Bevolking en huishoudens; viercijferige postcode, 1 januari 2007


Deze tabel bevat cijfers over de Nederlandse bevolking per viercijferige postcode op 1 januari 2007.

In deze tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- Bevolking naar geslacht, leeftijd en postcode.
- Allochtonen naar herkomstgroepering en postcode.
- Particuliere huishoudens naar samenstelling en postcode.

Gegevens per 1 januari 2007.

Status van de cijfers
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.
Om redenen van statistische geheimhouding zijn de aantallen per 4-cijferige postcode aselect afgerond op veelvouden van 5.
Bij aselect afronden wordt door loten bepaald of een getal naar boven of naar beneden wordt afgerond. De daarbij gehanteerde kansen zijn omgekeerd evenredig met de afrondverschillen. Gemiddeld wordt een getal hierdoor op zichzelf afgerond. Het gemiddelde afrondverschil per getal is evenwel groter dan het geval is bij afronding op het dichtstbijzijnde veelvoud van 5. Door afrondverschillen is de som van afgeronde getallen niet altijd gelijk aan de afgeronde som.

Wijziging per 23 augustus 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door:
Bevolking; geslacht, leeftijd en viercijferige postcode, 1 januari;
Bevolking; geslacht, migratieachtergrond, viercijferige postcode, 1 januari;
Bevolking; geslacht, positie huishouden, viercijferige postcode, 1 januari;
Huishoudens; huishoudenssamenstelling en viercijferige postcode, 1 januari. (zie paragraaf 3).

