Huishoudens; aantal dagen en uren formele opvang per week, 2005-2013

Huishoudens; aantal dagen en uren formele opvang per week, 2005-2013

Formele opvang Perioden Totaal huishoudens met formele opvang (x 1 000)
Totaal kenmerken 2005 283
Totaal kenmerken 2007 364
Totaal kenmerken 2009 446
Totaal kenmerken 2011 463
Totaal kenmerken 2013 449
1 dag per week 2005 56
1 dag per week 2007 76
1 dag per week 2009 88
1 dag per week 2011 103
1 dag per week 2013 118
2 dagen per week 2005 118
2 dagen per week 2007 156
2 dagen per week 2009 180
2 dagen per week 2011 188
2 dagen per week 2013 187
3 dagen per week 2005 77
3 dagen per week 2007 90
3 dagen per week 2009 119
3 dagen per week 2011 120
3 dagen per week 2013 105
4 of meer dagen per week 2005 27
4 of meer dagen per week 2007 35
4 of meer dagen per week 2009 53
4 of meer dagen per week 2011 42
4 of meer dagen per week 2013 34
Onbekend 2005 5
Onbekend 2007 6
Onbekend 2009 5
Onbekend 2011 8
Onbekend 2013 5
1 tot 12 uur per week 2005 112
1 tot 12 uur per week 2007 144
1 tot 12 uur per week 2009 140
1 tot 12 uur per week 2011 161
1 tot 12 uur per week 2013 205
12 tot 20 uur per week 2005 74
12 tot 20 uur per week 2007 92
12 tot 20 uur per week 2009 104
12 tot 20 uur per week 2011 107
12 tot 20 uur per week 2013 93
20 tot 28 uur per week 2005 57
20 tot 28 uur per week 2007 76
20 tot 28 uur per week 2009 91
20 tot 28 uur per week 2011 82
20 tot 28 uur per week 2013 79
28 tot 35 uur per week 2005 25
28 tot 35 uur per week 2007 28
28 tot 35 uur per week 2009 48
28 tot 35 uur per week 2011 40
28 tot 35 uur per week 2013 33
35 uur of meer per week 2005 10
35 uur of meer per week 2007 16
35 uur of meer per week 2009 59
35 uur of meer per week 2011 65
35 uur of meer per week 2013 33
Onbekend 2005 5
Onbekend 2007 8
Onbekend 2009 5
Onbekend 2011 8
Onbekend 2013 5
Bron: cbs.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel gaat over het gebruik van formele kinderopvang in huishoudens met kinderen jonger dan 13 jaar. Alleen huishoudens waar ten minste één van de ouders 12 uur of meer per week werkt, zijn meegenomen. Er is gevraagd op hoeveel dagen per week en voor hoeveel uur per week doorgaans van deze opvang gebruik wordt gemaakt.

Gegevens beschikbaar, tweejaarlijks van 2005 tot en met 2013

Status van de cijfers
Cijfers op basis van de EBB zijn altijd definitief.

Wijzigingen per 4 juli 2018
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Totaal huishoudens met formele opvang
Totaal aantal huishoudens met kinderen jonger dan 13 jaar dat gebruik
maakt van formele opvang. Het gaat hier om huishoudens waar ten minste
één van de ouders 12 uur of meer per week betaald werk heeft. Onder
fomele opvang valt opvang door een kinderdagverblijf, een instelling voor
buitenschoolse opvang of een gastouder.