Bedrijfsopleidingen; opleidingsbeleid en leerbanen, 2005

Tabeltoelichting


Deze tabel is eenmalig gepubliceerd en per 29 november 2017 stopgezet. De reden hiervoor is dat deze tabel door een gewijzigde onderzoeksopzet niet meer geactualiseerd kan worden. De inhoud van deze tabel overlapt met de vervangende, actuelere tabellen met betrekking tot bedrijfsopleidingen, zie paragraaf 3.

Deze tabel bevat een deel van de uitkomsten van het onderzoek bedrijfsopleidingen: het opleidingsbeleid van de bedrijven en de aanwezigheid van leerbanen.
In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- bedrijfsklasse volgens de SBI'93;
- grootteklasse werknemers.

Gegevens beschikbaar voor het jaar 2005
Frequentie: eenmalig.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 30 november 2017:
Tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Tabel is stopgezet. Cijfers nieuwere jaren zijn opgenomen in de tabellen Bedrijfsopleidingen; deelname, kosten en beleid en Bedrijfsopleidingen; kerncijfers, zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Bedrijven met bedrijfsopleidingen
Het percentage bedrijven met bedrijfsopleidingen (cursus of opleiding,
opleiding op de werkplaats, functieroulatie, georganiseerde
groepsdiscussies, zelfstudie en deelname aan congressen, conferenties
of lezingen) ten opzichte van alle bedrijven.
Bedrijven met opleidingsbeleid
Het percentage van bedrijven met een actief opleidingsbeleid voor
werknemers ten opzichte van bedrijven met bedrijfsopleidingen.
Eigen of gedeeld opleidingscentrum
Het percentage bedrijven met een eigen opleidingscentrum of een
opleidingscentrum gedeeld met andere bedrijven, ten opzichte van
bedrijven met bedrijfsopleidingen.
Verantwoordelijke voor bedrijfsopleiding
Het percentage bedrijven met een medewerker of organisatie die
verantwoordelijk is voor de organisatie van bedrijfsopleidingen, ten
opzichte van bedrijven met bedrijfsopleidingen.
Gedocumenteerd opleidingsprogramma
Het percentage bedrijven met een gedocumenteerd opleidingsprogramma, ten
opzichte van bedrijven met bedrijfsopleidingen.
Specifiek budget bedrijfsopleidingen
Het percentage bedrijven met een specifiek budget voor opleidingen, ten
opzichte van bedrijven met bedrijfsopleidingen.