018
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Werknemers; zorg en verlofregelingen voor familielid, 2005-2013

Geslacht Perioden Werknemer heeft gezorgd voor ziekeTotaal gezorgd voor langdurend ziekeTotaal gezorgd voor langdurend zieke (x 1 000) Totaal gezorgd voor langdurend ziekeVerlof opgenomen om te kunnen zorgenTotaal verlof opgenomen om te zorgen (x 1 000) Totaal gezorgd voor langdurend ziekeVerlof opgenomen om te kunnen zorgenADV of vakantieverlof (x 1 000) Totaal gezorgd voor langdurend ziekeVerlof opgenomen om te kunnen zorgenCalamiteitenverlof (x 1 000) Totaal gezorgd voor langdurend ziekeVerlof opgenomen om te kunnen zorgenBijzonder- of buitengewoon verlof (x 1 000) Totaal gezorgd voor langdurend ziekeVerlof opgenomen om te kunnen zorgenKortdurend zorgverlof (x 1 000) Totaal gezorgd voor langdurend ziekeVerlof opgenomen om te kunnen zorgenLangdurend zorgverlof (x 1 000) Totaal gezorgd voor langdurend ziekeVerlof opgenomen om te kunnen zorgenOnbetaald verlof (x 1 000) Totaal gezorgd voor langdurend ziekeVerlof opgenomen om te kunnen zorgenOverige soorten verlof (x 1 000) Totaal gezorgd voor langdurend ziekeGeen verlof, wel behoefteTotaal geen verlof, wel behoefte (x 1 000) Totaal gezorgd voor langdurend ziekeGeen verlof, wel behoefteFinancieel niet haalbaar (x 1 000) Totaal gezorgd voor langdurend ziekeGeen verlof, wel behoefteWerk liet het niet toe (x 1 000) Totaal gezorgd voor langdurend ziekeGeen verlof, wel behoefteWas niet bekend met regelingen (x 1 000) Totaal gezorgd voor langdurend ziekeGeen verlof, wel behoefteTe weinig verlof (x 1 000) Totaal gezorgd voor langdurend ziekeGeen verlof, wel behoefteAndere reden geen verlof (x 1 000) Werknemer heeft gezorgd voor ziekeTotaal gezorgd voor langdurend ziekeGeen verlof, geen behoefte (x 1 000) Werknemer heeft gezorgd voor ziekeTotaal gezorgd voor langdurend ziekeGebruik en behoefte verlof onbekend (x 1 000) Werknemer heeft gezorgd voor ziekeTotaal gezorgd voor kortdurend ziekeTotaal gezorgd voor kortdurend zieke (x 1 000) Werknemer heeft gezorgd voor ziekeTotaal gezorgd voor kortdurend ziekeTotaal verlof opgenomen om te zorgen (x 1 000) Werknemer heeft gezorgd voor ziekeTotaal gezorgd voor kortdurend ziekeADV of vakantieverlof (x 1 000) Werknemer heeft gezorgd voor ziekeTotaal gezorgd voor kortdurend ziekeCalamiteitenverlof (x 1 000) Werknemer heeft gezorgd voor ziekeTotaal gezorgd voor kortdurend ziekeBijzonder- of buitengewoon verlof (x 1 000) Werknemer heeft gezorgd voor ziekeTotaal gezorgd voor kortdurend ziekeKortdurend zorgverlof (x 1 000) Werknemer heeft gezorgd voor ziekeTotaal gezorgd voor kortdurend ziekeOnbetaald verlof (x 1 000) Werknemer heeft gezorgd voor ziekeTotaal gezorgd voor kortdurend ziekeOverige soorten verlof (x 1 000) Werknemer heeft gezorgd voor ziekeTotaal gezorgd voor kortdurend ziekeTotaal geen verlof, wel behoefte (x 1 000) Werknemer heeft gezorgd voor ziekeTotaal gezorgd voor kortdurend ziekeFinancieel niet haalbaar (x 1 000) Werknemer heeft gezorgd voor ziekeTotaal gezorgd voor kortdurend ziekeWerk liet het niet toe (x 1 000) Werknemer heeft gezorgd voor ziekeTotaal gezorgd voor kortdurend ziekeWas niet bekend met regelingen (x 1 000) Werknemer heeft gezorgd voor ziekeTotaal gezorgd voor kortdurend ziekeTe weinig verlof (x 1 000) Werknemer heeft gezorgd voor ziekeTotaal gezorgd voor kortdurend ziekeAndere reden geen verlof (x 1 000) Werknemer heeft gezorgd voor ziekeTotaal gezorgd voor kortdurend ziekeGeen verlof, geen behoefte (x 1 000) Werknemer heeft gezorgd voor ziekeTotaal gezorgd voor kortdurend ziekeGebruik en behoefte verlof onbekend (x 1 000)
Mannen en vrouwen 2005 463 65 14 6 13 23 5 3 4 86 10 35 9 6 25 308 5 461 142 52 14 22 27 7 21 62 6 21 9 3 21 254 3
Mannen en vrouwen 2007 449 74 12 6 14 31 8 4 6 103 11 39 13 6 34 265 7 458 154 48 15 24 42 6 22 59 4 25 10 2 18 238 8
Mannen en vrouwen 2009 532 83 17 7 14 29 10 4 9 105 9 40 13 7 34 339 5 509 157 50 14 22 42 7 24 62 5 23 8 3 23 285 6
Mannen en vrouwen 2011 369 56 9 5 10 19 5 3 6 68 8 26 5 3 27 239 5 404 140 51 11 22 35 4 18 47 2 17 3 3 23 212 5
Mannen en vrouwen 2013 443 74 23 4 11 26 8 2 4 76 11 29 6 5 25 285 8 431 151 65 11 15 40 6 19 49 5 21 3 3 16 226 6
Mannen 2005 222 32 6 3 7 11 2 . 3 41 5 19 4 2 11 148 2 208 70 26 6 12 12 3 11 25 . 9 4 . 11 112 .
Mannen 2007 212 37 7 3 7 13 4 2 3 47 4 20 6 3 13 126 2 209 75 26 5 12 20 3 11 26 2 11 5 . 8 105 3
Mannen 2009 250 46 11 3 8 15 5 2 5 46 4 18 6 3 14 157 . 237 82 27 7 13 20 3 12 26 2 11 3 . 8 127 2
Mannen 2011 167 26 5 2 4 8 3 . 3 28 3 13 2 . 10 110 2 186 69 27 5 13 16 . 8 20 . 7 2 . 8 95 2
Mannen 2013 198 33 14 2 6 9 3 . 2 31 5 11 2 2 10 130 4 200 76 34 5 9 18 4 9 20 2 9 2 . 6 101 3
Vrouwen 2005 241 33 9 3 6 12 3 2 . 45 4 17 6 4 14 160 3 253 72 26 7 9 15 4 10 37 5 12 6 3 10 143 2
Vrouwen 2007 236 37 5 2 7 17 3 2 3 56 7 19 7 3 21 138 4 249 78 22 10 11 22 4 11 33 2 14 5 . 11 134 5
Vrouwen 2009 281 37 6 3 6 14 5 2 4 59 5 22 7 4 20 181 4 272 75 23 7 9 22 4 11 36 2 11 4 2 15 158 4
Vrouwen 2011 202 30 4 3 5 11 2 2 3 40 5 13 3 2 17 129 4 218 72 24 7 9 19 3 10 27 . 9 . . 14 117 3
Vrouwen 2013 245 41 9 2 6 16 5 2 2 45 6 17 4 3 14 155 4 232 75 31 6 7 22 2 10 29 2 12 . 3 10 125 3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens