Loonstructuuronderzoek (LSO); geslacht, leeftijd en opleiding, 2002

Loonstructuuronderzoek (LSO); geslacht, leeftijd en opleiding, 2002

Opleidingsniveau Geslacht Leeftijd Perioden Bruto loon per uur, maand en jaar Bruto jaarloon voltijdbanen (1 000 euro)
Totaal opleidingsniveau Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar 2002 35,5
Basisonderwijs Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar 2002 27,6
Mavo Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar 2002 28,1
Vbo Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar 2002 28,5
Havo/Vwo Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar 2002 30,8
Mbo Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar 2002 32,5
Hbo Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar 2002 43,8
Wo Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar 2002 56,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Loonstructuuronderzoek (LSO) naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau.
Banen: ultimo 2002
Uurloon en maandloon: december 2002
Jaarlonen: 2002

Gegevens beschikbaar vanaf: 2002
Frequentie: vierjaarlijks

Wijziging per 24 februari 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Er komen van deze statistiek geen nieuwe gegevens beschikbaar. Het Loon Structuur Onderzoek is voor het laatst over verslagjaar 2010 uitgevoerd en daarna stopgezet. Een vergelijkbare statistiek, ook over latere jaren, is beschikbaar bij Eurostat, onder de naam Structure of Earnings Survey. Voor meer informatie zie in paragraaf 3 de link naar eurostat.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Bruto loon per uur, maand en jaar
Bruto loon:
- Uurloon en maandloon: het regelmatig betaalde loon vóór aftrek van
werknemerspremies voor pensioen en vut.
- Jaarloon: het bruto loon sociale verzekeringen plus de werknemerspremies
voor pensioen en vut.
Bruto jaarloon voltijdbanen
Het jaarloon is het bruto loon sociale verzekeringen vermeerderd met
werknemersbijdrage pensioen en vut. Het bruto jaarloon wordt
gepubliceerd inclusief spaarloon.