Inkomensongelijkheid personen: persoonskenmerken, 2000-2014

Bewerk tabel

Deze publicatie bevat uitkomsten over de inkomensongelijkheid van personen in Nederland. Er worden verschillende maten voor de inkomensongelijkheid gegeven. Hierbij wordt het aan de persoon toegekende gestandaardiseerd besteedbaar huishoudensinkomen als uitgangspunt genomen. Personen worden verder onderscheiden naar kenmerken als geslacht, leeftijd, herkomstgroepering en regio.

Gegevens beschikbaar van 2000 tot en met 2014

Status van de cijfers
De cijfers over het jaar 2000 zijn voorlopig. De cijfers over de jaren 2001-2014 zijn definitief.

Wijzigingen 15 maart 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Inkomensongelijkheid personen: persoonskenmerken, 2000-2014

Kenmerken Perioden Personen in particuliere huishoudens (x 1 000) Mediaan inkomen (1 000 euro) Gemiddeld inkomen (1 000 euro) Maatstaven voor inkomensongelijkheidTheilcoëfficiënt (waarde) Maatstaven voor inkomensongelijkheidGinicoëfficiënt (waarde) Maatstaven voor inkomensongelijkheidPolarisatie index (waarde) Maatstaven voor inkomensongelijkheidRelatieve interkwartielafstand (waarde) Maatstaven voor inkomensongelijkheidRatio 80/20 (waarde) Inkomensaandeel decielgroepen1e deciel (%) Inkomensaandeel decielgroepen2e deciel (%) Inkomensaandeel decielgroepen3e deciel (%) Inkomensaandeel decielgroepen4e deciel (%) Inkomensaandeel decielgroepen5e deciel (%) Inkomensaandeel decielgroepen6e deciel (%) Inkomensaandeel decielgroepen7e deciel (%) Inkomensaandeel decielgroepen8e deciel (%) Inkomensaandeel decielgroepen9e deciel (%) Inkomensaandeel decielgroepen10e deciel (%)
Totaal personen 2000* 15.650 16,1 18,0 0,193 0,278 0,202 0,573 4,127 3,1 5,8 6,7 7,5 8,5 9,4 10,5 11,8 13,7 22,9
Totaal personen 2001 15.785 17,5 19,6 0,146 0,268 0,204 0,575 3,903 3,4 5,8 6,7 7,6 8,5 9,4 10,5 11,9 13,9 22,2
Totaal personen 2002 15.864 18,2 20,2 0,151 0,269 0,201 0,569 3,996 3,1 5,9 6,8 7,7 8,5 9,5 10,6 11,9 14,0 22,0
Totaal personen 2003 15.905 18,3 20,2 0,148 0,269 0,202 0,571 4,045 2,9 5,9 6,9 7,7 8,6 9,5 10,7 12,0 14,1 21,7
Totaal personen 2004 15.954 18,7 20,8 0,151 0,272 0,201 0,566 4,060 3,0 5,9 6,8 7,7 8,5 9,5 10,6 11,9 14,0 22,2
Totaal personen 2005 16.006 18,9 21,2 0,149 0,270 0,202 0,567 3,968 3,3 5,8 6,8 7,6 8,5 9,4 10,5 11,9 13,9 22,4
Totaal personen 2006 16.034 19,8 22,1 0,142 0,264 0,198 0,557 3,827 3,5 5,9 6,8 7,7 8,5 9,4 10,5 11,8 13,9 22,1
Totaal personen 2007 16.090 20,8 23,7 0,165 0,281 0,204 0,568 4,128 3,3 5,7 6,7 7,5 8,3 9,2 10,3 11,6 13,7 23,6
Totaal personen 2008 16.186 21,5 24,1 0,146 0,271 0,203 0,568 3,984 3,3 5,8 6,8 7,6 8,5 9,4 10,5 11,9 13,9 22,4
Totaal personen 2009 16.258 21,8 24,3 0,146 0,272 0,205 0,574 4,070 3,1 5,8 6,8 7,6 8,5 9,5 10,6 12,0 14,0 22,1
Totaal personen 2010 16.303 21,7 24,3 0,141 0,269 0,205 0,573 3,956 3,3 5,8 6,8 7,6 8,5 9,4 10,5 11,9 14,0 22,1
Totaal personen 2011 16.392 22,0 24,5 0,142 0,269 0,205 0,570 3,992 3,2 5,8 6,8 7,6 8,5 9,5 10,6 12,0 14,0 22,0
Totaal personen 2012 16.442 22,1 24,6 0,143 0,270 0,204 0,567 4,030 3,2 5,8 6,8 7,6 8,5 9,5 10,6 11,9 14,0 22,1
Totaal personen 2013 16.452 22,3 24,8 0,145 0,272 0,207 0,579 4,087 3,1 5,7 6,8 7,6 8,5 9,5 10,6 12,0 14,1 22,1
