Loonstructuuronderzoek (LSO); cao en beroep, 2002

Loonstructuuronderzoek (LSO); cao en beroep, 2002

Beroepsniveau Cao-sector Perioden Banen Totaal aantal banen (x 1 000) Banen Voltijdbanen (x 1 000) Bruto loon per uur, maand en jaar Bruto uurloon alle banen (euro) Bruto loon per uur, maand en jaar Bruto maandloon alle banen (euro) Bruto loon per uur, maand en jaar Bruto jaarloon alle banen (1 000 euro) Bruto loon per uur, maand en jaar Bruto jaarloon voltijdbanen (1 000 euro)
Totaal beroepsniveau Totaal cao-sector 2002 6.996,3 3.887,2 17,24 1.958 26,2 35,5
Totaal beroepsniveau Particuliere bedrijven 2002 4.861,3 2.934,5 16,72 1.936 26,0 35,3
Totaal beroepsniveau Gesubsidieerde sector 2002 1.125,3 339,2 16,46 1.619 21,3 31,4
Totaal beroepsniveau Overheid 2002 1.009,7 613,5 20,40 2.440 32,3 38,8
Totaal beroepsniveau Rijksoverheid 2002 132,5 101,3 21,74 2.794 36,6 40,0
Totaal beroepsniveau Onderwijs 2002 484,2 226,1 20,88 2.322 30,8 40,6
Totaal beroepsniveau Defensie 2002 74,2 71,3 17,65 2.515 33,4 33,9
Totaal beroepsniveau Politie 2002 57,7 45,8 19,38 2.570 35,0 37,4
Totaal beroepsniveau Gemeenten 2002 231,8 148,3 19,56 2.363 31,3 37,1
Elementair Totaal cao-sector 2002 617,9 246,7 11,37 1.071 13,8 23,4
Elementair Particuliere bedrijven 2002 508,0 206,0 11,29 1.063 13,7 23,7
Elementair Gesubsidieerde sector 2002 80,3 25,4 11,21 1.018 13,5 20,7
Elementair Overheid 2002 29,6 15,4 12,96 1.353 17,6 24,2
Elementair Rijksoverheid 2002 0,8 0,5 13,38 1.526 19,6 26,5
Elementair Onderwijs 2002 11,6 2,6 11,89 890 11,7 20,8
Elementair Defensie 2002 3,4 3,1 11,20 1.561 19,7 20,4
Elementair Politie 2002 0,7 0,5 11,09 1.323 16,5 .
Elementair Gemeenten 2002 12,3 8,2 13,97 1.685 22,1 26,7
Lager Totaal cao-sector 2002 1.663,0 884,6 13,21 1.441 19,4 27,3
Lager Particuliere bedrijven 2002 1.318,8 718,0 13,13 1.436 19,5 27,7
Lager Gesubsidieerde sector 2002 223,1 83,6 12,95 1.290 16,7 23,9
Lager Overheid 2002 121,1 83,0 14,41 1.767 23,6 27,4
Lager Rijksoverheid 2002 12,8 9,3 14,05 1.731 23,7 26,7
Lager Onderwijs 2002 30,7 14,6 12,80 1.394 18,2 23,6
Lager Defensie 2002 25,5 24,8 14,61 2.103 28,4 28,7
Lager Politie 2002 7,5 5,6 14,60 1.852 23,8 25,6
Lager Gemeenten 2002 41,0 26,4 15,39 1.822 24,3 28,6
Middelbaar Totaal cao-sector 2002 2.442,3 1.489,5 16,81 2.024 27,3 34,0
Middelbaar Particuliere bedrijven 2002 1.731,8 1.212,0 16,84 2.132 28,8 34,5
Middelbaar Gesubsidieerde sector 2002 444,8 100,1 15,78 1.494 19,8 28,7
Middelbaar Overheid 2002 265,6 177,5 17,99 2.207 29,4 34,1
Middelbaar Rijksoverheid 2002 54,0 41,5 18,47 2.364 31,5 34,4
Middelbaar Onderwijs 2002 61,7 23,8 16,31 1.724 22,6 30,2
Middelbaar Defensie 2002 25,6 24,6 17,40 2.476 32,8 33,4
Middelbaar Politie 2002 39,1 31,5 19,31 2.578 35,3 37,4
Middelbaar Gemeenten 2002 76,2 49,6 18,21 2.190 28,8 33,9
Hoger Totaal cao-sector 2002 1.195,3 742,6 22,66 2.770 37,3 46,0
Hoger Particuliere bedrijven 2002 630,4 474,8 23,93 3.117 42,4 48,6
Hoger Gesubsidieerde sector 2002 201,4 69,0 19,61 2.079 27,5 39,0
Hoger Overheid 2002 363,4 198,8 21,74 2.551 34,1 41,9
Hoger Rijksoverheid 2002 27,8 21,5 23,50 3.068 39,8 42,8
Hoger Onderwijs 2002 252,1 118,7 20,86 2.359 31,6 40,1
Hoger Defensie 2002 10,6 10,2 23,49 3.336 43,9 44,7
Hoger Politie 2002 5,5 4,0 23,74 3.175 44,5 47,5
Hoger Gemeenten 2002 60,5 39,2 23,38 2.858 38,2 45,1
Wetenschappelijk Totaal cao-sector 2002 496,4 334,4 27,55 3.521 47,4 54,9
Wetenschappelijk Particuliere bedrijven 2002 234,8 182,8 27,18 3.678 50,9 56,2
Wetenschappelijk Gesubsidieerde sector 2002 86,6 40,8 27,45 3.212 42,2 51,5
Wetenschappelijk Overheid 2002 175,0 110,8 28,13 3.463 45,3 53,8
Wetenschappelijk Rijksoverheid 2002 30,6 23,5 29,51 3.855 49,8 54,1
Wetenschappelijk Onderwijs 2002 101,3 56,3 27,63 3.282 43,0 53,8
Wetenschappelijk Defensie 2002 5,2 4,9 30,46 4.286 56,6 58,0
Wetenschappelijk Politie 2002 3,3 3,0 26,89 3.708 50,4 52,2
Wetenschappelijk Gemeenten 2002 26,8 17,5 26,61 3.300 43,5 50,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Loonstructuuronderzoek (LSO) naar cao-sector en beroepsniveau.

