Bedrijfsopleidingen; opleidingsbeleid en leerbanen, 2005


Deze tabel is eenmalig gepubliceerd en per 29 november 2017 stopgezet. De reden hiervoor is dat deze tabel door een gewijzigde onderzoeksopzet niet meer geactualiseerd kan worden. De inhoud van deze tabel overlapt met de vervangende, actuelere tabellen met betrekking tot bedrijfsopleidingen, zie paragraaf 3.

Deze tabel bevat een deel van de uitkomsten van het onderzoek bedrijfsopleidingen: het opleidingsbeleid van de bedrijven en de aanwezigheid van leerbanen.
In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- bedrijfsklasse volgens de SBI'93;
- grootteklasse werknemers.

Gegevens beschikbaar voor het jaar 2005
Frequentie: eenmalig.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 30 november 2017:
Tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Tabel is stopgezet. Cijfers nieuwere jaren zijn opgenomen in de tabellen Bedrijfsopleidingen; deelname, kosten en beleid en Bedrijfsopleidingen; kerncijfers, zie paragraaf 3.

Bedrijfsopleidingen; opleidingsbeleid en leerbanen, 2005

SBI'93/grootteklasse werknemers Bedrijven met bedrijfsopleidingen (%) Bedrijven met opleidingsbeleidEigen of gedeeld opleidingscentrum (%) Bedrijven met opleidingsbeleidVerantwoordelijke voor bedrijfsopleiding (%) Bedrijven met opleidingsbeleidGedocumenteerd opleidingsprogramma (%) Bedrijven met opleidingsbeleidSpecifiek budget bedrijfsopleidingen (%)
Totaal bedrijven 71 9 14 22 27
Bron: cbs.
Verklaring van tekens