Huishoudens; kindertal, leeftijdsklasse kind, regio, 1 januari

Huishoudens; kindertal, leeftijdsklasse kind, regio, 1 januari

Leeftijd kind(eren) Perioden Regio's Totaal huishoudens met kinderen Totaal huishoudens met kinderen (aantal) Totaal huishoudens met kinderen 1 kind (aantal) Totaal huishoudens met kinderen 2 kinderen (aantal) Totaal huishoudens met kinderen 3 of meer kinderen (aantal) Niet-gehuwd paar met kinderen Totaal niet-gehuwde paren met kinderen (aantal) Niet-gehuwd paar met kinderen 1 kind (aantal) Niet-gehuwd paar met kinderen 2 kinderen (aantal) Niet-gehuwd paar met kinderen 3 of meer kinderen (aantal) Gehuwd paar met kinderen Totaal gehuwde paren met kinderen (aantal) Gehuwd paar met kinderen 1 kind (aantal) Gehuwd paar met kinderen 2 kinderen (aantal) Gehuwd paar met kinderen 3 of meer kinderen (aantal) Eenouderhuishouden Totaal eenouderhuishoudens met kinderen (aantal) Eenouderhuishouden 1 kind (aantal) Eenouderhuishouden 2 kinderen (aantal) Eenouderhuishouden 3 of meer kinderen (aantal)
Totaal leeftijden 2022 Nederland 2.616.206 1.126.696 1.076.550 412.960 466.083 194.717 212.937 58.429 1.553.715 565.298 690.522 297.895 596.408 366.681 173.091 56.636
Jongste 0-5 jaar 2022 Nederland 758.203 275.485 320.703 162.015 215.430 91.383 93.189 30.858 448.507 141.081 195.780 111.646 94.266 43.021 31.734 19.511
Jongste 0-5 jaar, oudste 0-5 jaar 2022 Nederland 459.728 275.485 165.715 18.528 145.396 91.383 49.655 4.358 259.452 141.081 105.357 13.014 54.880 43.021 10.703 1.156
Jongste 0-5 jaar, oudste 6-11 jaar 2022 Nederland 230.045 140.642 89.403 57.265 39.517 17.748 147.499 84.316 63.183 25.281 16.809 8.472
Jongste 0-5 jaar, oudste 12-17 jaar 2022 Nederland 54.169 12.105 42.064 10.486 3.421 7.065 32.718 5.171 27.547 10.965 3.513 7.452
Jongste 0-5 jaar, oudste 18-24 jaar 2022 Nederland 13.735 2.124 11.611 2.183 564 1.619 8.491 874 7.617 3.061 686 2.375
Jongste 0-5 jaar, oudste 25 of ouder 2022 Nederland 526 117 409 100 32 68 347 62 285 79 23 56
Jongste 6-11 jaar 2022 Nederland 532.307 135.844 270.211 126.252 107.379 30.395 60.015 16.969 308.382 50.326 166.751 91.305 116.546 55.123 43.445 17.978
Jongste 6-11 jaar, oudste 6-11 jaar 2022 Nederland 278.958 135.844 128.706 14.408 63.846 30.395 30.795 2.656 141.220 50.326 80.773 10.121 73.892 55.123 17.138 1.631
Jongste 6-11 jaar, oudste 12-17 jaar 2022 Nederland 205.305 129.216 76.089 37.893 27.087 10.806 134.647 79.506 55.141 32.765 22.623 10.142
Jongste 6-11 jaar, oudste 18-24 jaar 2022 Nederland 44.851 11.595 33.256 5.297 2.017 3.280 30.222 6.065 24.157 9.332 3.513 5.819
Jongste 6-11 jaar, oudste 25 of ouder 2022 Nederland 3.193 694 2.499 343 116 227 2.293 407 1.886 557 171 386
Jongste 12-17 jaar 2022 Nederland 546.139 173.578 278.609 93.952 80.720 28.946 42.869 8.905 324.733 70.406 182.936 71.391 140.686 74.226 52.804 13.656
Jongste 12-17 jaar, oudste 12-17 jaar 2022 Nederland 325.487 173.578 135.445 16.464 54.793 28.946 23.658 2.189 170.083 70.406 87.692 11.985 100.611 74.226 24.095 2.290
Jongste 12-17 jaar, oudste 18-24 jaar 2022 Nederland 208.023 138.734 69.289 24.980 18.752 6.228 145.516 92.406 53.110 37.527 27.576 9.951
Jongste 12-17 jaar, oudste 25 of ouder 2022 Nederland 12.629 4.430 8.199 947 459 488 9.134 2.838 6.296 2.548 1.133 1.415
Jongste 18-24 jaar 2022 Nederland 505.407 297.206 179.658 28.543 49.709 32.389 15.702 1.618 315.927 165.438 128.264 22.225 139.771 99.379 35.692 4.700
Jongste 18-24 jaar, oudste 18-24 jaar 2022 Nederland 444.073 297.206 132.623 14.244 46.110 32.389 12.750 971 270.984 165.438 94.396 11.150 126.979 99.379 25.477 2.123
Jongste 18-24 jaar, oudste 25 of ouder 2022 Nederland 61.334 47.035 14.299 3.599 2.952 647 44.943 33.868 11.075 12.792 10.215 2.577
Jongste 25 of ouder, oudste 25 of ouder 2022 Nederland 274.150 244.583 27.369 2.198 12.845 11.604 1.162 79 156.166 138.047 16.791 1.328 105.139 94.932 9.416 791
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Particuliere huishoudens met thuiswonende kinderen in Nederland op 1 januari naar type huishouden, kindertal, leeftijd van het jongste en het oudste thuiswonende kind en regio.

