Huishoudens; kindertal, leeftijdsklasse kind, regio, 1 januari

Huishoudens; kindertal, leeftijdsklasse kind, regio, 1 januari

Leeftijd kind(eren) Perioden Regio's Totaal huishoudens met kinderen Totaal huishoudens met kinderen (aantal) Totaal huishoudens met kinderen 1 kind (aantal) Totaal huishoudens met kinderen 2 kinderen (aantal) Totaal huishoudens met kinderen 3 of meer kinderen (aantal) Niet-gehuwd paar met kinderen Totaal niet-gehuwde paren met kinderen (aantal) Niet-gehuwd paar met kinderen 1 kind (aantal) Niet-gehuwd paar met kinderen 2 kinderen (aantal) Niet-gehuwd paar met kinderen 3 of meer kinderen (aantal) Gehuwd paar met kinderen Totaal gehuwde paren met kinderen (aantal) Gehuwd paar met kinderen 1 kind (aantal) Gehuwd paar met kinderen 2 kinderen (aantal) Gehuwd paar met kinderen 3 of meer kinderen (aantal) Eenouderhuishouden Totaal eenouderhuishoudens met kinderen (aantal) Eenouderhuishouden 1 kind (aantal) Eenouderhuishouden 2 kinderen (aantal) Eenouderhuishouden 3 of meer kinderen (aantal)
Totaal leeftijden 2024 Nederland 2.647.934 1.160.661 1.075.091 412.182 469.618 198.578 211.683 59.357 1.560.260 580.368 686.176 293.716 618.056 381.715 177.232 59.109
Jongste 0-5 jaar 2024 Nederland 760.085 280.668 318.376 161.041 208.761 91.081 87.445 30.235 456.957 146.609 199.589 110.759 94.367 42.978 31.342 20.047
Jongste 0-5 jaar, oudste 0-5 jaar 2024 Nederland 461.712 280.668 164.105 16.939 141.215 91.081 46.224 3.910 265.801 146.609 107.313 11.879 54.696 42.978 10.568 1.150
Jongste 0-5 jaar, oudste 6-11 jaar 2024 Nederland 227.580 139.400 88.180 54.317 37.162 17.155 148.603 85.909 62.694 24.660 16.329 8.331
Jongste 0-5 jaar, oudste 12-17 jaar 2024 Nederland 56.067 12.644 43.423 10.959 3.492 7.467 33.466 5.419 28.047 11.642 3.733 7.909
Jongste 0-5 jaar, oudste 18-24 jaar 2024 Nederland 14.146 2.124 12.022 2.182 550 1.632 8.708 888 7.820 3.256 686 2.570
Jongste 0-5 jaar, oudste 25 of ouder 2024 Nederland 580 103 477 88 17 71 379 60 319 113 26 87
Jongste 6-11 jaar 2024 Nederland 532.220 136.614 268.653 126.953 106.191 29.364 59.263 17.564 307.345 51.761 165.072 90.512 118.684 55.489 44.318 18.877
Jongste 6-11 jaar, oudste 6-11 jaar 2024 Nederland 275.576 136.614 125.118 13.844 61.238 29.364 29.325 2.549 140.271 51.761 78.826 9.684 74.067 55.489 16.967 1.611
Jongste 6-11 jaar, oudste 12-17 jaar 2024 Nederland 208.367 131.601 76.766 39.167 27.877 11.290 135.128 80.163 54.965 34.072 23.561 10.511
Jongste 6-11 jaar, oudste 18-24 jaar 2024 Nederland 44.874 11.241 33.633 5.411 1.946 3.465 29.605 5.706 23.899 9.858 3.589 6.269
Jongste 6-11 jaar, oudste 25 of ouder 2024 Nederland 3.403 693 2.710 375 115 260 2.341 377 1.964 687 201 486
Jongste 12-17 jaar 2024 Nederland 547.737 180.076 275.295 92.366 85.636 30.468 45.599 9.569 317.576 72.375 176.758 68.443 144.525 77.233 52.938 14.354
Jongste 12-17 jaar, oudste 12-17 jaar 2024 Nederland 331.684 180.076 135.859 15.749 58.086 30.468 25.390 2.228 169.967 72.375 86.343 11.249 103.631 77.233 24.126 2.272
Jongste 12-17 jaar, oudste 18-24 jaar 2024 Nederland 201.739 134.374 67.365 26.435 19.670 6.765 137.398 87.184 50.214 37.906 27.520 10.386
Jongste 12-17 jaar, oudste 25 of ouder 2024 Nederland 14.314 5.062 9.252 1.115 539 576 10.211 3.231 6.980 2.988 1.292 1.696
Jongste 18-24 jaar 2024 Nederland 510.761 299.487 181.876 29.398 53.981 34.113 17.949 1.919 310.856 162.465 125.901 22.490 145.924 102.909 38.026 4.989
Jongste 18-24 jaar, oudste 18-24 jaar 2024 Nederland 442.552 299.487 129.457 13.608 49.254 34.113 14.071 1.070 262.157 162.465 89.199 10.493 131.141 102.909 26.187 2.045
Jongste 18-24 jaar, oudste 25 of ouder 2024 Nederland 68.209 52.419 15.790 4.727 3.878 849 48.699 36.702 11.997 14.783 11.839 2.944
Jongste 25 of ouder, oudste 25 of ouder 2024 Nederland 297.131 263.816 30.891 2.424 15.049 13.552 1.427 70 167.526 147.158 18.856 1.512 114.556 103.106 10.608 842
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Particuliere huishoudens met thuiswonende kinderen in Nederland op 1 januari naar type huishouden, kindertal, leeftijd van het jongste en het oudste thuiswonende kind en regio.

