Bouwnijverheid; omzetontwikkeling naar bedrijfsomvang, 2004 - 2008

Bouwnijverheid; omzetontwikkeling naar bedrijfsomvang, 2004 - 2008

Bedrijfsomvang Bedrijfstak/branches (SBI'93) Perioden Indexcijfers omzet (2000 = 100) Omzetontwikkeling (%)
Alle bedrijven 45 Bouwnijverheid 2008 1e kwartaal 123 12,4
Alle bedrijven 45 Bouwnijverheid 2008 2e kwartaal 152 12,0
Alle bedrijven 45 Bouwnijverheid 2008 3e kwartaal 134 11,2
Alle bedrijven 45 Bouwnijverheid 2008 4e kwartaal 168 5,8
Alle bedrijven 45 Bouwnijverheid 2008 145 10,0
Alle bedrijven 4511a Burgerlijke en Utiliteitsbouw 2008 1e kwartaal 123 14,6
Alle bedrijven 4511a Burgerlijke en Utiliteitsbouw 2008 2e kwartaal 151 11,4
Alle bedrijven 4511a Burgerlijke en Utiliteitsbouw 2008 3e kwartaal 127 11,1
Alle bedrijven 4511a Burgerlijke en Utiliteitsbouw 2008 4e kwartaal 164 6,9
Alle bedrijven 4511a Burgerlijke en Utiliteitsbouw 2008 142 10,7
Alle bedrijven 4511b Grond-, Water- en Wegenbouw 2008 1e kwartaal 105 8,8
Alle bedrijven 4511b Grond-, Water- en Wegenbouw 2008 2e kwartaal 146 9,9
Alle bedrijven 4511b Grond-, Water- en Wegenbouw 2008 3e kwartaal 134 7,2
Alle bedrijven 4511b Grond-, Water- en Wegenbouw 2008 4e kwartaal 174 0,4
Alle bedrijven 4511b Grond-, Water- en Wegenbouw 2008 140 5,9
Alle bedrijven 4525a Bouw, geen B&U en GWW 2008 1e kwartaal 131 11,3
Alle bedrijven 4525a Bouw, geen B&U en GWW 2008 2e kwartaal 157 13,5
Alle bedrijven 4525a Bouw, geen B&U en GWW 2008 3e kwartaal 143 13,1
Alle bedrijven 4525a Bouw, geen B&U en GWW 2008 4e kwartaal 171 7,1
Alle bedrijven 4525a Bouw, geen B&U en GWW 2008 150 11,1
Kleinbedrijf 45 Bouwnijverheid 2008 1e kwartaal 154 19,9
Kleinbedrijf 45 Bouwnijverheid 2008 2e kwartaal 190 16,6
Kleinbedrijf 45 Bouwnijverheid 2008 3e kwartaal 172 16,0
Kleinbedrijf 45 Bouwnijverheid 2008 4e kwartaal 213 12,6
Kleinbedrijf 45 Bouwnijverheid 2008 182 15,9
Kleinbedrijf 4511a Burgerlijke en Utiliteitsbouw 2008 1e kwartaal 150 21,4
Kleinbedrijf 4511a Burgerlijke en Utiliteitsbouw 2008 2e kwartaal 184 17,4
Kleinbedrijf 4511a Burgerlijke en Utiliteitsbouw 2008 3e kwartaal 164 16,4
Kleinbedrijf 4511a Burgerlijke en Utiliteitsbouw 2008 4e kwartaal 206 12,4
Kleinbedrijf 4511a Burgerlijke en Utiliteitsbouw 2008 176 16,5
Kleinbedrijf 4511b Grond-, Water- en Wegenbouw 2008 1e kwartaal 160 27,7
Kleinbedrijf 4511b Grond-, Water- en Wegenbouw 2008 2e kwartaal 209 16,8
Kleinbedrijf 4511b Grond-, Water- en Wegenbouw 2008 3e kwartaal 188 11,5
Kleinbedrijf 4511b Grond-, Water- en Wegenbouw 2008 4e kwartaal 248 14,8
Kleinbedrijf 4511b Grond-, Water- en Wegenbouw 2008 201 16,9
Kleinbedrijf 4525a Bouw, geen B&U en GWW 2008 1e kwartaal 157 17,6
Kleinbedrijf 4525a Bouw, geen B&U en GWW 2008 2e kwartaal 191 15,9
Kleinbedrijf 4525a Bouw, geen B&U en GWW 2008 3e kwartaal 176 16,5
Kleinbedrijf 4525a Bouw, geen B&U en GWW 2008 4e kwartaal 214 12,3
Kleinbedrijf 4525a Bouw, geen B&U en GWW 2008 184 15,3
Middenbedrijf 45 Bouwnijverheid 2008 1e kwartaal 111 12,0
Middenbedrijf 45 Bouwnijverheid 2008 2e kwartaal 140 9,1
Middenbedrijf 45 Bouwnijverheid 2008 3e kwartaal 117 7,8
Middenbedrijf 45 Bouwnijverheid 2008 4e kwartaal 149 2,5
Middenbedrijf 45 Bouwnijverheid 2008 129 7,4
Middenbedrijf 4511a Burgerlijke en Utiliteitsbouw 2008 1e kwartaal 114 15,9
Middenbedrijf 4511a Burgerlijke en Utiliteitsbouw 2008 2e kwartaal 142 13,8
Middenbedrijf 4511a Burgerlijke en Utiliteitsbouw 2008 3e kwartaal 114 11,0
Middenbedrijf 4511a Burgerlijke en Utiliteitsbouw 2008 4e kwartaal 149 7,3
Middenbedrijf 4511a Burgerlijke en Utiliteitsbouw 2008 130 11,7
Middenbedrijf 4511b Grond-, Water- en Wegenbouw 2008 1e kwartaal 97 8,5
Middenbedrijf 4511b Grond-, Water- en Wegenbouw 2008 2e kwartaal 135 -1,9
Middenbedrijf 4511b Grond-, Water- en Wegenbouw 2008 3e kwartaal 119 -3,7
Middenbedrijf 4511b Grond-, Water- en Wegenbouw 2008 4e kwartaal 157 -9,5
Middenbedrijf 4511b Grond-, Water- en Wegenbouw 2008 127 -3,1
Middenbedrijf 4525a Bouw, geen B&U en GWW 2008 1e kwartaal 114 8,2
Middenbedrijf 4525a Bouw, geen B&U en GWW 2008 2e kwartaal 138 7,4
Middenbedrijf 4525a Bouw, geen B&U en GWW 2008 3e kwartaal 121 8,6
Middenbedrijf 4525a Bouw, geen B&U en GWW 2008 4e kwartaal 146 1,7
Middenbedrijf 4525a Bouw, geen B&U en GWW 2008 130 6,2
Grootbedrijf 45 Bouwnijverheid 2008 1e kwartaal 118 8,0
Grootbedrijf 45 Bouwnijverheid 2008 2e kwartaal 146 11,9
Grootbedrijf 45 Bouwnijverheid 2008 3e kwartaal 131 11,3
Grootbedrijf 45 Bouwnijverheid 2008 4e kwartaal 165 4,5
Grootbedrijf 45 Bouwnijverheid 2008 140 8,7
Grootbedrijf 4511a Burgerlijke en Utiliteitsbouw 2008 1e kwartaal 121 9,5
Grootbedrijf 4511a Burgerlijke en Utiliteitsbouw 2008 2e kwartaal 146 5,6
Grootbedrijf 4511a Burgerlijke en Utiliteitsbouw 2008 3e kwartaal 125 8,1
Grootbedrijf 4511a Burgerlijke en Utiliteitsbouw 2008 4e kwartaal 162 3,4
Grootbedrijf 4511a Burgerlijke en Utiliteitsbouw 2008 138 6,3
Grootbedrijf 4511b Grond-, Water- en Wegenbouw 2008 1e kwartaal 99 4,4
Grootbedrijf 4511b Grond-, Water- en Wegenbouw 2008 2e kwartaal 141 15,6
Grootbedrijf 4511b Grond-, Water- en Wegenbouw 2008 3e kwartaal 132 12,5
Grootbedrijf 4511b Grond-, Water- en Wegenbouw 2008 4e kwartaal 170 2,8
Grootbedrijf 4511b Grond-, Water- en Wegenbouw 2008 136 8,5
Grootbedrijf 4525a Bouw, geen B&U en GWW 2008 1e kwartaal 130 8,4
Grootbedrijf 4525a Bouw, geen B&U en GWW 2008 2e kwartaal 150 18,9
Grootbedrijf 4525a Bouw, geen B&U en GWW 2008 3e kwartaal 140 14,6
Grootbedrijf 4525a Bouw, geen B&U en GWW 2008 4e kwartaal 164 7,6
Grootbedrijf 4525a Bouw, geen B&U en GWW 2008 146 12,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over de ontwikkeling van de binnenlandse omzet
van bedrijven in de bouwnijverheid. Het gaat om kwartaal- en jaarreeksen
van 2004 - 2008. De gegevens zijn onder te verdelen naar branches en
bedrijfsomvang. De uitkomsten zijn uitgedrukt in indexcijfers met als basis
het jaar 2000. Ook is de ontwikkeling ten opzichte van dezelfde periode van
het jaar ervoor aangegeven.

