Huishoudens; kindertal, leeftijdsklasse kind, regio, 1 januari

Huishoudens; kindertal, leeftijdsklasse kind, regio, 1 januari

Leeftijd kind(eren) Perioden Regio's Totaal huishoudens met kinderen Totaal huishoudens met kinderen (aantal) Totaal huishoudens met kinderen 1 kind (aantal) Totaal huishoudens met kinderen 2 kinderen (aantal) Totaal huishoudens met kinderen 3 of meer kinderen (aantal) Niet-gehuwd paar met kinderen Totaal niet-gehuwde paren met kinderen (aantal) Niet-gehuwd paar met kinderen 1 kind (aantal) Niet-gehuwd paar met kinderen 2 kinderen (aantal) Niet-gehuwd paar met kinderen 3 of meer kinderen (aantal) Gehuwd paar met kinderen Totaal gehuwde paren met kinderen (aantal) Gehuwd paar met kinderen 1 kind (aantal) Gehuwd paar met kinderen 2 kinderen (aantal) Gehuwd paar met kinderen 3 of meer kinderen (aantal) Eenouderhuishouden Totaal eenouderhuishoudens met kinderen (aantal) Eenouderhuishouden 1 kind (aantal) Eenouderhuishouden 2 kinderen (aantal) Eenouderhuishouden 3 of meer kinderen (aantal)
Totaal leeftijden 2021 Nederland 2.614.872 1.123.849 1.078.932 412.091 457.644 192.530 208.658 56.456 1.563.357 566.657 696.999 299.701 593.871 364.662 173.275 55.934
Jongste 0-5 jaar 2021 Nederland 753.857 274.556 319.534 159.767 213.637 91.120 92.831 29.686 444.689 139.350 194.502 110.837 95.531 44.086 32.201 19.244
Jongste 0-5 jaar, oudste 0-5 jaar 2021 Nederland 455.712 274.556 163.530 17.626 144.099 91.120 48.925 4.054 255.532 139.350 103.784 12.398 56.081 44.086 10.821 1.174
Jongste 0-5 jaar, oudste 6-11 jaar 2021 Nederland 231.345 141.954 89.391 57.433 40.010 17.423 148.140 84.686 63.454 25.772 17.258 8.514
Jongste 0-5 jaar, oudste 12-17 jaar 2021 Nederland 52.830 11.797 41.033 9.876 3.274 6.602 32.286 5.082 27.204 10.668 3.441 7.227
Jongste 0-5 jaar, oudste 18-24 jaar 2021 Nederland 13.430 2.114 11.316 2.127 580 1.547 8.381 879 7.502 2.922 655 2.267
Jongste 0-5 jaar, oudste 25 of ouder 2021 Nederland 540 139 401 102 42 60 350 71 279 88 26 62
Jongste 6-11 jaar 2021 Nederland 539.178 137.623 273.407 128.148 107.160 30.904 59.432 16.824 314.288 50.884 170.004 93.400 117.730 55.835 43.971 17.924
Jongste 6-11 jaar, oudste 6-11 jaar 2021 Nederland 283.583 137.623 131.260 14.700 64.446 30.904 30.828 2.714 144.211 50.884 82.924 10.403 74.926 55.835 17.508 1.583
Jongste 6-11 jaar, oudste 12-17 jaar 2021 Nederland 207.423 129.858 77.565 37.161 26.420 10.741 137.290 80.662 56.628 32.972 22.776 10.196
Jongste 6-11 jaar, oudste 18-24 jaar 2021 Nederland 44.939 11.619 33.320 5.213 2.055 3.158 30.456 6.054 24.402 9.270 3.510 5.760
Jongste 6-11 jaar, oudste 25 of ouder 2021 Nederland 3.233 670 2.563 340 129 211 2.331 364 1.967 562 177 385
Jongste 12-17 jaar 2021 Nederland 551.447 175.358 282.099 93.990 78.128 28.663 41.101 8.364 332.015 71.823 187.992 72.200 141.304 74.872 53.006 13.426
Jongste 12-17 jaar, oudste 12-17 jaar 2021 Nederland 328.583 175.358 136.646 16.579 53.466 28.663 22.656 2.147 173.835 71.823 89.906 12.106 101.282 74.872 24.084 2.326
Jongste 12-17 jaar, oudste 18-24 jaar 2021 Nederland 210.319 141.107 69.212 23.742 17.988 5.754 148.963 95.303 53.660 37.614 27.816 9.798
Jongste 12-17 jaar, oudste 25 of ouder 2021 Nederland 12.545 4.346 8.199 920 457 463 9.217 2.783 6.434 2.408 1.106 1.302
Jongste 18-24 jaar 2021 Nederland 496.637 292.215 176.432 27.990 46.355 30.648 14.205 1.502 314.324 164.833 127.587 21.904 135.958 96.734 34.640 4.584
Jongste 18-24 jaar, oudste 18-24 jaar 2021 Nederland 435.529 292.215 129.476 13.838 42.974 30.648 11.450 876 269.231 164.833 93.477 10.921 123.324 96.734 24.549 2.041
Jongste 18-24 jaar, oudste 25 of ouder 2021 Nederland 61.108 46.956 14.152 3.381 2.755 626 45.093 34.110 10.983 12.634 10.091 2.543
Jongste 25 of ouder, oudste 25 of ouder 2021 Nederland 273.753 244.097 27.460 2.196 12.364 11.195 1.089 80 158.041 139.767 16.914 1.360 103.348 93.135 9.457 756
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Particuliere huishoudens met thuiswonende kinderen in Nederland op 1 januari naar type huishouden, kindertal, leeftijd van het jongste en het oudste thuiswonende kind en regio.

