Uitzend- en uitleenpersoneel; prijsindex, 2006 1e kwartaal = 100


Deze tabel geeft de prijsontwikkeling per kwartaal weer van diensten van
uitzend- en uitleenbedrijven. De prijsontwikkeling wordt vastgesteld aan
de hand van gerealiseerde uurtarieven.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2006 1e kwartaal
Frequentie: stopgezet.

Status van de cijfers
Definitief.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie
Door later binnengekomen informatie kunnen de definitieve cijfers afwijken
van de eerder gepubliceerde voorlopige cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.

Uitzend- en uitleenpersoneel; prijsindex, 2006 1e kwartaal = 100

Uitzend- en uitleenpersoneel Perioden Prijsindexcijfers (2006 1e kwartaal = 100) Kwartaalmutatie (%) Jaarmutatie (%) Wegingsfactoren (%)
Totaal uitzend- en uitleenpersoneel 2006 1e kwartaal 100 100
Totaal uitzend- en uitleenpersoneel 2006 2e kwartaal 99 -1 100
Totaal uitzend- en uitleenpersoneel 2006 3e kwartaal 98 -1 100
Totaal uitzend- en uitleenpersoneel 2006 4e kwartaal 102 4 100
Totaal uitzend- en uitleenpersoneel 2006 jaargemiddelde 100 100
Totaal uitzend- en uitleenpersoneel 2007 1e kwartaal 103 2 3 100
Totaal uitzend- en uitleenpersoneel 2007 2e kwartaal 103 0 4 100
Totaal uitzend- en uitleenpersoneel 2007 3e kwartaal 103 0 5 100
Totaal uitzend- en uitleenpersoneel 2007 4e kwartaal 107 3 5 100
Totaal uitzend- en uitleenpersoneel 2007 jaargemiddelde 104 4 100
Totaal uitzend- en uitleenpersoneel 2008 1e kwartaal 108 2 5 100
Totaal Fase A 2006 1e kwartaal 100 77
Totaal Fase A 2006 2e kwartaal 100 -1 77
Totaal Fase A 2006 3e kwartaal 99 0 77
Totaal Fase A 2006 4e kwartaal 102 3 77
Totaal Fase A 2006 jaargemiddelde 100 77
Totaal Fase A 2007 1e kwartaal 104 1 4 77
Totaal Fase A 2007 2e kwartaal 104 0 4 77
Totaal Fase A 2007 3e kwartaal 104 1 5 77
Totaal Fase A 2007 4e kwartaal 107 3 5 77
Totaal Fase A 2007 jaargemiddelde 105 4 77
Totaal Fase A 2008 1e kwartaal 109 2 5 77
Totaal Fase B/C 2006 1e kwartaal 100 23
Totaal Fase B/C 2006 2e kwartaal 98 -2 23
Totaal Fase B/C 2006 3e kwartaal 95 -3 23
Totaal Fase B/C 2006 4e kwartaal 100 5 23
Totaal Fase B/C 2006 jaargemiddelde 99 23
Totaal Fase B/C 2007 1e kwartaal 103 3 3 23
Totaal Fase B/C 2007 2e kwartaal 102 -1 3 23
Totaal Fase B/C 2007 3e kwartaal 100 -2 5 23
Totaal Fase B/C 2007 4e kwartaal 105 5 5 23
Totaal Fase B/C 2007 jaargemiddelde 102 4 23
Totaal Fase B/C 2008 1e kwartaal 107 2 4 23
Bron: CBS.
Verklaring van tekens