De in de tabel opgenomen regio's zijn landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten.

De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeenten.
In geval van grenswijzigingen die over verschillende regiogrenzen heen gaan is de indeling van de gemeenten gegroepeerd naar de meest recente situatie.
Bijvoorbeeld: voor de gemeente Vianen, die per 1 januari 2002 is overgegaan van de provincie Zuid-Holland naar de provincie Utrecht, geldt dat ze in de tabel is gegroepeerd in de provincie Utrecht.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2001

Let op:
Bij het selecteren van gemeenten van één jaar uit deze tabel kan een Server Error optreden met de melding '404- File or directory not found'. De oorzaak is een te lange URL. De melding kan worden voorkomen door alle gemeenten te selecteren of gemeenten in blokken te selecteren (a tot en met l, m tot en met z).

Status van de cijfers:
Alle opgenomen cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 24 augustus 2022:
De definitieve cijfers per 1 januari 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het derde kwartaal van 2023 worden de cijfers per 1 januari 2023 in de tabel opgenomen.

Toelichting onderwerpen

Totaal huishoudens met kinderen
Totaal particuliere huishoudens met thuiswonende kinderen naar kindertal.

Particulier huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf daar particulier, dus niet-bedrijfsmatig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.

Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouderrelatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Adoptie- en stiefkinderen in het huishouden worden wel gezien als thuiswonende kinderen, maar pleegkinderen niet.

Totaal huishoudens met kinderen
Totaal particuliere huishoudens met thuiswonende kinderen.
1 kind
Particuliere huishoudens met één thuiswonend kind.
2 kinderen
Particuliere huishoudens met twee thuiswonende kinderen.
3 of meer kinderen
Particuliere huishoudens met drie of meer thuiswonende kinderen.
Niet-gehuwd paar met kinderen
Niet gehuwde paren in een particulier huishouden met thuiswonende kinderen naar kindertal.

Niet-gehuwd paar:
Twee personen die een samenwoonrelatie hebben maar niet met elkaar zijn gehuwd of een partnerschapsregistratie hebben gesloten.

Particulier huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf daar particulier, dus niet-bedrijfsmatig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.

Partnerschapsregistratie:
Een op het huwelijk lijkende vorm van vastlegging van een relatie in een akte van de Burgerlijke Stand. De registratie staat open voor paren van gelijk en van verschillend geslacht.
De registratie is ingevoerd in Nederland per 1 januari 1998.

Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouderrelatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Adoptie- en stiefkinderen in het huishouden worden wel gezien als thuiswonende kinderen, maar pleegkinderen niet.

Totaal niet-gehuwde paren met kinderen
Totaal niet-gehuwde paren in een particulier huishouden met thuiswonende kinderen.
1 kind
Niet-gehuwde paren in een particulier huishouden met één thuiswonend kind.
2 kinderen
Niet-gehuwde paren in een particulier huishouden met twee thuiswonende kinderen.
3 of meer kinderen
Niet-gehuwde paren in een particulier huishouden met drie of meer thuiswonende kinderen.
Gehuwd paar met kinderen
Gehuwde paren in een particulier huishouden met thuiswonende kinderen naar kindertal.

Gehuwd paar:
Twee personen die met elkaar gehuwd zijn of samen een geregistreerd partnerschap hebben gesloten.

Particulier huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf daar particulier, dus niet-bedrijfsmatig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.

Partnerschapsregistratie:
Een op het huwelijk lijkende vorm van vastlegging van een relatie in een akte van de Burgerlijke Stand. De registratie staat open voor paren van gelijk en van verschillend geslacht.
De registratie is ingevoerd in Nederland per 1 januari 1998.

Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouderrelatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Adoptie- en stiefkinderen in het huishouden worden wel gezien als thuiswonende kinderen, maar pleegkinderen niet.

Totaal gehuwde paren met kinderen
Totaal gehuwde paren in een particulier huishouden met thuiswonende kinderen.
1 kind
Gehuwde paren in een particulier huishouden met één thuiswonend kind.
2 kinderen
Gehuwde paren in een particulier huishouden met twee thuiswonende kinderen.
3 of meer kinderen
Gehuwde paren in een particulier huishouden met drie of meer thuiswonende kinderen.
Eenouderhuishouden
Eenouderhuishouden met thuiswonende kinderen naar kindertal.

Eenouderhuishouden:
Particulier huishouden bestaande uit één ouder met thuiswonende kinderen.

Particulier huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf daar particulier, dus niet-bedrijfsmatig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.

Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouderrelatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Adoptie- en stiefkinderen in het huishouden worden wel gezien als thuiswonende kinderen, maar pleegkinderen niet.
Totaal eenouderhuishoudens met kinderen
Totaal van eenouderhuishoudens met thuiswonende kinderen.
1 kind
Eenouderhuishouden bestaande uit één ouder met één thuiswonend kind.
2 kinderen
Eenouderhuishouden bestaande uit één ouder met twee thuiswonende kinderen.
3 of meer kinderen
Eenouderhuishouden bestaande uit één ouder met drie of meer thuiswonende kinderen.