Totaal personen 2014 16.524 22,8 25,9 0,161 0,283 0,211 0,589 4,237 3,2 5,6 6,6 7,4 8,3 9,3 10,4 11,8 13,9 23,4
Mannen 2000* 7.769 16,5 18,4 0,198 0,280 0,199 0,566 4,206 3,0 5,8 6,7 7,6 8,5 9,4 10,5 11,8 13,7 23,0
Mannen 2001 7.837 18,0 20,0 0,145 0,267 0,201 0,567 3,916 3,4 5,8 6,8 7,6 8,5 9,5 10,5 11,9 13,9 22,1
Mannen 2002 7.877 18,6 20,5 0,150 0,269 0,199 0,559 4,061 2,9 5,9 6,9 7,7 8,6 9,6 10,6 12,0 14,0 21,9
Mannen 2003 7.891 18,7 20,6 0,149 0,269 0,199 0,564 4,114 2,8 5,9 6,9 7,8 8,7 9,6 10,7 12,0 14,0 21,6
Mannen 2004 7.912 19,1 21,2 0,153 0,273 0,200 0,562 4,145 2,9 5,9 6,8 7,7 8,6 9,5 10,6 11,9 14,0 22,2
Mannen 2005 7.936 19,3 21,6 0,148 0,270 0,201 0,564 4,006 3,2 5,8 6,8 7,7 8,5 9,4 10,5 11,9 13,9 22,3
Mannen 2006 7.947 20,2 22,5 0,142 0,265 0,197 0,554 3,863 3,4 5,9 6,9 7,7 8,5 9,4 10,5 11,8 13,9 22,0
Mannen 2007 7.974 21,2 24,2 0,168 0,282 0,202 0,563 4,173 3,2 5,7 6,7 7,5 8,3 9,2 10,3 11,6 13,7 23,7
Mannen 2008 8.027 22,0 24,6 0,148 0,271 0,201 0,561 4,005 3,3 5,8 6,8 7,6 8,5 9,4 10,5 11,8 13,9 22,4
Mannen 2009 8.062 22,3 24,8 0,148 0,272 0,203 0,569 4,099 3,0 5,8 6,8 7,7 8,6 9,5 10,6 12,0 14,0 22,1
Mannen 2010 8.084 22,2 24,8 0,142 0,269 0,203 0,567 3,981 3,3 5,8 6,8 7,6 8,5 9,5 10,6 11,9 14,0 22,0
Mannen 2011 8.128 22,5 24,9 0,144 0,270 0,203 0,567 4,046 3,1 5,8 6,8 7,7 8,5 9,5 10,6 12,0 14,0 22,0
Mannen 2012 8.148 22,5 25,0 0,143 0,270 0,202 0,564 4,071 3,1 5,7 6,8 7,7 8,6 9,5 10,6 11,9 14,0 22,0
Mannen 2013 8.159 22,8 25,2 0,146 0,273 0,205 0,575 4,137 3,0 5,7 6,8 7,7 8,6 9,5 10,6 12,0 14,1 22,1
Mannen 2014 8.197 23,4 26,4 0,164 0,285 0,209 0,584 4,306 3,1 5,5 6,6 7,5 8,4 9,3 10,4 11,8 13,9 23,4
Vrouwen 2000* 7.882 15,7 17,6 0,188 0,276 0,203 0,576 4,037 3,2 5,8 6,7 7,5 8,4 9,4 10,5 11,8 13,8 22,8
Vrouwen 2001 7.948 17,1 19,2 0,146 0,269 0,206 0,581 3,877 3,5 5,8 6,7 7,5 8,4 9,4 10,5 11,9 13,9 22,3
Vrouwen 2002 7.987 17,7 19,8 0,150 0,268 0,203 0,574 3,919 3,3 5,9 6,8 7,6 8,5 9,5 10,6 11,9 13,9 22,1
Vrouwen 2003 8.014 17,8 19,8 0,145 0,268 0,203 0,573 3,966 3,1 5,9 6,8 7,7 8,5 9,5 10,6 12,0 14,0 21,8
Vrouwen 2004 8.043 18,2 20,4 0,148 0,270 0,202 0,568 3,966 3,2 5,9 6,8 7,6 8,5 9,4 10,5 11,9 13,9 22,2
Vrouwen 2005 8.070 18,5 20,8 0,150 0,270 0,203 0,567 3,918 3,4 5,9 6,8 7,6 8,4 9,4 10,5 11,8 13,9 22,4
Vrouwen 2006 8.087 19,3 21,7 0,141 0,263 0,199 0,557 3,779 3,6 5,9 6,8 7,6 8,5 9,4 10,5 11,8 13,9 22,1
Vrouwen 2007 8.115 20,3 23,2 0,163 0,280 0,205 0,571 4,069 3,4 5,8 6,6 7,4 8,3 9,2 10,3 11,7 13,8 23,5
Vrouwen 2008 8.160 21,0 23,6 0,144 0,270 0,205 0,572 3,950 3,4 5,8 6,8 7,6 8,4 9,4 10,5 11,9 14,0 22,3
Vrouwen 2009 8.196 21,3 23,8 0,145 0,271 0,206 0,577 4,029 3,1 5,8 6,8 7,6 8,5 9,5 10,6 12,0 14,1 22,0
Vrouwen 2010 8.219 21,2 23,9 0,141 0,268 0,206 0,576 3,920 3,4 5,8 6,8 7,6 8,4 9,4 10,5 11,9 14,0 22,1
Vrouwen 2011 8.264 21,5 24,1 0,140 0,268 0,205 0,571 3,930 3,3 5,8 6,8 7,6 8,5 9,4 10,5 11,9 14,1 22,0
Vrouwen 2012 8.294 21,6 24,1 0,142 0,269 0,204 0,569 3,981 3,3 5,8 6,8 7,6 8,5 9,4 10,6 11,9 14,0 22,1
Vrouwen 2013 8.293 21,8 24,3 0,144 0,271 0,208 0,582 4,029 3,2 5,8 6,8 7,6 8,5 9,5 10,6 12,0 14,1 22,1
Vrouwen 2014 8.326 22,3 25,4 0,158 0,282 0,213 0,591 4,160 3,3 5,6 6,6 7,4 8,3 9,3 10,4 11,8 13,9 23,3
Bron: cbs.
Verklaring van tekens