Conjunctuurtest commerciële dienstverlening januari 1992-november 2011

Conjunctuurtest commerciële dienstverlening januari 1992-november 2011

Bedrijfsactiviteiten (SBI93) Perioden Saldi per indicator Ontwikkeling omzet (%) Saldi per indicator Verwachte ontwikkeling omzet (%) Saldi per indicator Verwachte ontwikkeling prijzen/tarieven (%) Saldi per indicator Ontwikkeling personeelssterkte (%) Saldi per indicator Verwachte ontwikkeling personeelssterkte (%) Saldi per indicator Oordeel economisch klimaat (%)
5500a Commerciële dienstverl. (deels) 2011 september -11 10 0 -10 0 -12
5500a Commerciële dienstverl. (deels) 2011 oktober -5 15 2 -6 -5 -15
5500a Commerciële dienstverl. (deels) 2011 november 2 6 5 0 -12 -13
H Horeca 2011 september -19 17 9 18 3 -5
H Horeca 2011 oktober -3 10 8 1 -3 -10
H Horeca 2011 november 29 5 1 5 -12 -2
6000c Vervoer 2011 september 4 -15 -2 -4 -4 -12
6000c Vervoer 2011 oktober 11 -19 3 -1 -1 -12
6000c Vervoer 2011 november -8 -26 7 -9 -9 -12
6021a personenvervoer over de weg 2011 september -19 -24 -1 -28 -28 -13
6021a personenvervoer over de weg 2011 oktober -15 -24 15 -27 -31 -12
6021a personenvervoer over de weg 2011 november -35 -23 14 -50 -51 -24
6024 Goederenvervoer over de weg 2011 september -30 11 -3 1 1 -15
6024 Goederenvervoer over de weg 2011 oktober -20 4 3 1 5 -15
6024 Goederenvervoer over de weg 2011 november -5 -2 7 2 0 -11
633 Reisorganisatie- en informatie 2011 september 54 -2 0 10 -27 9
633 Reisorganisatie- en informatie 2011 oktober -1 -24 36 4 -9 -18
633 Reisorganisatie- en informatie 2011 november -11 8 5 -30 -36 -46
7100c Zakelijke dienstverlening (deels) 2011 september -16 19 0 -17 2 -15
7100c Zakelijke dienstverlening (deels) 2011 oktober -11 29 0 -9 -6 -17
7100c Zakelijke dienstverlening (deels) 2011 november 1 18 6 2 -14 -15
7200a IT- en ov. zakelijke dienstverl. 2011 september -18 22 2 -21 2 -15
7200a IT- en ov. zakelijke dienstverl. 2011 oktober -13 32 1 -10 -7 -16
7200a IT- en ov. zakelijke dienstverl. 2011 november 1 20 8 0 -14 -15
71 Verhuur van transportmiddelen,. 2011 september 5 -13 -14 28 -2 -8
71 Verhuur van transportmiddelen,. 2011 oktober 14 2 0 12 -6 -24
71 Verhuur van transportmiddelen,. 2011 november 6 -11 -9 26 -8 -13
72 Computerservice- en .. 2011 september -35 8 1 -26 6 -25
72 Computerservice- en .. 2011 oktober -28 28 2 -34 17 -25
72 Computerservice- en .. 2011 november -24 53 10 -19 2 -17
7400a Overige zakelijke dienstverlening 2011 september -15 26 1 -20 2 -13
7400a Overige zakelijke dienstverlening 2011 oktober -9 33 0 -6 -12 -14
7400a Overige zakelijke dienstverlening 2011 november 7 13 7 5 -17 -14
7412a Accountants en economische .. 2011 september -26 25 6 -36 21 -12
7412a Accountants en economische .. 2011 oktober -24 44 1 2 -6 -11
7412a Accountants en economische .. 2011 november 1 40 10 25 -13 -15
742 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 2011 september -16 19 -13 -12 -8 -14
742 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 2011 oktober -18 9 -10 -15 -20 -32
742 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 2011 november 8 4 -18 -14 -17 -24
744 Reclamebureaus e.d 2011 september -31 5 12 3 -32 -37
744 Reclamebureaus e.d 2011 oktober -40 13 -17 -7 -13 -45
744 Reclamebureaus e.d 2011 november 14 -25 -7 -16 -44 -33
745 Uitzendbureaus,arbeidsbemiddeling ed 2011 september 36 51 6 0 -2 0
745 Uitzendbureaus,arbeidsbemiddeling ed 2011 oktober 53 46 8 0 -5 0
745 Uitzendbureaus,arbeidsbemiddeling ed 2011 november 30 -11 24 -4 -9 -5
747 Reiniging gebouwen,transportmiddelen 2011 september -20 -16 -1 -21 0 -29
747 Reiniging gebouwen,transportmiddelen 2011 oktober -21 -3 10 -21 -20 -11
747 Reiniging gebouwen,transportmiddelen 2011 november 4 -22 32 0 -26 -7
9002 Afvalinzameling en -verwerking 2011 september -9 -6 -14 4 -3 5
9002 Afvalinzameling en -verwerking 2011 oktober -7 -2 -5 4 -17 2
9002 Afvalinzameling en -verwerking 2011 november -1 -4 -2 -7 -3 -10
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Het CBS houdt elke maand de conjunctuurtestenquête onder circa 1600 ondernemingen in de commerciële dienstverlening. De deelnemers aan dit steekproefonderzoek zijn getrokken uit het Algemeen Bedrijfsregister (ABR) van het CBS. Hierdoor is het mogelijk de uitkomsten van deze conjunctuurtest te vergelijken met andere gepubliceerde statistieken van het CBS over de commerciële dienstverlening.

