Bouw; productie naar type van activa, 1987-2009

Bouw; productie naar type van activa, 1987-2009

Soort cijfers Perioden Kerncijfers B&U en GWW-werken Kerncijfers Investeringen uit productie bouw Kerncijfers Productie binnenland Kerncijfers Productie Totaal
Lopende prijzen, mln euro 2001 33.787 34.285 62.740 64.623
Lopende prijzen, mln euro 2002 33.343 33.818 63.198 64.854
Lopende prijzen, mln euro 2003 32.494 32.837 62.063 63.609
Lopende prijzen, mln euro 2004 32.216 32.581 62.005 63.642
Lopende prijzen, mln euro 2005 33.936 34.302 64.690 66.616
Lopende prijzen, mln euro 2006 36.802 37.204 69.765 71.534
Lopende prijzen, mln euro 2007 40.318 40.713 76.349 78.177
Lopende prijzen, mln euro 2008** 44.526 44.906 83.505 85.634
Lopende prijzen, mln euro 2009* 42.331 42.703 80.707 82.745
Volumemutatie, % 2001 1 0 2 2
Volumemutatie, % 2002 -7 -7 -4 -4
Volumemutatie, % 2003 -6 -6 -5 -5
Volumemutatie, % 2004 -3 -3 -2 -2
Volumemutatie, % 2005 3 3 3 3
Volumemutatie, % 2006 5 5 5 4
Volumemutatie, % 2007 7 7 7 7
Volumemutatie, % 2008** 7 7 6 6
Volumemutatie, % 2009* -8 -8 -6 -5
Deflatoren, % mutaties 2001 5 5 5 5
Deflatoren, % mutaties 2002 6 6 5 5
Deflatoren, % mutaties 2003 3 3 3 3
Deflatoren, % mutaties 2004 2 2 2 2
Deflatoren, % mutaties 2005 2 2 2 2
Deflatoren, % mutaties 2006 3 3 3 3
Deflatoren, % mutaties 2007 2 2 3 3
Deflatoren, % mutaties 2008** 4 4 4 4
Deflatoren, % mutaties 2009* 3 3 2 2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft inzicht in de productie en de investeringen van de bouwnijverheid, uitgesplitst naar typen van activa.

De hoofdstructuur van deze publicatie kent een onderverdeling in drie rubrieken:
- kerncijfers
- naar type van activa
- naar bestemming

Bij de tweede rubriek, naar type van activa, zijn de productie en investeringen van de bouwnijverheid uitgesplitst naar de typen van activa die geproduceerd worden, zoals nieuwbouwwoningen of grond-, weg- en waterbouwkundige werken.
Bij de derde rubriek, naar bestemming, is de bestemming van de productie van bedrijfsgebouwen en grond-, weg- en waterbouwkundige werken opgenomen:
hieruit blijkt voor wie deze werken werden geproduceerd.

De onderwerpen kunnen worden weergegeven in:
- Lopende prijzen, mln euro
- Volumemutaties, %
- Deflatoren, % mutaties

Gegevens beschikbaar vanaf: 1987 tot en met 2009

Status van de cijfers:
De cijfers vanaf 1987 zijn definitief. Gegevens van af 2007 tot 2009 hebben nog een voorlopig karakter.
Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 25 juni 2014:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Kerncijfers
Kerncijfers over de bouw: burgerlijke en utiliteitsbouw (B&U) en grond-,
weg- en waterbouwkundige werken (GWW-werken); investeringen uit de
productie van de bouw; de productie binnenland en de totale productie.
B&U en GWW-werken
Totaal van de Burgerlijke & Utiliteitsbouw en de Grond-, weg- en
waterbouw.
Burgerlijke & Utiliteitsbouw: Bestaat uit de deelsectoren woningbouw
(burgerlijke bouw) en bouw van bedrijfsgebouwen (utiliteitsbouw) en omvat:
- Het slopen van bouwwerken en onderdelen daarvan;
- Het (gedeeltelijk) bouwen, vernieuwen of onderhouden van woningen en
bedrijfsgebouwen;
- Montage van constructies van niet-zelf geprefabriceerde houten of
betonnen bouwelementen;
- Vervaardiging op de bouwplaats van betonnen bouwelementen;
- Kassenbouw, bouw van hallen, loodsen en dergelijke;
- Klusjesbedrijven;
- Dakdekken en bouwen van dakconstructies;
- Metselen en voegen van wanden en muren.
Grond-, weg- en waterbouw: Andere bouwwerken dan gebouwen, met inbegrip
van de kosten van de aanleg van wegen en riolering. Inclusief historische
monumenten die niet als woning of bedrijfsgebouw worden aangemerkt.
Voorbeelden: autowegen, straten, spoorwegen, start- en landingsbanen op
vliegvelden, bruggen, tunnels, waterwegen, havens, telecommunicatie- en
elektriciteitsleidingen. Het bouwrijp maken van grond valt er ook onder.
Investeringen uit productie bouw
Totaal van de Burgerlijke & Utiliteitsbouw, de Grond-, weg- en waterbouw
en machines en overige investeringen.
Productie binnenland
Som van investeringen uit productie met herkomst bouwnijverheid, klein
onderhoud en overige activiteiten, externe onderaanneming, interne
leveringen en handels- en vervoersmarge.
Productie Totaal
Som van productie binnenland en uitvoer van diensten.