Loonstructuuronderzoek (LSO); dienstverband, arbeidsduur en opleiding, 2002

Loonstructuuronderzoek (LSO); dienstverband, arbeidsduur en opleiding, 2002

Opleidingsniveau Dienstverband/wekelijkse arbeidsduur Perioden Banen Totaal aantal banen (x 1 000) Banen Voltijdbanen (x 1 000) Bruto loon per uur, maand en jaar Bruto uurloon alle banen (euro) Bruto loon per uur, maand en jaar Bruto maandloon alle banen (euro) Bruto loon per uur, maand en jaar Bruto jaarloon alle banen (1 000 euro) Bruto loon per uur, maand en jaar Bruto jaarloon voltijdbanen (1 000 euro)
Totaal opleidingsniveau Totaal dienstverband 2002 6.996,3 3.887,2 17,24 1.958 26,2 35,5
Totaal opleidingsniveau Voltijdwerknemers 2002 3.887,2 3.887,2 18,28 2.621 35,5 35,5
Totaal opleidingsniveau Deeltijdwerknemers 2002 2.500,7 15,58 1.237 16,8
Totaal opleidingsniveau Flexibelwerknemers 2002 608,5 10,85 683 5,1
Basisonderwijs Totaal dienstverband 2002 659,7 317,1 12,66 1.292 17,1 27,6
Basisonderwijs Voltijdwerknemers 2002 317,1 317,1 14,04 2.005 27,6 27,6
Basisonderwijs Deeltijdwerknemers 2002 209,0 10,88 755 10,0
Basisonderwijs Flexibelwerknemers 2002 133,6 7,80 440 3,4
Mavo Totaal dienstverband 2002 631,1 234,1 12,66 1.158 15,3 28,1
Mavo Voltijdwerknemers 2002 234,1 234,1 14,21 2.041 28,1 28,1
Mavo Deeltijdwerknemers 2002 259,2 11,34 716 9,8
Mavo Flexibelwerknemers 2002 137,9 8,72 491 3,9
Vbo Totaal dienstverband 2002 903,9 534,1 13,52 1.555 21,0 28,5
Vbo Voltijdwerknemers 2002 534,1 534,1 14,26 2.046 28,5 28,5
Vbo Deeltijdwerknemers 2002 272,3 11,36 857 11,7
Vbo Flexibelwerknemers 2002 97,4 11,63 808 5,9
Havo/Vwo Totaal dienstverband 2002 480,5 218,1 15,11 1.554 20,0 30,8
Havo/Vwo Voltijdwerknemers 2002 218,1 218,1 16,14 2.336 30,8 30,8
Havo/Vwo Deeltijdwerknemers 2002 179,7 14,07 1.025 14,2
Havo/Vwo Flexibelwerknemers 2002 82,7 11,08 638 4,1
Mbo Totaal dienstverband 2002 2.528,7 1.500,8 16,21 1.910 25,6 32,5
Mbo Voltijdwerknemers 2002 1.500,8 1.500,8 16,89 2.415 32,5 32,5
Mbo Deeltijdwerknemers 2002 912,2 14,65 1.199 16,3
Mbo Flexibelwerknemers 2002 115,8 12,82 967 7,8
Hbo Totaal dienstverband 2002 1.211,4 708,6 21,38 2.554 34,4 43,8
Hbo Voltijdwerknemers 2002 708,6 708,6 22,51 3.230 43,8 43,8
Hbo Deeltijdwerknemers 2002 468,0 18,84 1.637 22,2
Hbo Flexibelwerknemers 2002 34,7 16,68 1.124 7,7
Wo Totaal dienstverband 2002 581,0 374,3 27,85 3.505 47,0 56,1
Wo Voltijdwerknemers 2002 374,3 374,3 28,85 4.161 56,1 56,1
Wo Deeltijdwerknemers 2002 200,2 25,23 2.357 31,3
Wo Flexibelwerknemers 2002 6,5 16,28 1.067 7,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Loonstructuuronderzoek (LSO) naar dienstverband, arbeidsduur en opleidingsniveau.
Banen: ultimo 2002
Uurloon en maandloon: december 2002
Jaarlonen: 2002

Gegevens beschikbaar vanaf: 2002

Wijzigingen per 24 februari 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Er komen van deze statistiek geen nieuwe gegevens beschikbaar. Het Loon Structuur Onderzoek is voor het laatst over verslagjaar 2010 uitgevoerd en daarna stopgezet. Een vergelijkbare statistiek, ook over latere jaren, is beschikbaar bij Eurostat, onder de naam Structure of Earnings Survey. Voor meer informatie zie in paragraaf 3 de link naar eurostat.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Banen
Een baan is een werkkring van een werknemer. Als iemand meer dan
één werkkring heeft, telt elke werkkring als een afzonderlijke baan.
Onder een werknemer wordt verstaan iemand die arbeid verricht op
basis van loon of salaris.
Totaal aantal banen
Een baan is een werkkring van een werknemer. Als iemand meer dan
één werkkring heeft, telt elke werkkring als een afzonderlijke baan.
Onder een werknemer wordt verstaan iemand die arbeid verricht op
basis van loon of salaris.
Voltijdbanen
Voltijdwerknemers zijn werknemers met een volledige dag- en
weektaak, uitgezonderd uitzendkrachten, oproepkrachten, afroepkrachten en
invalkrachten.
Bruto loon per uur, maand en jaar
Bruto loon:
- Uurloon en maandloon: het regelmatig betaalde loon vóór aftrek van
werknemerspremies voor pensioen en vut.
- Jaarloon: het bruto loon sociale verzekeringen plus de werknemerspremies
voor pensioen en vut.
Bruto uurloon alle banen
Het uurloon is het loon per uur, zoals dat zou gelden als per week een
evenredig deel van alle ADV-, vakantie- en feestdagen waarop
werknemers per jaar recht hebben, zou worden opgenomen. Dit wordt
berekend door het bruto maandloon (van december) exclusief overwerk
met 12 te vermenigvuldigen en te delen door de jaarlijkse arbeidsduur.
Bruto maandloon alle banen
Maandloon, exclusief overwerk en exclusief bijzondere beloningen.
Het maandloon is het betaalde bruto loon vóór aftrek van
werknemerspremies voor pensioen en vut. Overwerk betreft de
verdiensten voor de uren die boven de voor de werknemer geldende
arbeidsduur werkelijk zijn gewerkt en volledig zijn uitbetaald. Bijzondere
beloningen zijn de niet-regelmatig betaalde beloningen die tot het bruto
loon sociale verzekeringen behoren, zoals vak antiegeld, tantièmes,
gratificaties en winstuitkeringen. Loon voor overwerk behoort hier niet
toe.
Bruto jaarloon alle banen
Het jaarloon is het bruto loon sociale verzekeringen vermeerderd met
werknemersbijdrage pensioen en vut. Het bruto jaarloon wordt
gepubliceerd inclusief spaarloon.
Bruto jaarloon voltijdbanen
Het jaarloon is het bruto loon sociale verzekeringen vermeerderd met
werknemersbijdrage pensioen en vut. Het bruto jaarloon wordt
gepubliceerd inclusief spaarloon.