Loonstructuuronderzoek (LSO); herkomstgroepering en opleiding, 2002

Loonstructuuronderzoek (LSO); herkomstgroepering en opleiding, 2002

Opleidingsniveau Herkomstgroepering Perioden Banen Totaal aantal banen (x 1 000) Banen Voltijdbanen (x 1 000) Bruto loon per uur, maand en jaar Bruto uurloon alle banen (euro) Bruto loon per uur, maand en jaar Bruto maandloon alle banen (euro) Bruto loon per uur, maand en jaar Bruto jaarloon alle banen (1 000 euro) Bruto loon per uur, maand en jaar Bruto jaarloon voltijdbanen (1 000 euro)
Totaal opleidingsniveau Totaal herkomstgroepering 2002 6.996,3 3.887,2 17,24 1.958 26,2 35,5
Totaal opleidingsniveau Autochtoon 2002 5.882,8 3.290,9 17,47 1.985 26,6 35,9
Totaal opleidingsniveau Westers allochtoon 2002 583,0 328,8 18,18 2.094 27,9 37,8
Totaal opleidingsniveau Niet-westers allochtoon 2002 530,5 267,5 13,61 1.509 19,2 27,9
Basisonderwijs Totaal herkomstgroepering 2002 659,7 317,1 12,66 1.292 17,1 27,6
Basisonderwijs Autochtoon 2002 464,6 229,3 13,01 1.340 18,0 28,5
Basisonderwijs Westers allochtoon 2002 72,2 31,6 12,64 1.236 15,8 26,2
Basisonderwijs Niet-westers allochtoon 2002 123,0 56,2 11,33 1.144 14,6 24,7
Mavo Totaal herkomstgroepering 2002 631,1 234,1 12,66 1.158 15,3 28,1
Mavo Autochtoon 2002 530,1 198,8 12,66 1.141 15,3 28,4
Mavo Westers allochtoon 2002 45,9 18,7 13,86 1.505 18,5 29,2
Mavo Niet-westers allochtoon 2002 55,2 16,6 11,43 1.034 12,0 23,0
Vbo Totaal herkomstgroepering 2002 903,9 534,1 13,52 1.555 21,0 28,5
Vbo Autochtoon 2002 751,5 445,4 13,61 1.567 21,2 28,5
Vbo Westers allochtoon 2002 62,3 36,3 14,45 1.758 24,1 33,0
Vbo Niet-westers allochtoon 2002 90,1 52,4 11,97 1.313 17,3 24,8
Havo/Vwo Totaal herkomstgroepering 2002 480,5 218,1 15,11 1.554 20,0 30,8
Havo/Vwo Autochtoon 2002 379,5 164,7 15,28 1.524 19,6 31,0
Havo/Vwo Westers allochtoon 2002 43,8 22,8 15,54 1.777 23,8 32,2
Havo/Vwo Niet-westers allochtoon 2002 57,2 30,6 13,77 1.580 19,7 28,7
Mbo Totaal herkomstgroepering 2002 2.528,7 1.500,8 16,21 1.910 25,6 32,5
Mbo Autochtoon 2002 2.242,0 1.342,3 16,36 1.929 25,8 32,7
Mbo Westers allochtoon 2002 176,8 106,1 15,97 1.862 25,3 32,9
Mbo Niet-westers allochtoon 2002 109,9 52,4 13,46 1.610 20,3 27,2
Hbo Totaal herkomstgroepering 2002 1.211,4 708,6 21,38 2.554 34,4 43,8
Hbo Autochtoon 2002 1.028,5 603,8 21,51 2.577 34,8 44,2
Hbo Westers allochtoon 2002 121,8 69,1 22,86 2.640 35,4 46,8
Hbo Niet-westers allochtoon 2002 61,1 35,7 16,54 2.003 26,5 32,7
Wo Totaal herkomstgroepering 2002 581,0 374,3 27,85 3.505 47,0 56,1
Wo Autochtoon 2002 486,7 306,5 28,21 3.528 47,7 57,8
Wo Westers allochtoon 2002 60,3 44,2 28,56 3.728 48,7 54,0
Wo Niet-westers allochtoon 2002 34,0 23,6 21,62 2.782 35,0 38,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Loonstructuuronderzoek (LSO) naar herkomstgroepering en opleidingsniveau.
Banen: ultimo 2002
Uurloon en maandloon: december 2002
Jaarlonen: 2002

Gegevens beschikbaar vanaf: 2002

Wijzigingen per 24 februari 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Er komen van deze statistiek geen nieuwe gegevens beschikbaar. Het Loon Structuur Onderzoek is voor het laatst over verslagjaar 2010 uitgevoerd en daarna stopgezet. Een vergelijkbare statistiek, ook over latere jaren, is beschikbaar bij Eurostat, onder de naam Structure of Earnings Survey. Voor meer informatie zie in paragraaf 3 de link naar eurostat.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Banen
Een baan is een werkkring van een werknemer. Als iemand meer dan
één werkkring heeft, telt elke werkkring als een afzonderlijke baan.
Onder een werknemer wordt verstaan iemand die arbeid verricht op
basis van loon of salaris.
Totaal aantal banen
Een baan is een werkkring van een werknemer. Als iemand meer dan
één werkkring heeft, telt elke werkkring als een afzonderlijke baan.
Onder een werknemer wordt verstaan iemand die arbeid verricht op
basis van loon of salaris.
Voltijdbanen
Voltijdwerknemers zijn werknemers met een volledige dag- en
weektaak, uitgezonderd uitzendkrachten, oproepkrachten, afroepkrachten en
invalkrachten.
Bruto loon per uur, maand en jaar
Bruto loon:
- Uurloon en maandloon: het regelmatig betaalde loon vóór aftrek van
werknemerspremies voor pensioen en vut.
- Jaarloon: het bruto loon sociale verzekeringen plus de werknemerspremies
voor pensioen en vut.
Bruto uurloon alle banen
Het uurloon is het loon per uur, zoals dat zou gelden als per week een
evenredig deel van alle ADV-, vakantie- en feestdagen waarop
werknemers per jaar recht hebben, zou worden opgenomen. Dit wordt
berekend door het bruto maandloon (van december) exclusief overwerk
met 12 te vermenigvuldigen en te delen door de jaarlijkse arbeidsduur.
Bruto maandloon alle banen
Maandloon, exclusief overwerk en exclusief bijzondere beloningen.
Het maandloon is het betaalde bruto loon vóór aftrek van
werknemerspremies voor pensioen en vut. Overwerk betreft de
verdiensten voor de uren die boven de voor de werknemer geldende
arbeidsduur werkelijk zijn gewerkt en volledig zijn uitbetaald. Bijzondere
beloningen zijn de niet-regelmatig betaalde beloningen die tot het bruto
loon sociale verzekeringen behoren, zoals vak antiegeld, tantièmes,
gratificaties en winstuitkeringen. Loon voor overwerk behoort hier niet
toe.
Bruto jaarloon alle banen
Het jaarloon is het bruto loon sociale verzekeringen vermeerderd met
werknemersbijdrage pensioen en vut. Het bruto jaarloon wordt
gepubliceerd inclusief spaarloon.
Bruto jaarloon voltijdbanen
Het jaarloon is het bruto loon sociale verzekeringen vermeerderd met
werknemersbijdrage pensioen en vut. Het bruto jaarloon wordt
gepubliceerd inclusief spaarloon.