Loonstructuuronderzoek (LSO) ; cao en opleiding, 2002

Loonstructuuronderzoek (LSO) ; cao en opleiding, 2002

Opleidingsniveau Cao-sector Perioden Banen Totaal aantal banen (x 1 000) Banen Voltijdbanen (x 1 000) Bruto loon per uur, maand en jaar Bruto uurloon alle banen (euro) Bruto loon per uur, maand en jaar Bruto maandloon alle banen (euro) Bruto loon per uur, maand en jaar Bruto jaarloon alle banen (1 000 euro) Bruto loon per uur, maand en jaar Bruto jaarloon voltijdbanen (1 000 euro)
Totaal opleidingsniveau Totaal cao-sector 2002 6.996,3 3.887,2 17,24 1.958 26,2 35,5
Totaal opleidingsniveau Particuliere bedrijven 2002 4.861,3 2.934,5 16,72 1.936 26,0 35,3
Totaal opleidingsniveau Gesubsidieerde sector 2002 1.125,3 339,2 16,46 1.619 21,3 31,4
Totaal opleidingsniveau Overheid 2002 1.009,7 613,5 20,40 2.440 32,3 38,8
Totaal opleidingsniveau Rijksoverheid 2002 132,5 101,3 21,74 2.794 36,6 40,0
Totaal opleidingsniveau Onderwijs 2002 484,2 226,1 20,88 2.322 30,8 40,6
Totaal opleidingsniveau Defensie 2002 74,2 71,3 17,65 2.515 33,4 33,9
Totaal opleidingsniveau Politie 2002 57,7 45,8 19,38 2.570 35,0 37,4
Totaal opleidingsniveau Gemeenten 2002 231,8 148,3 19,56 2.363 31,3 37,1
Basisonderwijs Totaal cao-sector 2002 659,7 317,1 12,66 1.292 17,1 27,6
Basisonderwijs Particuliere bedrijven 2002 538,1 257,9 12,83 1.295 17,2 28,7
Basisonderwijs Gesubsidieerde sector 2002 90,8 39,1 11,49 1.178 15,2 21,4
Basisonderwijs Overheid 2002 30,8 20,1 13,07 1.588 21,2 25,6
Basisonderwijs Rijksoverheid 2002 2,6 1,9 16,46 2.023 27,3 30,9
Basisonderwijs Onderwijs 2002 8,4 3,7 11,78 1.245 16,3 21,8
Basisonderwijs Defensie 2002 3,4 3,3 11,59 1.654 21,5 21,7
Basisonderwijs Politie 2002 . . . . . .
Basisonderwijs Gemeenten 2002 14,5 9,8 13,31 1.654 22,3 26,9
Mavo Totaal cao-sector 2002 631,1 234,1 12,66 1.158 15,3 28,1
Mavo Particuliere bedrijven 2002 513,3 185,3 12,50 1.116 14,7 28,8
Mavo Gesubsidieerde sector 2002 72,2 20,9 11,94 1.083 14,0 21,8
Mavo Overheid 2002 45,7 27,9 14,86 1.756 23,3 28,1
Mavo Rijksoverheid 2002 9,0 6,6 17,23 2.149 28,8 33,0
Mavo Onderwijs 2002 11,4 4,5 13,49 1.380 18,0 24,7
Mavo Defensie 2002 7,4 7,2 12,93 1.862 24,4 24,6
Mavo Politie 2002 3,7 2,7 15,15 1.943 25,9 27,6
Mavo Gemeenten 2002 13,1 6,4 15,30 1.683 22,3 29,1
Vbo Totaal cao-sector 2002 903,9 534,1 13,52 1.555 21,0 28,5
Vbo Particuliere bedrijven 2002 728,9 455,7 13,56 1.592 21,6 29,0
Vbo Gesubsidieerde sector 2002 117,1 38,2 12,61 1.218 15,9 23,8
Vbo Overheid 2002 57,8 40,2 14,40 1.758 23,4 27,5
Vbo Rijksoverheid 2002 7,3 5,9 15,27 1.970 26,9 29,1
Vbo Onderwijs 2002 13,9 6,1 12,88 1.296 17,2 24,6
Vbo Defensie 2002 11,0 10,4 13,88 1.974 26,2 26,8
Vbo Politie 2002 2,8 1,8 14,84 1.840 24,4 27,1
Vbo Gemeenten 2002 21,3 14,7 15,01 1.837 24,4 28,4
Havo/Vwo Totaal cao-sector 2002 480,5 218,1 15,11 1.554 20,0 30,8
Havo/Vwo Particuliere bedrijven 2002 369,5 167,0 15,25 1.559 20,1 31,8
Havo/Vwo Gesubsidieerde sector 2002 57,2 20,2 13,35 1.270 16,1 25,5
Havo/Vwo Overheid 2002 53,8 31,0 15,76 1.818 23,6 29,2
Havo/Vwo Rijksoverheid 2002 8,8 6,5 17,72 2.242 29,5 32,6
Havo/Vwo Onderwijs 2002 24,2 10,3 14,56 1.524 19,5 26,1
Havo/Vwo Defensie 2002 4,4 4,4 15,17 2.205 29,0 29,2
Havo/Vwo Politie 2002 2,9 2,3 14,22 1.839 24,2 25,8
Havo/Vwo Gemeenten 2002 12,2 6,9 16,93 1.936 25,1 31,3
Mbo Totaal cao-sector 2002 2.528,7 1.500,8 16,21 1.910 25,6 32,5
Mbo Particuliere bedrijven 2002 1.757,9 1.193,6 16,04 1.982 26,6 32,6
Mbo Gesubsidieerde sector 2002 490,9 114,8 15,66 1.472 19,5 28,9
Mbo Overheid 2002 279,9 192,5 17,96 2.227 29,8 34,3
Mbo Rijksoverheid 2002 44,8 35,7 18,27 2.352 31,5 34,4
Mbo Onderwijs 2002 68,5 27,4 16,28 1.763 23,4 30,3
Mbo Defensie 2002 34,5 33,3 17,27 2.459 33,0 33,5
Mbo Politie 2002 40,2 32,5 19,74 2.641 36,1 38,1
Mbo Gemeenten 2002 82,8 57,0 18,34 2.240 29,6 34,2
Hbo Totaal cao-sector 2002 1.211,4 708,6 21,38 2.554 34,4 43,8
Hbo Particuliere bedrijven 2002 642,0 448,5 21,80 2.756 37,7 45,5
Hbo Gesubsidieerde sector 2002 209,5 64,1 19,38 2.003 26,1 38,1
Hbo Overheid 2002 359,9 196,0 21,62 2.515 33,5 41,9
Hbo Rijksoverheid 2002 25,8 19,9 22,58 2.921 37,8 41,2
Hbo Onderwijs 2002 250,0 119,5 20,90 2.343 31,3 40,3
Hbo Defensie 2002 9,8 9,6 25,50 3.631 47,6 48,3
Hbo Politie 2002 5,6 4,5 23,31 3.107 42,9 47,2
Hbo Gemeenten 2002 61,4 37,3 22,75 2.745 36,5 44,4
Wo Totaal cao-sector 2002 581,0 374,3 27,85 3.505 47,0 56,1
Wo Particuliere bedrijven 2002 311,5 226,5 28,07 3.691 50,4 58,2
Wo Gesubsidieerde sector 2002 87,7 41,9 27,15 3.189 42,2 51,8
Wo Overheid 2002 181,8 105,9 27,79 3.337 43,6 53,5
Wo Rijksoverheid 2002 34,2 24,9 29,51 3.824 49,1 54,1
Wo Onderwijs 2002 107,8 54,6 27,14 3.125 41,0 53,4
Wo Defensie 2002 3,6 3,1 30,57 4.206 55,6 60,2
Wo Politie 2002 . . . . . .
Wo Gemeenten 2002 26,4 16,2 26,25 3.212 42,3 50,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Loonstructuuronderzoek (LSO) naar cao-sector en opleidingsniveau.
Banen: ultimo 2002
Uurloon en maandloon: december 2002
Jaarlonen: 2002