Gegevens beschikbaar over 2002.

Status van de cijfers:
De cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 24 februari 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet
Er komen van deze statistiek geen nieuwe gegevens beschikbaar. Het Loon Structuur Onderzoek is voor het laatst over verslagjaar 2010 uitgevoerd en daarna stopgezet. Een vergelijkbare statistiek, ook over latere jaren, is beschikbaar bij Eurostat, onder de naam Structure of Earnings Survey. Voor meer informatie zie in paragraaf 3 de link naar eurostat.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Banen
Een baan is een werkkring van een werknemer. Als iemand meer dan één werkkring heeft, telt elke werkkring als een afzonderlijke baan. Onder een werknemer wordt verstaan iemand die arbeid verricht op basis van loon of salaris.
Totaal aantal banen
Een baan is een werkkring van een werknemer. Als iemand meer dan één werkkring heeft, telt elke werkkring als een afzonderlijke baan. Onder een werknemer wordt verstaan iemand die arbeid verricht op basis van loon of salaris.
Voltijdbanen
Voltijdwerknemers zijn werknemers met een volledige dag- en weektaak, uitgezonderd uitzendkrachten, oproepkrachten, afroepkrachten en invalkrachten.
Bruto loon per uur, maand en jaar
Bruto loon:
- Uurloon en maandloon: het regelmatig betaalde loon vóór aftrek van werknemerspremies voor pensioen en vut.
- Jaarloon: het bruto loon sociale verzekeringen plus de werknemerspremies voor pensioen en vut.
Bruto uurloon alle banen
Het uurloon is het loon per uur, zoals dat zou gelden als per week een evenredig deel van alle ADV-, vakantie- en feestdagen waarop werknemers per jaar recht hebben, zou worden opgenomen. Dit wordt berekend door het bruto maandloon (van december) exclusief overwerk met 12 te vermenigvuldigen en te delen door de jaarlijkse arbeidsduur.
Bruto maandloon alle banen
Maandloon, exclusief overwerk en exclusief bijzondere beloningen. Het maandloon is het betaalde bruto loon vóór aftrek vann werknemerspremies voor pensioen en vut. Overwerk betreft de verdiensten voor de uren die boven de voor de werknemer geldende arbeidsduur werkelijk zijn gewerkt en volledig zijn uitbetaald. Bijzondere beloningen zijn de niet-regelmatig betaalde beloningen die tot het bruto loon sociale verzekeringen behoren, zoals vakantiegeld, tantièmes, gratificaties en winstuitkeringen. Loon voor overwerk behoort hier niet toe.
Bruto jaarloon alle banen
Het jaarloon is het bruto loon sociale verzekeringen vermeerderd met werknemersbijdrage pensioen en vut. Het bruto jaarloon wordt gepubliceerd inclusief spaarloon.
Bruto jaarloon voltijdbanen
Het jaarloon is het bruto loon sociale verzekeringen vermeerderd met werknemersbijdrage pensioen en vut. Het bruto jaarloon wordt gepubliceerd inclusief spaarloon.