Huishoudens; voornaamste vorm van kinderopvang buiten huishouden, 2005-2013


In deze tabel is weergegeven wat de belangrijkste vorm van kinderopvang buiten het huishouden is voor huishoudens met kinderen jonger dan 13 jaar. Alleen huishoudens waar ten minste één van de ouders 12 uur of meer per week betaald werk heeft, zijn meegenomen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen formele opvang, onbetaalde opvang door familie en andere, betaalde opvang. In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar een aantal kenmerken.

Gegevens beschikbaar, tweejaarlijks van 2005 tot en met 2013

Status van de cijfers
Cijfers op basis van de EBB zijn altijd definitief.

wijzigingen per 4 juli 2018
Geen, deze tabel is stopgezet

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing

Huishoudens; voornaamste vorm van kinderopvang buiten huishouden, 2005-2013

Kenmerken Perioden Voornaamste opvang buiten huishoudenFormele opvang (x 1 000) Voornaamste opvang buiten huishoudenBetaalde oppas of peuterspeelzaal (x 1 000) Voornaamste opvang buiten huishoudenOnbetaalde oppas door familie (x 1 000) Voornaamste opvang buiten huishoudenGeen (x 1 000)
Totaal kenmerken 2005 194 74 298 851
Totaal kenmerken 2007 243 76 368 708
Totaal kenmerken 2009 313 63 362 634
Totaal kenmerken 2011 299 42 414 601
Totaal kenmerken 2013 299 35 387 595
Bron: CBS.
Verklaring van tekens