Gegevens beschikbaar vanaf: 2002

Wijzigingen per 24 februari 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Er komen van deze statistiek geen nieuwe gegevens beschikbaar. Het Loon Structuur Onderzoek is voor het laatst over verslagjaar 2010 uitgevoerd en daarna stopgezet. Een vergelijkbare statistiek, ook over latere jaren, is beschikbaar bij Eurostat, onder de naam Structure of Earnings Survey. Voor meer informatie zie in paragraaf 3 de link naar eurostat.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Banen
Een baan is een werkkring van een werknemer. Als iemand meer dan
één werkkring heeft, telt elke werkkring als een afzonderlijke baan.
Onder een werknemer wordt verstaan iemand die arbeid verricht op
basis van loon of salaris.
Totaal aantal banen
Een baan is een werkkring van een werknemer. Als iemand meer dan
één werkkring heeft, telt elke werkkring als een afzonderlijke baan.
Onder een werknemer wordt verstaan iemand die arbeid verricht op
basis van loon of salaris.
Voltijdbanen
Voltijdwerknemers zijn werknemers met een volledige dag- en
weektaak, uitgezonderd uitzendkrachten, oproepkrachten, afroepkrachten en
invalkrachten.
Bruto loon per uur, maand en jaar
Bruto loon:
- Uurloon en maandloon: het regelmatig betaalde loon vóór aftrek van
werknemerspremies voor pensioen en vut.
- Jaarloon: het bruto loon sociale verzekeringen plus de werknemerspremies
voor pensioen en vut.
Bruto uurloon alle banen
Het uurloon is het loon per uur, zoals dat zou gelden als per week een
evenredig deel van alle ADV-, vakantie- en feestdagen waarop
werknemers per jaar recht hebben, zou worden opgenomen. Dit wordt
berekend door het bruto maandloon (van december) exclusief overwerk
met 12 te vermenigvuldigen en te delen door de jaarlijkse arbeidsduur.
Bruto maandloon alle banen
Maandloon, exclusief overwerk en exclusief bijzondere beloningen.
Het maandloon is het betaalde bruto loon vóór aftrek van
werknemerspremies voor pensioen en vut. Overwerk betreft de
verdiensten voor de uren die boven de voor de werknemer geldende
arbeidsduur werkelijk zijn gewerkt en volledig zijn uitbetaald. Bijzondere
beloningen zijn de niet-regelmatig betaalde beloningen die tot het bruto
loon sociale verzekeringen behoren, zoals vak antiegeld, tantièmes,
gratificaties en winstuitkeringen. Loon voor overwerk behoort hier niet
toe.
Bruto jaarloon alle banen
Het jaarloon is het bruto loon sociale verzekeringen vermeerderd met
werknemersbijdrage pensioen en vut. Het bruto jaarloon wordt
gepubliceerd inclusief spaarloon.
Bruto jaarloon voltijdbanen
Het jaarloon is het bruto loon sociale verzekeringen vermeerderd met
werknemersbijdrage pensioen en vut. Het bruto jaarloon wordt
gepubliceerd inclusief spaarloon.