Huishoudens; kindertal, leeftijdsklasse kind, regio, 1 januari

Huishoudens; kindertal, leeftijdsklasse kind, regio, 1 januari

Leeftijd kind(eren) Perioden Regio's Totaal huishoudens met kinderen Totaal huishoudens met kinderen (aantal) Totaal huishoudens met kinderen 1 kind (aantal) Totaal huishoudens met kinderen 2 kinderen (aantal) Totaal huishoudens met kinderen 3 of meer kinderen (aantal) Niet-gehuwd paar met kinderen Totaal niet-gehuwde paren met kinderen (aantal) Niet-gehuwd paar met kinderen 1 kind (aantal) Niet-gehuwd paar met kinderen 2 kinderen (aantal) Niet-gehuwd paar met kinderen 3 of meer kinderen (aantal) Gehuwd paar met kinderen Totaal gehuwde paren met kinderen (aantal) Gehuwd paar met kinderen 1 kind (aantal) Gehuwd paar met kinderen 2 kinderen (aantal) Gehuwd paar met kinderen 3 of meer kinderen (aantal) Eenouderhuishouden Totaal eenouderhuishoudens met kinderen (aantal) Eenouderhuishouden 1 kind (aantal) Eenouderhuishouden 2 kinderen (aantal) Eenouderhuishouden 3 of meer kinderen (aantal)
Totaal leeftijden 2023 Nederland 2.645.269 1.146.643 1.081.843 416.783 470.189 197.393 213.159 59.637 1.564.447 573.500 691.936 299.011 610.633 375.750 176.748 58.135
Jongste 0-5 jaar 2023 Nederland 762.880 281.079 319.329 162.472 212.419 91.721 90.015 30.683 455.293 145.919 197.342 112.032 95.168 43.439 31.972 19.757
Jongste 0-5 jaar, oudste 0-5 jaar 2023 Nederland 462.826 281.079 164.002 17.745 143.220 91.721 47.455 4.044 264.354 145.919 105.889 12.546 55.252 43.439 10.658 1.155
Jongste 0-5 jaar, oudste 6-11 jaar 2023 Nederland 229.670 140.300 89.370 56.084 38.423 17.661 148.380 85.061 63.319 25.206 16.816 8.390
Jongste 0-5 jaar, oudste 12-17 jaar 2023 Nederland 55.824 12.763 43.061 10.797 3.531 7.266 33.560 5.425 28.135 11.467 3.807 7.660
Jongste 0-5 jaar, oudste 18-24 jaar 2023 Nederland 14.035 2.158 11.877 2.240 585 1.655 8.651 908 7.743 3.144 665 2.479
Jongste 0-5 jaar, oudste 25 of ouder 2023 Nederland 525 106 419 78 21 57 348 59 289 99 26 73
Jongste 6-11 jaar 2023 Nederland 533.277 136.997 269.790 126.490 107.158 29.924 59.773 17.461 307.764 51.212 165.861 90.691 118.355 55.861 44.156 18.338
Jongste 6-11 jaar, oudste 6-11 jaar 2023 Nederland 278.000 136.997 126.776 14.227 62.753 29.924 30.189 2.640 140.670 51.212 79.480 9.978 74.577 55.861 17.107 1.609
Jongste 6-11 jaar, oudste 12-17 jaar 2023 Nederland 206.578 130.759 75.819 38.553 27.468 11.085 134.474 79.999 54.475 33.551 23.292 10.259
Jongste 6-11 jaar, oudste 18-24 jaar 2023 Nederland 45.404 11.533 33.871 5.476 1.976 3.500 30.333 5.987 24.346 9.595 3.570 6.025
Jongste 6-11 jaar, oudste 25 of ouder 2023 Nederland 3.295 722 2.573 376 140 236 2.287 395 1.892 632 187 445
Jongste 12-17 jaar 2023 Nederland 548.143 175.214 277.464 95.465 83.642 29.504 44.555 9.583 321.106 69.574 179.844 71.688 143.395 76.136 53.065 14.194
Jongste 12-17 jaar, oudste 12-17 jaar 2023 Nederland 326.280 175.214 134.769 16.297 56.246 29.504 24.526 2.216 167.571 69.574 86.230 11.767 102.463 76.136 24.013 2.314
Jongste 12-17 jaar, oudste 18-24 jaar 2023 Nederland 208.606 138.027 70.579 26.419 19.548 6.871 143.949 90.624 53.325 38.238 27.855 10.383
Jongste 12-17 jaar, oudste 25 of ouder 2023 Nederland 13.257 4.668 8.589 977 481 496 9.586 2.990 6.596 2.694 1.197 1.497
Jongste 18-24 jaar 2023 Nederland 516.532 300.190 186.251 30.091 53.143 33.757 17.554 1.832 319.012 164.728 131.062 23.222 144.377 101.705 37.635 5.037
Jongste 18-24 jaar, oudste 18-24 jaar 2023 Nederland 451.427 300.190 136.414 14.823 48.950 33.757 14.115 1.078 271.949 164.728 95.736 11.485 130.528 101.705 26.563 2.260
Jongste 18-24 jaar, oudste 25 of ouder 2023 Nederland 65.105 49.837 15.268 4.193 3.439 754 47.063 35.326 11.737 13.849 11.072 2.777
Jongste 25 of ouder, oudste 25 of ouder 2023 Nederland 284.437 253.163 29.009 2.265 13.827 12.487 1.262 78 161.272 142.067 17.827 1.378 109.338 98.609 9.920 809
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Particuliere huishoudens met thuiswonende kinderen in Nederland op 1 januari naar type huishouden, kindertal, leeftijd van het jongste en het oudste thuiswonende kind en regio.