Gegevens beschikbaar van januari 1992 t/m november 2011

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief

Wijzigingen per 6 april 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing

Toelichting onderwerpen

Saldi per indicator
Deze keuze maakt het mogelijk het saldo per indicator sneller te
selecteren, zonder daarbij te moeten kiezen tussen andere resultaten
(groot, klein, toe- en afnemen) die verwerkt zijn in het saldo.
Het saldo is het verschil tussen antwoordpercentages
toegenomen/groot/verbeterd en afgenomen/klein/verslechterd.
Ontwikkeling omzet
Het gewogen percentage ondernemers met de melding toegenomen minus het
percentage ondernemers met de melding afgenomen. Dit saldo geeft inzicht
in de ontwikkeling van de waarde van de gerealiseerde omzet in de
voorgaande verslagmaand vergeleken met de maand daarvoor.
Verwachte ontwikkeling omzet
Het gewogen percentage ondernemers dat een toename meldt minus het
gewogen percentage ondernemers dat een afname meldt. Dit saldo geeft
inzicht in de ontwikkeling van de waarde van de omzet in de komende drie
maanden gerekend vanaf het begin van de verslagmaand.
Verwachte ontwikkeling prijzen/tarieven
Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte stijging van de
prijzen/tarieven minus het gewogen percentage ondernemers dat een
daling van de prijzen/tarieven voorziet. Dit saldo geeft inzicht in de te
verwachten ontwikkeling van de verkoopprijzen in de drie maanden
gerekend vanaf het begin van de verslagmaand.
Ontwikkeling personeelssterkte
Het gewogen percentage ondernemers met een toename van de
personeelssterkte in de afgelopen maand minus het gewogen percentage
ondernemers met een afname. Dit saldo geeft inzicht in de ontwikkeling
van de personeelssterkte in de afgelopen maand.
Verwachte ontwikkeling personeelssterkte
Het gewogen percentage ondernemers met een toename melden van de
te verwachte ontwikkeling van de personeelssterkte in de komende drie
maanden minus het gewogen percentage ondernemers dat een verwachte
afname meldt. Dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling
van de personeelssterkte in de komende drie maanden gerekend vanaf
het begin van de verslagmaand.
Oordeel economisch klimaat
Het gewogen percentage ondernemers dat aangaf dat het economisch klimaat
voor hun onderneming in de voorgaande drie maanden is verbeterd minus het
gewogen percentage dat aangaf dat het economisch klimaat in die maanden
is verslechterd. Dit saldo geeft inzicht in het oordeel van de
ondernemers over het economisch klimaat aan het begin van de
verslagmaand.