De gegevens in deze tabel worden gepresenteerd naar branche volgens twee
indelingen:
- naar de zogenoemde Standaard BedrijfsIndeling 1993 (SBI '93);
- naar een van de SBI '93 afgeleide alternatieve indeling.

Gegevens beschikbaar van: 2004 - 2008.

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 23 juni 2009:

Nagekomen respons over de maanden november 2008 en december 2008
is doorgevoerd in de uitkomsten. De omzetontwikkeling is in de meeste
branches van de bouwnijverheid nauwelijks gecorrigeerd (enkele tienden van
een procentpunt).

Deze tabel is gestopt per december 2008. Het statistische onderzoek dat de
basis vormt van de uitkomsten in deze tabel heeft namelijk met ingang van
januari 2009 een tweetal belangrijke wijzigingen ondergaan.
- Ten eerste is de basis voor de indexcijfers verlegd van het jaar 2000
naar 2005.
- Ten tweede is de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) van het CBS drastisch
herzien.
Daardoor zijn de cijfers vanaf 2009 niet meer vergelijkbaar met voorgaande
jaren.

Het CBS brengt daarom een nieuwe tabel uit. Zie voor meer informatie
paragraaf 3 en 4.

Toelichting onderwerpen

Indexcijfers omzet
Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden,
exclusief btw. De omzet omvat zowel de bouwactiviteiten
(hoofdactiviteit) als de nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en
bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
Het indexcijfer geeft de verhouding weer tussen de waarde van de omzet in
een bepaalde periode en de waarde van de omzet in de basisperiode.
Omzetontwikkeling
De ontwikkeling van de geldopbrengst van de omzet.
De ontwikkeling geeft de verandering in procenten aan ten opzichte van
dezelfde periode van het jaar ervoor. Het CBS berekent deze ontwikkeling
op basis van niet afgeronde indexcijfers.