De in de tabel opgenomen regio's zijn landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten.

De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeenten.
In geval van grenswijzigingen die over verschillende regiogrenzen heen gaan is de indeling van de gemeenten gegroepeerd naar de meest recente situatie.
Bijvoorbeeld: voor de gemeente Vianen, die per 1 januari 2002 is overgegaan van de provincie Zuid-Holland naar de provincie Utrecht, geldt dat ze in de tabel is gegroepeerd in de provincie Utrecht.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2001

Let op:
Bij het selecteren van gemeenten van één jaar uit deze tabel kan een Server Error optreden met de melding '404- File or directory not found'. De oorzaak is een te lange URL. De melding kan worden voorkomen door alle gemeenten te selecteren of gemeenten in blokken te selecteren (a tot en met l, m tot en met z).

Status van de cijfers:
Alle opgenomen cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 30 juni 2023:
De definitieve cijfers per 1 januari 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het derde kwartaal van 2024 worden de cijfers per 1 januari 2024 in de tabel opgenomen.

Toelichting onderwerpen

Totaal huishoudens met kinderen
Totaal particuliere huishoudens met thuiswonende kinderen naar kindertal.

Particulier huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf daar particulier, dus niet-bedrijfsmatig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.

Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouderrelatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Adoptie- en stiefkinderen in het huishouden worden wel gezien als thuiswonende kinderen, maar pleegkinderen niet.

Totaal huishoudens met kinderen
Totaal particuliere huishoudens met thuiswonende kinderen.
1 kind
Particuliere huishoudens met één thuiswonend kind.
2 kinderen
Particuliere huishoudens met twee thuiswonende kinderen.
3 of meer kinderen
Particuliere huishoudens met drie of meer thuiswonende kinderen.
Niet-gehuwd paar met kinderen
Niet gehuwde paren in een particulier huishouden met thuiswonende kinderen naar kindertal.

Niet-gehuwd paar:
Twee personen die een samenwoonrelatie hebben maar niet met elkaar zijn gehuwd of een partnerschapsregistratie hebben gesloten.

Particulier huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf daar particulier, dus niet-bedrijfsmatig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.

Partnerschapsregistratie:
Een op het huwelijk lijkende vorm van vastlegging van een relatie in een akte van de Burgerlijke Stand. De registratie staat open voor paren van gelijk en van verschillend geslacht.
De registratie is ingevoerd in Nederland per 1 januari 1998.

Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouderrelatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Adoptie- en stiefkinderen in het huishouden worden wel gezien als thuiswonende kinderen, maar pleegkinderen niet.

Totaal niet-gehuwde paren met kinderen
Totaal niet-gehuwde paren in een particulier huishouden met thuiswonende kinderen.
1 kind
Niet-gehuwde paren in een particulier huishouden met één thuiswonend kind.
2 kinderen
Niet-gehuwde paren in een particulier huishouden met twee thuiswonende kinderen.
3 of meer kinderen
Niet-gehuwde paren in een particulier huishouden met drie of meer thuiswonende kinderen.
Gehuwd paar met kinderen
Gehuwde paren in een particulier huishouden met thuiswonende kinderen naar kindertal.

Gehuwd paar:
Twee personen die met elkaar gehuwd zijn of samen een geregistreerd partnerschap hebben gesloten.

Particulier huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf daar particulier, dus niet-bedrijfsmatig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.

Partnerschapsregistratie:
Een op het huwelijk lijkende vorm van vastlegging van een relatie in een akte van de Burgerlijke Stand. De registratie staat open voor paren van gelijk en van verschillend geslacht.
De registratie is ingevoerd in Nederland per 1 januari 1998.

Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouderrelatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Adoptie- en stiefkinderen in het huishouden worden wel gezien als thuiswonende kinderen, maar pleegkinderen niet.

Totaal gehuwde paren met kinderen
Totaal gehuwde paren in een particulier huishouden met thuiswonende kinderen.
1 kind
Gehuwde paren in een particulier huishouden met één thuiswonend kind.
2 kinderen
Gehuwde paren in een particulier huishouden met twee thuiswonende kinderen.
3 of meer kinderen
Gehuwde paren in een particulier huishouden met drie of meer thuiswonende kinderen.
Eenouderhuishouden
Eenouderhuishouden met thuiswonende kinderen naar kindertal.

Eenouderhuishouden:
Particulier huishouden bestaande uit één ouder met thuiswonende kinderen.

Particulier huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf daar particulier, dus niet-bedrijfsmatig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.

Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouderrelatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Adoptie- en stiefkinderen in het huishouden worden wel gezien als thuiswonende kinderen, maar pleegkinderen niet.
Totaal eenouderhuishoudens met kinderen
Totaal van eenouderhuishoudens met thuiswonende kinderen.
1 kind
Eenouderhuishouden bestaande uit één ouder met één thuiswonend kind.
2 kinderen
Eenouderhuishouden bestaande uit één ouder met twee thuiswonende kinderen.
3 of meer kinderen
Eenouderhuishouden bestaande uit één ouder met drie of meer thuiswonende kinderen.