Loonstructuuronderzoek (LSO); herkomstgroepering en beroep, 2002

Loonstructuuronderzoek (LSO); herkomstgroepering en beroep, 2002

Beroepsniveau Herkomstgroepering Perioden Banen Totaal aantal banen (x 1 000) Banen Voltijdbanen (x 1 000) Bruto loon per uur, maand en jaar Bruto uurloon alle banen (euro) Bruto loon per uur, maand en jaar Bruto maandloon alle banen (euro) Bruto loon per uur, maand en jaar Bruto jaarloon alle banen (1 000 euro) Bruto loon per uur, maand en jaar Bruto jaarloon voltijdbanen (1 000 euro)
Totaal beroepsniveau Totaal herkomstgroepering 2002 6.996,3 3.887,2 17,24 1.958 26,2 35,5
Totaal beroepsniveau Autochtoon 2002 5.882,8 3.290,9 17,47 1.985 26,6 35,9
Totaal beroepsniveau Westers allochtoon 2002 583,0 328,8 18,18 2.094 27,9 37,8
Totaal beroepsniveau Niet-westers allochtoon 2002 530,5 267,5 13,61 1.509 19,2 27,9
Elementair Totaal herkomstgroepering 2002 617,9 246,7 11,37 1.071 13,8 23,4
Elementair Autochtoon 2002 476,2 184,4 11,32 1.034 13,2 23,1
Elementair Westers allochtoon 2002 45,0 18,2 11,34 1.142 14,9 22,8
Elementair Niet-westers allochtoon 2002 96,7 44,2 11,59 1.220 16,2 25,2
Lager Totaal herkomstgroepering 2002 1.663,0 884,6 13,21 1.441 19,4 27,3
Lager Autochtoon 2002 1.399,3 751,3 13,29 1.452 19,6 27,5
Lager Westers allochtoon 2002 124,3 63,4 13,59 1.523 20,6 28,4
Lager Niet-westers allochtoon 2002 139,4 69,9 11,99 1.252 16,4 24,2
Middelbaar Totaal herkomstgroepering 2002 2.442,3 1.489,5 16,81 2.024 27,3 34,0
Middelbaar Autochtoon 2002 2.108,2 1.269,7 16,93 2.020 27,3 34,2
Middelbaar Westers allochtoon 2002 199,4 135,9 17,08 2.144 28,8 34,6
Middelbaar Niet-westers allochtoon 2002 134,7 84,0 14,78 1.906 25,1 30,5
Hoger Totaal herkomstgroepering 2002 1.195,3 742,6 22,66 2.770 37,3 46,0
Hoger Autochtoon 2002 1.045,1 653,5 22,69 2.786 37,6 46,0
Hoger Westers allochtoon 2002 114,0 67,1 23,85 2.805 37,3 48,5
Hoger Niet-westers allochtoon 2002 36,1 21,9 17,98 2.197 29,4 35,7
Wetenschappelijk Totaal herkomstgroepering 2002 496,4 334,4 27,55 3.521 47,4 54,9
Wetenschappelijk Autochtoon 2002 423,2 283,7 27,61 3.522 47,7 55,5
Wetenschappelijk Westers allochtoon 2002 44,1 30,9 30,54 3.917 52,8 59,6
Wetenschappelijk Niet-westers allochtoon 2002 29,1 19,8 22,21 2.906 34,8 38,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Loonstructuuronderzoek (LSO) naar herkomstgroepering en beroepsniveau.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2002

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 24 februari 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Er komen van deze statistiek geen nieuwe gegevens beschikbaar. Het Loon Structuur Onderzoek is voor het laatst over verslagjaar 2010 uitgevoerd en daarna stopgezet. Een vergelijkbare statistiek, ook over latere jaren, is beschikbaar bij Eurostat, onder de naam Structure of Earnings Survey. Voor meer informatie zie in paragraaf 3 de link naar eurostat.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Banen
Een baan is een werkkring van een werknemer. Als iemand meer dan
één werkkring heeft, telt elke werkkring als een afzonderlijke baan.
Onder een werknemer wordt verstaan iemand die arbeid verricht op
basis van loon of salaris.
Totaal aantal banen
Een baan is een werkkring van een werknemer. Als iemand meer dan
één werkkring heeft, telt elke werkkring als een afzonderlijke baan.
Onder een werknemer wordt verstaan iemand die arbeid verricht op
basis van loon of salaris.
Voltijdbanen
Voltijdwerknemers zijn werknemers met een volledige dag- en
weektaak, uitgezonderd uitzendkrachten, oproepkrachten, afroepkrachten en
invalkrachten.
Bruto loon per uur, maand en jaar
Bruto loon:
- Uurloon en maandloon: het regelmatig betaalde loon vóór aftrek van
werknemerspremies voor pensioen en vut.
- Jaarloon: het bruto loon sociale verzekeringen plus de werknemerspremies
voor pensioen en vut.
Bruto uurloon alle banen
Het uurloon is het loon per uur, zoals dat zou gelden als per week een
evenredig deel van alle ADV-, vakantie- en feestdagen waarop
werknemers per jaar recht hebben, zou worden opgenomen. Dit wordt
berekend door het bruto maandloon (van december) exclusief overwerk
met 12 te vermenigvuldigen en te delen door de jaarlijkse arbeidsduur.
Bruto maandloon alle banen
Maandloon, exclusief overwerk en exclusief bijzondere beloningen.
Het maandloon is het betaalde bruto loon vóór aftrek van
werknemerspremies voor pensioen en vut. Overwerk betreft de
verdiensten voor de uren die boven de voor de werknemer geldende
arbeidsduur werkelijk zijn gewerkt en volledig zijn uitbetaald. Bijzondere
beloningen zijn de niet-regelmatig betaalde beloningen die tot het bruto
loon sociale verzekeringen behoren, zoals vak antiegeld, tantièmes,
gratificaties en winstuitkeringen. Loon voor overwerk behoort hier niet
toe.
Bruto jaarloon alle banen
Het jaarloon is het bruto loon sociale verzekeringen vermeerderd met
werknemersbijdrage pensioen en vut. Het bruto jaarloon wordt
gepubliceerd inclusief spaarloon.
Bruto jaarloon voltijdbanen
Het jaarloon is het bruto loon sociale verzekeringen vermeerderd met
werknemersbijdrage pensioen en vut. Het bruto jaarloon wordt
gepubliceerd inclusief spaarloon.