Bevolking en huishoudens; viercijferige postcode, 1 januari 2007

Postcodes op 1 januari Bevolking naar geslacht en leeftijdMannen en vrouwenTotaal mannen en vrouwen (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijdMannenTotaal mannen (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijdVrouwenTotaal vrouwen (aantal) Allochtonen naar herkomstgroeperingTotaal allochtonen (aantal) Allochtonen naar herkomstgroeperingWesterse allochtonen (aantal) Allochtonen naar herkomstgroeperingNiet-westerse allochtonen (aantal) Particuliere huishoudens: samenstellingTotaal particuliere huishoudens (aantal) Particuliere huishoudens: samenstellingEenpersoonshuishoudens (aantal) Particuliere huishoudens: samenstellingMeerpersoonshuishoudens zonder kinderen (aantal) Particuliere huishoudens: samenstellingMeerpersoonshuishoudens met kinderen (aantal) Particuliere huishoudens: samenstellingGemiddelde huishoudensgrootte (aantal) Lokalisering van de postcodeGemeentecode (code) Lokalisering van de postcodeGemeentenaam (naam)
1011 Amsterdam 8.545 4.480 4.065 3.045 2.020 1.025 5.690 3.895 990 810 1,48 363 Amsterdam
1012 Amsterdam 7.235 4.120 3.120 2.940 1.955 985 5.320 3.915 1.005 405 1,36 363 Amsterdam
1013 Amsterdam 18.900 9.475 9.430 8.045 3.150 4.890 11.745 7.620 1.955 2.170 1,58 363 Amsterdam
1014 Amsterdam 155 95 60 50 30 25 100 70 25 10 1,57 363 Amsterdam
1015 Amsterdam 15.665 8.295 7.375 5.445 3.445 2.000 10.855 7.615 1.835 1.410 1,44 363 Amsterdam
1016 Amsterdam 10.660 5.590 5.070 3.865 2.745 1.120 7.165 4.870 1.435 855 1,46 363 Amsterdam
1017 Amsterdam 11.980 6.360 5.620 4.310 3.090 1.220 8.015 5.390 1.660 960 1,49 363 Amsterdam
1018 Amsterdam 19.495 9.855 9.650 7.580 3.505 4.080 11.910 7.675 2.075 2.160 1,58 363 Amsterdam
1019 Amsterdam 17.145 8.785 8.355 6.145 2.480 3.665 8.560 3.715 2.160 2.685 2,00 363 Amsterdam
1021 Amsterdam 7.050 3.570 3.485 4.265 655 3.610 3.690 1.970 610 1.105 1,91 363 Amsterdam
1022 Amsterdam 1.385 685 700 730 140 585 715 380 115 220 1,94 363 Amsterdam
1023 Amsterdam 4.485 2.110 2.375 755 445 305 2.290 970 660 660 1,96 363 Amsterdam
1024 Amsterdam 13.055 6.165 6.895 8.405 1.050 7.360 5.825 2.400 1.060 2.365 2,24 363 Amsterdam
1025 Amsterdam 14.580 6.890 7.690 6.200 1.560 4.645 7.425 3.575 1.770 2.080 1,93 363 Amsterdam
1026 Amsterdam 500 255 240 55 40 20 210 65 70 75 2,32 363 Amsterdam
1027 Amsterdam 435 225 210 45 25 20 185 50 70 60 2,38 363 Amsterdam
1028 Amsterdam 595 305 290 60 45 20 240 70 55 110 2,48 363 Amsterdam
1031 Amsterdam 5.105 2.620 2.485 2.925 465 2.465 2.690 1.460 455 775 1,90 363 Amsterdam
1032 Amsterdam 4.810 2.315 2.490 1.595 365 1.230 2.515 1.175 560 775 1,91 363 Amsterdam
1033 Amsterdam 11.240 5.435 5.805 3.020 935 2.085 5.840 2.790 1.360 1.685 1,91 363 Amsterdam
1034 Amsterdam 13.895 6.560 7.330 7.445 1.215 6.230 6.385 2.700 1.355 2.330 2,16 363 Amsterdam
1035 Amsterdam 10.240 4.915 5.330 3.415 1.055 2.360 4.510 1.505 1.185 1.815 2,27 363 Amsterdam
1036 Amsterdam 85 45 40 50 0 50 30 10 5 20 2,93 363 Amsterdam
1037 Amsterdam 135 70 65 20 10 5 65 20 20 25 2,12 363 Amsterdam
1041 Amsterdam 35 25 20 10 10 5 20 10 10 0 1,70 363 Amsterdam
1042 Amsterdam 40 25 10 5 5 5 25 15 5 0 1,50 363 Amsterdam
1043 Amsterdam 35 20 10 15 10 5 25 20 5 0 1,32 363 Amsterdam
1044 Amsterdam 15 15 5 20 20 0 20 20 0 0 1,00 363 Amsterdam
1045 Amsterdam 70 45 25 20 15 0 60 50 0 5 1,19 363 Amsterdam
1046 Amsterdam 15 10 5 5 5 0 15 10 5 0 1,25 363 Amsterdam
1047 Amsterdam 45 20 25 10 10 0 20 5 5 10 2,19 363 Amsterdam
1051 Amsterdam 12.305 6.230 6.070 5.470 1.920 3.550 7.425 4.645 1.235 1.545 1,66 363 Amsterdam
1052 Amsterdam 11.240 5.610 5.630 4.480 2.015 2.465 7.235 4.800 1.310 1.125 1,53 363 Amsterdam
1053 Amsterdam 14.545 7.380 7.165 6.215 2.460 3.755 9.670 6.525 1.710 1.435 1,50 363 Amsterdam
1054 Amsterdam 15.615 7.605 8.005 5.260 3.255 2.005 9.925 6.345 1.995 1.585 1,56 363 Amsterdam
1055 Amsterdam 18.635 9.355 9.280 11.295 2.000 9.295 10.275 5.805 1.960 2.505 1,81 363 Amsterdam
1056 Amsterdam 17.535 8.665 8.870 8.920 2.365 6.560 10.325 6.110 2.130 2.090 1,70 363 Amsterdam
1057 Amsterdam 16.215 8.000 8.215 9.005 2.200 6.805 9.255 5.345 1.805 2.105 1,74 363 Amsterdam
