Loonstructuuronderzoek (LSO); bedrijfskenmerken en opleiding, 2002

Loonstructuuronderzoek (LSO); bedrijfskenmerken en opleiding, 2002

Opleidingsniveau Bedrijfsgrootte/SBI'93 Perioden Banen Totaal aantal banen (x 1 000) Banen Voltijdbanen (x 1 000) Bruto loon per uur, maand en jaar Bruto uurloon alle banen (euro) Bruto loon per uur, maand en jaar Bruto maandloon alle banen (euro) Bruto loon per uur, maand en jaar Bruto jaarloon alle banen (1 000 euro) Bruto loon per uur, maand en jaar Bruto jaarloon voltijdbanen (1 000 euro)
Totaal opleidingsniveau Totaal bedrijfsgrootte 2002 6.996,3 3.887,2 17,24 1.958 26,2 35,5
Totaal opleidingsniveau Bedrijfsgrootte < 10 werknemers 2002 1.123,5 545,7 15,08 1.591 20,4 30,8
Totaal opleidingsniveau Bedrijfsgrootte 10-99 werknemers 2002 1.774,8 1.104,3 16,28 1.916 25,8 33,4
Totaal opleidingsniveau Bedrijfsgrootte >- 100 werknemers 2002 4.098,1 2.237,2 18,22 2.076 27,9 37,8
Basisonderwijs Totaal bedrijfsgrootte 2002 659,7 317,1 12,66 1.292 17,1 27,6
Basisonderwijs Bedrijfsgrootte < 10 werknemers 2002 134,3 78,1 14,30 1.581 20,5 29,9
Basisonderwijs Bedrijfsgrootte 10-99 werknemers 2002 178,9 88,8 12,06 1.215 16,4 26,8
Basisonderwijs Bedrijfsgrootte >- 100 werknemers 2002 346,5 150,2 12,27 1.220 16,1 26,8
Mavo Totaal bedrijfsgrootte 2002 631,1 234,1 12,66 1.158 15,3 28,1
Mavo Bedrijfsgrootte < 10 werknemers 2002 134,0 31,7 8,71 648 9,5 25,6
Mavo Bedrijfsgrootte 10-99 werknemers 2002 149,0 64,3 13,87 1.325 17,2 28,7
Mavo Bedrijfsgrootte >- 100 werknemers 2002 348,1 138,1 13,32 1.284 16,6 28,3
Vbo Totaal bedrijfsgrootte 2002 903,9 534,1 13,52 1.555 21,0 28,5
Vbo Bedrijfsgrootte < 10 werknemers 2002 174,2 96,9 12,60 1.372 17,8 26,0
Vbo Bedrijfsgrootte 10-99 werknemers 2002 260,6 170,9 13,59 1.638 22,5 29,0
Vbo Bedrijfsgrootte >- 100 werknemers 2002 469,1 266,4 13,80 1.576 21,3 29,0
Havo/Vwo Totaal bedrijfsgrootte 2002 480,5 218,1 15,11 1.554 20,0 30,8
Havo/Vwo Bedrijfsgrootte < 10 werknemers 2002 . . . . . .
Havo/Vwo Bedrijfsgrootte 10-99 werknemers 2002 107,6 59,1 13,83 1.504 20,0 25,7
Havo/Vwo Bedrijfsgrootte >- 100 werknemers 2002 297,1 135,1 15,53 1.626 21,0 32,2
Mbo Totaal bedrijfsgrootte 2002 2.528,7 1.500,8 16,21 1.910 25,6 32,5
Mbo Bedrijfsgrootte < 10 werknemers 2002 432,9 230,9 14,40 1.638 20,6 27,5
Mbo Bedrijfsgrootte 10-99 werknemers 2002 701,7 484,7 15,76 1.944 26,1 31,7
Mbo Bedrijfsgrootte >- 100 werknemers 2002 1.394,2 785,2 16,99 1.978 26,8 34,5
Hbo Totaal bedrijfsgrootte 2002 1.211,4 708,6 21,38 2.554 34,4 43,8
Hbo Bedrijfsgrootte < 10 werknemers 2002 101,4 37,9 18,00 1.827 23,1 35,5
Hbo Bedrijfsgrootte 10-99 werknemers 2002 270,1 172,7 21,05 2.597 35,1 43,4
Hbo Bedrijfsgrootte >- 100 werknemers 2002 840,0 498,0 21,84 2.628 35,6 44,6
Wo Totaal bedrijfsgrootte 2002 581,0 374,3 27,85 3.505 47,0 56,1
Wo Bedrijfsgrootte < 10 werknemers 2002 71,0 46,3 29,33 3.582 45,7 56,1
Wo Bedrijfsgrootte 10-99 werknemers 2002 107,0 63,9 24,43 3.104 42,0 51,5
Wo Bedrijfsgrootte >- 100 werknemers 2002 403,1 264,2 28,52 3.598 48,6 57,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Loonstructuuronderzoek (LSO) naar bedrijfsgrootte, SBI'93 en opleidingsniveau.
Banen: ultimo 2002
Uurloon en maandloon: december 2002
Jaarlonen: 2002.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2002

