Conjunctuurtest commerciële dienstverlening januari 1992-november 2011


Het CBS houdt elke maand de conjunctuurtestenquête onder circa 1600 ondernemingen in de commerciële dienstverlening. De deelnemers aan dit steekproefonderzoek zijn getrokken uit het Algemeen Bedrijfsregister (ABR) van het CBS. Hierdoor is het mogelijk de uitkomsten van deze conjunctuurtest te vergelijken met andere gepubliceerde statistieken van het CBS over de commerciële dienstverlening.

Gegevens beschikbaar van januari 1992 t/m november 2011

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief

Wijzigingen per 6 april 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing

Conjunctuurtest commerciële dienstverlening januari 1992-november 2011

Bedrijfsactiviteiten (SBI93) Perioden Saldi per indicatorOntwikkeling omzet (%) Saldi per indicatorVerwachte ontwikkeling omzet (%) Saldi per indicatorVerwachte ontwikkeling prijzen/tarieven (%) Saldi per indicatorOntwikkeling personeelssterkte (%) Saldi per indicatorVerwachte ontwikkeling personeelssterkte (%) Saldi per indicatorOordeel economisch klimaat (%)
5500a Commerciële dienstverl. (deels) 2011 september -11 10 0 -10 0 -12
5500a Commerciële dienstverl. (deels) 2011 oktober -5 15 2 -6 -5 -15
5500a Commerciële dienstverl. (deels) 2011 november 2 6 5 0 -12 -13
H Horeca 2011 september -19 17 9 18 3 -5
H Horeca 2011 oktober -3 10 8 1 -3 -10
H Horeca 2011 november 29 5 1 5 -12 -2
6000c Vervoer 2011 september 4 -15 -2 -4 -4 -12
6000c Vervoer 2011 oktober 11 -19 3 -1 -1 -12
6000c Vervoer 2011 november -8 -26 7 -9 -9 -12
6021a personenvervoer over de weg 2011 september -19 -24 -1 -28 -28 -13
6021a personenvervoer over de weg 2011 oktober -15 -24 15 -27 -31 -12
6021a personenvervoer over de weg 2011 november -35 -23 14 -50 -51 -24
6024 Goederenvervoer over de weg 2011 september -30 11 -3 1 1 -15
6024 Goederenvervoer over de weg 2011 oktober -20 4 3 1 5 -15
6024 Goederenvervoer over de weg 2011 november -5 -2 7 2 0 -11
633 Reisorganisatie- en informatie 2011 september 54 -2 0 10 -27 9
633 Reisorganisatie- en informatie 2011 oktober -1 -24 36 4 -9 -18
633 Reisorganisatie- en informatie 2011 november -11 8 5 -30 -36 -46
7100c Zakelijke dienstverlening (deels) 2011 september -16 19 0 -17 2 -15
7100c Zakelijke dienstverlening (deels) 2011 oktober -11 29 0 -9 -6 -17
7100c Zakelijke dienstverlening (deels) 2011 november 1 18 6 2 -14 -15
7200a IT- en ov. zakelijke dienstverl. 2011 september -18 22 2 -21 2 -15
7200a IT- en ov. zakelijke dienstverl. 2011 oktober -13 32 1 -10 -7 -16
7200a IT- en ov. zakelijke dienstverl. 2011 november 1 20 8 0 -14 -15
71 Verhuur van transportmiddelen,. 2011 september 5 -13 -14 28 -2 -8
71 Verhuur van transportmiddelen,. 2011 oktober 14 2 0 12 -6 -24
71 Verhuur van transportmiddelen,. 2011 november 6 -11 -9 26 -8 -13
72 Computerservice- en .. 2011 september -35 8 1 -26 6 -25
72 Computerservice- en .. 2011 oktober -28 28 2 -34 17 -25
72 Computerservice- en .. 2011 november -24 53 10 -19 2 -17
7400a Overige zakelijke dienstverlening 2011 september -15 26 1 -20 2 -13
7400a Overige zakelijke dienstverlening 2011 oktober -9 33 0 -6 -12 -14
7400a Overige zakelijke dienstverlening 2011 november 7 13 7 5 -17 -14
7412a Accountants en economische .. 2011 september -26 25 6 -36 21 -12
7412a Accountants en economische .. 2011 oktober -24 44 1 2 -6 -11
7412a Accountants en economische .. 2011 november 1 40 10 25 -13 -15
742 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 2011 september -16 19 -13 -12 -8 -14
742 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 2011 oktober -18 9 -10 -15 -20 -32
742 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 2011 november 8 4 -18 -14 -17 -24
744 Reclamebureaus e.d 2011 september -31 5 12 3 -32 -37
744 Reclamebureaus e.d 2011 oktober -40 13 -17 -7 -13 -45
744 Reclamebureaus e.d 2011 november 14 -25 -7 -16 -44 -33
745 Uitzendbureaus,arbeidsbemiddeling ed 2011 september 36 51 6 0 -2 0
745 Uitzendbureaus,arbeidsbemiddeling ed 2011 oktober 53 46 8 0 -5 0
745 Uitzendbureaus,arbeidsbemiddeling ed 2011 november 30 -11 24 -4 -9 -5
747 Reiniging gebouwen,transportmiddelen 2011 september -20 -16 -1 -21 0 -29
747 Reiniging gebouwen,transportmiddelen 2011 oktober -21 -3 10 -21 -20 -11
747 Reiniging gebouwen,transportmiddelen 2011 november 4 -22 32 0 -26 -7
9002 Afvalinzameling en -verwerking 2011 september -9 -6 -14 4 -3 5
9002 Afvalinzameling en -verwerking 2011 oktober -7 -2 -5 4 -17 2
9002 Afvalinzameling en -verwerking 2011 november -1 -4 -2 -7 -3 -10
Bron: CBS.
Verklaring van tekens