De in de tabel opgenomen regio's zijn landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten.

De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeenten.
In geval van grenswijzigingen die over verschillende regiogrenzen heen gaan is de indeling van de gemeenten gegroepeerd naar de meest recente situatie.
Bijvoorbeeld: voor de gemeente Vianen, die per 1 januari 2002 is overgegaan van de provincie Zuid-Holland naar de provincie Utrecht, geldt dat ze in de tabel is gegroepeerd in de provincie Utrecht.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2001

Let op:
Bij het selecteren van gemeenten van één jaar uit deze tabel kan een Server Error optreden met de melding '404- File or directory not found'. De oorzaak is een te lange URL. De melding kan worden voorkomen door alle gemeenten te selecteren of gemeenten in blokken te selecteren (a tot en met l, m tot en met z).

Status van de cijfers:
Alle opgenomen cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 7 juni 2024:
De definitieve cijfers van 1 januari 2024 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het derde kwartaal van 2025 worden de cijfers van 1 januari 2025 in de tabel opgenomen.

Toelichting onderwerpen

Totaal huishoudens met kinderen
Totaal particuliere huishoudens met thuiswonende kinderen naar kindertal.

Particulier huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf daar particulier, dus niet-bedrijfsmatig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.

Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouderrelatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Adoptie- en stiefkinderen in het huishouden worden wel gezien als thuiswonende kinderen, maar pleegkinderen niet.

Totaal huishoudens met kinderen
Totaal particuliere huishoudens met thuiswonende kinderen.
1 kind
Particuliere huishoudens met één thuiswonend kind.
2 kinderen
Particuliere huishoudens met twee thuiswonende kinderen.
3 of meer kinderen
Particuliere huishoudens met drie of meer thuiswonende kinderen.
Niet-gehuwd paar met kinderen
Niet gehuwde paren in een particulier huishouden met thuiswonende kinderen naar kindertal.

Niet-gehuwd paar:
Twee personen die een samenwoonrelatie hebben maar niet met elkaar zijn gehuwd of een partnerschapsregistratie hebben gesloten.

Particulier huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf daar particulier, dus niet-bedrijfsmatig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.

Partnerschapsregistratie:
Een op het huwelijk lijkende vorm van vastlegging van een relatie in een akte van de Burgerlijke Stand. De registratie staat open voor paren van gelijk en van verschillend geslacht.
De registratie is ingevoerd in Nederland per 1 januari 1998.

Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouderrelatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Adoptie- en stiefkinderen in het huishouden worden wel gezien als thuiswonende kinderen, maar pleegkinderen niet.

Totaal niet-gehuwde paren met kinderen
Totaal niet-gehuwde paren in een particulier huishouden met thuiswonende kinderen.
1 kind
Niet-gehuwde paren in een particulier huishouden met één thuiswonend kind.
2 kinderen
Niet-gehuwde paren in een particulier huishouden met twee thuiswonende kinderen.
3 of meer kinderen
Niet-gehuwde paren in een particulier huishouden met drie of meer thuiswonende kinderen.
Gehuwd paar met kinderen
Gehuwde paren in een particulier huishouden met thuiswonende kinderen naar kindertal.

Gehuwd paar:
Twee personen die met elkaar gehuwd zijn of samen een geregistreerd partnerschap hebben gesloten.

Particulier huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf daar particulier, dus niet-bedrijfsmatig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.

Partnerschapsregistratie:
Een op het huwelijk lijkende vorm van vastlegging van een relatie in een akte van de Burgerlijke Stand. De registratie staat open voor paren van gelijk en van verschillend geslacht.
De registratie is ingevoerd in Nederland per 1 januari 1998.

Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouderrelatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Adoptie- en stiefkinderen in het huishouden worden wel gezien als thuiswonende kinderen, maar pleegkinderen niet.

Totaal gehuwde paren met kinderen
Totaal gehuwde paren in een particulier huishouden met thuiswonende kinderen.
1 kind
Gehuwde paren in een particulier huishouden met één thuiswonend kind.
2 kinderen
Gehuwde paren in een particulier huishouden met twee thuiswonende kinderen.
3 of meer kinderen
Gehuwde paren in een particulier huishouden met drie of meer thuiswonende kinderen.
Eenouderhuishouden
Eenouderhuishouden met thuiswonende kinderen naar kindertal.

Eenouderhuishouden:
Particulier huishouden bestaande uit één ouder met thuiswonende kinderen.

Particulier huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf daar particulier, dus niet-bedrijfsmatig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.

Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouderrelatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Adoptie- en stiefkinderen in het huishouden worden wel gezien als thuiswonende kinderen, maar pleegkinderen niet.
Totaal eenouderhuishoudens met kinderen
Totaal van eenouderhuishoudens met thuiswonende kinderen.
1 kind
Eenouderhuishouden bestaande uit één ouder met één thuiswonend kind.
2 kinderen
Eenouderhuishouden bestaande uit één ouder met twee thuiswonende kinderen.
3 of meer kinderen
Eenouderhuishouden bestaande uit één ouder met drie of meer thuiswonende kinderen.