1058 Amsterdam 13.255 6.205 7.050 4.710 2.325 2.390 8.150 4.850 1.900 1.400 1,63 363 Amsterdam
1059 Amsterdam 5.700 2.775 2.925 2.195 970 1.225 3.510 2.135 780 595 1,60 363 Amsterdam
1060 Amsterdam 10.335 5.105 5.225 5.095 1.115 3.975 3.890 970 865 2.055 2,66 363 Amsterdam
1061 Amsterdam 10.250 5.190 5.055 9.030 515 8.515 4.120 1.755 575 1.795 2,49 363 Amsterdam
1062 Amsterdam 7.275 3.595 3.680 4.560 865 3.695 3.710 1.935 815 960 1,96 363 Amsterdam
1063 Amsterdam 12.015 6.085 5.930 8.035 1.090 6.945 5.935 2.965 1.090 1.885 2,02 363 Amsterdam
1064 Amsterdam 15.820 7.870 7.950 9.815 1.510 8.305 7.675 3.820 1.520 2.330 2,04 363 Amsterdam
1065 Amsterdam 10.560 5.035 5.525 5.825 1.210 4.620 5.285 2.645 1.190 1.445 1,94 363 Amsterdam
1066 Amsterdam 17.175 8.365 8.815 7.235 2.200 5.035 7.250 2.410 1.775 3.070 2,34 363 Amsterdam
1067 Amsterdam 16.995 8.355 8.640 10.805 1.450 9.360 7.185 2.675 1.550 2.960 2,33 363 Amsterdam
1068 Amsterdam 14.010 6.520 7.490 6.920 1.420 5.505 7.710 4.075 1.980 1.645 1,82 363 Amsterdam
1069 Amsterdam 19.585 9.345 10.240 11.685 1.820 9.865 9.140 4.045 2.030 3.070 2,11 363 Amsterdam
1071 Amsterdam 12.625 6.015 6.615 4.050 3.075 970 7.305 4.275 1.580 1.450 1,72 363 Amsterdam
1072 Amsterdam 12.885 6.425 6.460 5.225 2.395 2.830 8.710 6.025 1.550 1.140 1,47 363 Amsterdam
1073 Amsterdam 12.615 6.265 6.345 5.630 2.355 3.275 8.055 5.225 1.450 1.385 1,56 363 Amsterdam
1074 Amsterdam 7.680 3.810 3.870 3.375 1.300 2.075 4.810 3.125 855 830 1,58 363 Amsterdam
1075 Amsterdam 10.045 4.880 5.170 3.750 2.150 1.595 5.795 3.365 1.185 1.250 1,71 363 Amsterdam
1076 Amsterdam 9.265 4.290 4.970 3.380 1.595 1.785 5.695 3.345 1.180 1.175 1,63 363 Amsterdam
1077 Amsterdam 9.040 4.225 4.810 3.010 2.335 675 4.725 2.350 1.165 1.215 1,91 363 Amsterdam
1078 Amsterdam 13.705 6.365 7.335 4.415 2.650 1.760 8.070 4.525 1.840 1.705 1,70 363 Amsterdam
1079 Amsterdam 12.985 5.910 7.070 4.170 2.115 2.065 8.395 5.320 1.720 1.355 1,55 363 Amsterdam
1081 Amsterdam 4.385 1.945 2.435 1.335 870 470 2.580 1.515 590 470 1,68 363 Amsterdam
1082 Amsterdam 8.515 3.835 4.680 3.350 1.845 1.500 5.210 3.060 1.300 855 1,62 363 Amsterdam
1083 Amsterdam 5.975 2.640 3.330 2.125 1.260 865 3.305 1.915 855 535 1,63 363 Amsterdam
1086 Amsterdam 1.095 535 560 475 95 380 410 115 75 230 2,64 363 Amsterdam
1087 Amsterdam 5.000 2.480 2.520 2.115 575 1.535 1.990 560 465 970 2,51 363 Amsterdam
1091 Amsterdam 15.345 7.900 7.440 8.305 2.170 6.135 8.945 5.500 1.565 1.875 1,69 363 Amsterdam
1092 Amsterdam 8.810 4.420 4.390 5.065 1.215 3.855 4.785 2.690 885 1.210 1,84 363 Amsterdam
1093 Amsterdam 8.250 4.155 4.090 4.615 1.025 3.590 4.810 2.960 845 1.005 1,70 363 Amsterdam
1094 Amsterdam 12.445 6.465 5.980 8.530 1.455 7.075 6.960 4.115 1.205 1.640 1,79 363 Amsterdam
1095 Amsterdam 11.045 5.595 5.450 7.275 1.120 6.155 5.805 3.210 1.020 1.570 1,88 363 Amsterdam
1096 Amsterdam 2.100 1.110 990 725 365 355 1.515 1.245 165 105 1,26 363 Amsterdam
1097 Amsterdam 12.285 5.825 6.460 4.185 1.460 2.725 7.340 4.460 1.485 1.395 1,64 363 Amsterdam
1098 Amsterdam 11.970 5.705 6.265 3.115 1.745 1.370 5.905 2.585 1.460 1.855 2,03 363 Amsterdam
1101 Amsterdam 45 35 15 15 10 5 40 40 0 0 1,10 363 Amsterdam
1102 Amsterdam 20.385 10.255 10.130 17.565 1.335 16.225 10.795 5.830 1.400 3.560 1,89 363 Amsterdam
1103 Amsterdam 12.000 6.060 5.940 9.155 925 8.230 6.295 3.280 1.075 1.940 1,91 363 Amsterdam
1104 Amsterdam 10.970 5.320 5.655 8.690 805 7.885 5.475 2.750 775 1.950 1,98 363 Amsterdam
1105 Amsterdam 65 40 30 20 5 15 45 35 0 10 1,50 363 Amsterdam
1106 Amsterdam 18.410 8.675 9.735 11.375 1.590 9.785 8.590 3.625 1.545 3.430 2,14 363 Amsterdam
1107 Amsterdam 11.805 5.575 6.235 7.325 1.075 6.245 5.645 2.405 1.065 2.170 2,08 363 Amsterdam
1108 Amsterdam 2.715 1.365 1.350 1.050 430 615 1.665 980 415 265 1,58 363 Amsterdam
1109 Amsterdam 1.485 725 760 205 125 75 620 160 210 255 2,39 363 Amsterdam
Totaal Amsterdam 742.884 365.705 377.179 360.784 104.713 256.071 410.308 228.651 81.659 99.998 1,80 363 Amsterdam
Overige postcodes Amsterdam 245 185 60 125 40 90 190 170 10 10 1,28 363 Amsterdam
Bron: CBS.
Verklaring van tekens