Echtparen; herkomstgroepering, huwelijksduur, 1 januari 2007

Echtparen; herkomstgroepering, huwelijksduur, 1 januari 2007

Generatie van beide partners Herkomstgroepering vrouw Huwelijksjaar Herkomstgroepering man Totaal mannen (aantal) Herkomstgroepering man Man: autochtoon (aantal) Herkomstgroepering man Man: niet-westers Totaal mannen niet-westers (aantal) Herkomstgroepering man Man: niet-westers Man: Marokko (aantal) Herkomstgroepering man Man: niet-westers Man: Nederlandse Antillen en Aruba (aantal) Herkomstgroepering man Man: niet-westers Man: Suriname (aantal) Herkomstgroepering man Man: niet-westers Man: Turkije (aantal) Herkomstgroepering man Man: niet-westers Man: overig niet-westers (aantal) Herkomstgroepering man Man: westers (exclusief autochtoon) (aantal)
Totaal echtparen Totaal vrouwen 2004 (Twee jaar getrouwd) 69.390 54.915 8.447 1.897 402 1.110 2.277 2.761 6.028
Totaal echtparen Totaal vrouwen 2005 (Eén jaar getrouwd) 67.328 54.557 6.716 1.471 445 979 1.539 2.282 6.055
Totaal echtparen Totaal vrouwen 2006 (Nog geen jaar getrouwd) 63.948 53.786 4.720 961 405 904 1.007 1.443 5.442
Totaal echtparen Vrouw: autochtoon 2004 (Twee jaar getrouwd) 51.831 46.887 1.326 149 172 243 222 540 3.618
Totaal echtparen Vrouw: autochtoon 2005 (Eén jaar getrouwd) 51.476 46.679 1.249 140 189 262 147 511 3.548
Totaal echtparen Vrouw: autochtoon 2006 (Nog geen jaar getrouwd) 51.231 46.512 1.211 143 181 258 159 470 3.508
Totaal echtparen Totaal vrouwen niet-westers 2004 (Twee jaar getrouwd) 9.709 2.617 6.633 1.680 187 793 1.968 2.005 459
Totaal echtparen Totaal vrouwen niet-westers 2005 (Eén jaar getrouwd) 8.011 2.552 4.979 1.260 216 659 1.276 1.568 480
Totaal echtparen Totaal vrouwen niet-westers 2006 (Nog geen jaar getrouwd) 5.707 2.221 3.142 772 200 574 780 816 344
Totaal echtparen Vrouw: Marokko 2004 (Twee jaar getrouwd) 1.935 146 1.750 1.642 6 14 13 75 39
Totaal echtparen Vrouw: Marokko 2005 (Eén jaar getrouwd) 1.455 126 1.301 1.211 2 12 13 63 28
Totaal echtparen Vrouw: Marokko 2006 (Nog geen jaar getrouwd) 949 121 807 739 3 19 9 37 21
Totaal echtparen Vrouw: Nederlandse Antillen en Aruba 2004 (Twee jaar getrouwd) 461 245 185 5 130 23 5 22 31
Totaal echtparen Vrouw: Nederlandse Antillen en Aruba 2005 (Eén jaar getrouwd) 456 212 200 3 161 21 2 13 44
Totaal echtparen Vrouw: Nederlandse Antillen en Aruba 2006 (Nog geen jaar getrouwd) 427 211 186 6 147 17 3 13 30
Totaal echtparen Vrouw: Suriname 2004 (Twee jaar getrouwd) 1.329 469 793 12 19 698 11 53 67
Totaal echtparen Vrouw: Suriname 2005 (Eén jaar getrouwd) 1.193 466 651 13 21 574 9 34 76
Totaal echtparen Vrouw: Suriname 2006 (Nog geen jaar getrouwd) 1.016 400 566 7 21 499 7 32 50
Totaal echtparen Vrouw: Turkije 2004 (Twee jaar getrouwd) 2.130 123 1.943 1 - 6 1.914 22 64
Totaal echtparen Vrouw: Turkije 2005 (Eén jaar getrouwd) 1.453 137 1.269 8 - 6 1.233 22 47
Totaal echtparen Vrouw: Turkije 2006 (Nog geen jaar getrouwd) 904 111 768 3 1 5 747 12 25
Totaal echtparen Vrouw: overig niet-westers 2004 (Twee jaar getrouwd) 3.854 1.634 1.962 20 32 52 25 1.833 258
Totaal echtparen Vrouw: overig niet-westers 2005 (Eén jaar getrouwd) 3.454 1.611 1.558 25 32 46 19 1.436 285
Totaal echtparen Vrouw: overig niet-westers 2006 (Nog geen jaar getrouwd) 2.411 1.378 815 17 28 34 14 722 218
Totaal echtparen Vrouw: westers (exclusief autochtoon) 2004 (Twee jaar getrouwd) 7.850 5.411 488 68 43 74 87 216 1.951
Totaal echtparen Vrouw: westers (exclusief autochtoon) 2005 (Eén jaar getrouwd) 7.841 5.326 488 71 40 58 116 203 2.027
Totaal echtparen Vrouw: westers (exclusief autochtoon) 2006 (Nog geen jaar getrouwd) 7.010 5.053 367 46 24 72 68 157 1.590
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over echtparen in Nederland die in de periode 2004 tot en met 2006 zijn getrouwd op 1 januari 2007 nog steeds getrouwd zijn en samen op één adres wonen.

In deze tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- Herkomstgroepering van de man;
- Generatie van beide partners;
- Herkomstgroepering van de vrouw;
- Huwelijksjaar (2004 tot 2006).

Gegevens beschikbaar: 1 januari 2007

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 30 april 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Huwenden; partnerkeuze van personen met migratieachtergrond (zie paragraaf 3).

Toelichting onderwerpen

Herkomstgroepering man
Bij homoparen wordt de oudste huwelijkspartner bedoeld; de jongste is
bij de vrouwen geteld.
Herkomstgroepering:
Kenmerk dat weergeeft met welk land een persoon verbonden is op basis
van het geboorteland van de ouders of van zichzelf.
Totaal mannen
Man: autochtoon
Autochtoon:
Persoon van wie de beide ouders in Nederland zijn geboren.
Man: niet-westers
Niet westers:
Allochtoon met als herkomstgroepering een van de landen in Afrika,
Latijns-Amerika en Azië (exclusief Indonesië en Japan) of Turkije. Op
grond van hun sociaal-economische en sociaal-culturele positie worden
allochtonen uit Indonesië en Japan tot de westerse allochtonen gerekend.
Het gaat vooral om mensen die in het voormalig Nederlands-Indië zijn
geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.
Totaal mannen niet-westers
Man: Marokko
Marokko:
Marokko, Ifni, Spaanse Sahara, Westelijke Sahara.
Man: Nederlandse Antillen en Aruba
Nederlandse Antillen:
De tot het Nederlandse koninkrijk behorende eilanden Aruba, Bonaire,
Curaçao, Saba, Sint-Eustatius en Sint-Maarten.
Man: Suriname
Man: Turkije
Man: overig niet-westers
Overig niet-westers:
Totaal niet-westers min Marokko, Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname
en Turkije.
Man: westers (exclusief autochtoon)
Westers:
Allochtoon met als herkomstgroepering een van de landen in Europa
(exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan. Op
grond van hun sociaaleconomische en sociaal-culturele positie worden
allochtonen uit Indonesië en Japan tot de westerse allochtonen gerekend.
Het gaat vooral om mensen die in het voormalig Nederlands-Indië zijn
geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.
Autochtoon:
Persoon van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.