Wijzigingen per 24 februari 2017:
Geen, deze tabel wordt stop gezet.
Er komen van deze statistiek geen nieuwe gegevens beschikbaar. Het Loon Structuur Onderzoek is voor het laatst over verslagjaar 2010 uitgevoerd en daarna stopgezet. Een vergelijkbare statistiek, ook over latere jaren, is beschikbaar bij Eurostat, onder de naam Structure of Earnings Survey. Voor meer informatie zie in paragraaf 3 de link naar eurostat.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Banen
Een baan is een werkkring van een werknemer. Als iemand meer dan
één werkkring heeft, telt elke werkkring als een afzonderlijke baan.
Onder een werknemer wordt verstaan iemand die arbeid verricht op
basis van loon of salaris.
Totaal aantal banen
Een baan is een werkkring van een werknemer. Als iemand meer dan
één werkkring heeft, telt elke werkkring als een afzonderlijke baan.
Onder een werknemer wordt verstaan iemand die arbeid verricht op
basis van loon of salaris.
Voltijdbanen
Voltijdwerknemers zijn werknemers met een volledige dag- en
weektaak, uitgezonderd uitzendkrachten, oproepkrachten, afroepkrachten en
invalkrachten.
Bruto loon per uur, maand en jaar
Bruto loon:
- Uurloon en maandloon: het regelmatig betaalde loon vóór aftrek van
werknemerspremies voor pensioen en vut.
- Jaarloon: het bruto loon sociale verzekeringen plus de werknemerspremies
voor pensioen en vut.
Bruto uurloon alle banen
Het uurloon is het loon per uur, zoals dat zou gelden als per week een
evenredig deel van alle ADV-, vakantie- en feestdagen waarop
werknemers per jaar recht hebben, zou worden opgenomen. Dit wordt
berekend door het bruto maandloon (van december) exclusief overwerk
met 12 te vermenigvuldigen en te delen door de jaarlijkse arbeidsduur.
Bruto maandloon alle banen
Maandloon, exclusief overwerk en exclusief bijzondere beloningen.
Het maandloon is het betaalde bruto loon vóór aftrek van
werknemerspremies voor pensioen en vut. Overwerk betreft de
verdiensten voor de uren die boven de voor de werknemer geldende
arbeidsduur werkelijk zijn gewerkt en volledig zijn uitbetaald. Bijzondere
beloningen zijn de niet-regelmatig betaalde beloningen die tot het bruto
loon sociale verzekeringen behoren, zoals vak antiegeld, tantièmes,
gratificaties en winstuitkeringen. Loon voor overwerk behoort hier niet
toe.
Bruto jaarloon alle banen
Het jaarloon is het bruto loon sociale verzekeringen vermeerderd met
werknemersbijdrage pensioen en vut. Het bruto jaarloon wordt
gepubliceerd inclusief spaarloon.
Bruto jaarloon voltijdbanen
Het jaarloon is het bruto loon sociale verzekeringen vermeerderd met
werknemersbijdrage pensioen en vut. Het bruto jaarloon wordt
gepubliceerd inclusief spaarloon.