De in de tabel opgenomen regio's zijn landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten.

De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeenten.
In geval van grenswijzigingen die over verschillende regiogrenzen heen gaan is de indeling van de gemeenten gegroepeerd naar de meest recente situatie.
Bijvoorbeeld: voor de gemeente Vianen, die per 1 januari 2002 is overgegaan van de provincie Zuid-Holland naar de provincie Utrecht, geldt dat ze in de tabel is gegroepeerd in de provincie Utrecht.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2001

Let op:
Bij het selecteren van gemeenten van één jaar uit deze tabel kan een Server Error optreden met de melding '404- File or directory not found'. De oorzaak is een te lange URL. De melding kan worden voorkomen door alle gemeenten te selecteren of gemeenten in blokken te selecteren (a tot en met l, m tot en met z).

Status van de cijfers:
Alle opgenomen cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 26 augustus 2021:
De definitieve cijfers per 1 januari 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het derde kwartaal van 2022 worden de cijfers per 1 januari 2022 in de tabel opgenomen.

Toelichting onderwerpen

Totaal huishoudens met kinderen
Totaal particuliere huishoudens met thuiswonende kinderen naar kindertal.

Particulier huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf daar particulier, dus niet-bedrijfsmatig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.

Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouderrelatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Adoptie- en stiefkinderen in het huishouden worden wel gezien als thuiswonende kinderen, maar pleegkinderen niet.

Totaal huishoudens met kinderen
Totaal particuliere huishoudens met thuiswonende kinderen.
1 kind
Particuliere huishoudens met één thuiswonend kind.
2 kinderen
Particuliere huishoudens met twee thuiswonende kinderen.
3 of meer kinderen
Particuliere huishoudens met drie of meer thuiswonende kinderen.
Niet-gehuwd paar met kinderen
Niet gehuwde paren in een particulier huishouden met thuiswonende kinderen naar kindertal.

Niet-gehuwd paar:
Twee personen die een samenwoonrelatie hebben maar niet met elkaar zijn gehuwd of een partnerschapsregistratie hebben gesloten.

Particulier huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf daar particulier, dus niet-bedrijfsmatig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.

Partnerschapsregistratie:
Een op het huwelijk lijkende vorm van vastlegging van een relatie in een akte van de Burgerlijke Stand. De registratie staat open voor paren van gelijk en van verschillend geslacht.
De registratie is ingevoerd in Nederland per 1 januari 1998.

Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouderrelatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Adoptie- en stiefkinderen in het huishouden worden wel gezien als thuiswonende kinderen, maar pleegkinderen niet.

Totaal niet-gehuwde paren met kinderen
Totaal niet-gehuwde paren in een particulier huishouden met thuiswonende kinderen.
1 kind
Niet-gehuwde paren in een particulier huishouden met één thuiswonend kind.
2 kinderen
Niet-gehuwde paren in een particulier huishouden met twee thuiswonende kinderen.
3 of meer kinderen
Niet-gehuwde paren in een particulier huishouden met drie of meer thuiswonende kinderen.
Gehuwd paar met kinderen
Gehuwde paren in een particulier huishouden met thuiswonende kinderen naar kindertal.

Gehuwd paar:
Twee personen die met elkaar gehuwd zijn of samen een geregistreerd partnerschap hebben gesloten.

Particulier huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf daar particulier, dus niet-bedrijfsmatig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.

Partnerschapsregistratie:
Een op het huwelijk lijkende vorm van vastlegging van een relatie in een akte van de Burgerlijke Stand. De registratie staat open voor paren van gelijk en van verschillend geslacht.
De registratie is ingevoerd in Nederland per 1 januari 1998.

Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouderrelatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Adoptie- en stiefkinderen in het huishouden worden wel gezien als thuiswonende kinderen, maar pleegkinderen niet.

Totaal gehuwde paren met kinderen
Totaal gehuwde paren in een particulier huishouden met thuiswonende kinderen.
1 kind
Gehuwde paren in een particulier huishouden met één thuiswonend kind.
2 kinderen
Gehuwde paren in een particulier huishouden met twee thuiswonende kinderen.
3 of meer kinderen
Gehuwde paren in een particulier huishouden met drie of meer thuiswonende kinderen.
Eenouderhuishouden
Eenouderhuishouden met thuiswonende kinderen naar kindertal.

Eenouderhuishouden:
Particulier huishouden bestaande uit één ouder met thuiswonende kinderen.

Particulier huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf daar particulier, dus niet-bedrijfsmatig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.

Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouderrelatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Adoptie- en stiefkinderen in het huishouden worden wel gezien als thuiswonende kinderen, maar pleegkinderen niet.
Totaal eenouderhuishoudens met kinderen
Totaal van eenouderhuishoudens met thuiswonende kinderen.
1 kind
Eenouderhuishouden bestaande uit één ouder met één thuiswonend kind.
2 kinderen
Eenouderhuishouden bestaande uit één ouder met twee thuiswonende kinderen.
3 of meer kinderen
Eenouderhuishouden bestaande uit één ouder met drie of meer thuiswonende kinderen.