Milieurekeningen; herkomst en bestemming afval

Milieurekeningen; herkomst en bestemming afval

Herkomst-bestemming Residu - product Gevaarlijk - niet-gevaarlijk Perioden Totaal Afval (1000 ton)
Totaal particuliere huishoudens Totaal Totaal 1990 .
Totaal particuliere huishoudens Totaal Totaal 1995 .
Totaal particuliere huishoudens Totaal Totaal 2000 .
Totaal particuliere huishoudens Totaal Totaal 2005 9.511
Totaal particuliere huishoudens Totaal Totaal 2008 9.420
At/mP Totaal muv internationale organen Totaal Totaal 1990 .
At/mP Totaal muv internationale organen Totaal Totaal 1995 .
At/mP Totaal muv internationale organen Totaal Totaal 2000 .
At/mP Totaal muv internationale organen Totaal Totaal 2005 51.702
At/mP Totaal muv internationale organen Totaal Totaal 2008 55.054
Totaal Nederlandse economie Totaal Totaal 1990 52.450
Totaal Nederlandse economie Totaal Totaal 1995 53.983
Totaal Nederlandse economie Totaal Totaal 2000 64.013
Totaal Nederlandse economie Totaal Totaal 2005 61.213
Totaal Nederlandse economie Totaal Totaal 2008 64.474
Totaal uit het buitenland Totaal Totaal 1990 4.110
Totaal uit het buitenland Totaal Totaal 1995 5.719
Totaal uit het buitenland Totaal Totaal 2000 6.577
Totaal uit het buitenland Totaal Totaal 2005 10.743
Totaal uit het buitenland Totaal Totaal 2008 12.749
Totaal herkomst Totaal Totaal 1990 56.560
Totaal herkomst Totaal Totaal 1995 59.702
Totaal herkomst Totaal Totaal 2000 70.590
Totaal herkomst Totaal Totaal 2005 71.956
Totaal herkomst Totaal Totaal 2008 77.223
Totaal verwerking producenten Totaal Totaal 1990 52.767
Totaal verwerking producenten Totaal Totaal 1995 54.761
Totaal verwerking producenten Totaal Totaal 2000 63.836
Totaal verwerking producenten Totaal Totaal 2005 59.528
Totaal verwerking producenten Totaal Totaal 2008 63.293
Hergebruik Totaal Totaal 1990 34.075
Hergebruik Totaal Totaal 1995 41.062
Hergebruik Totaal Totaal 2000 52.287
Hergebruik Totaal Totaal 2005 48.709
Hergebruik Totaal Totaal 2008 51.798
Verbranding Totaal Totaal 1990 3.709
Verbranding Totaal Totaal 1995 4.490
Verbranding Totaal Totaal 2000 6.642
Verbranding Totaal Totaal 2005 8.682
Verbranding Totaal Totaal 2008 9.348
Storten en lozen Totaal Totaal 1990 14.982
Storten en lozen Totaal Totaal 1995 9.209
Storten en lozen Totaal Totaal 2000 4.907
Storten en lozen Totaal Totaal 2005 2.137
Storten en lozen Totaal Totaal 2008 2.147
Totaal naar het buitenland Totaal Totaal 1990 3.793
Totaal naar het buitenland Totaal Totaal 1995 4.941
Totaal naar het buitenland Totaal Totaal 2000 6.754
Totaal naar het buitenland Totaal Totaal 2005 12.428
Totaal naar het buitenland Totaal Totaal 2008 13.930
Totaal bestemming Totaal Totaal 1990 56.560
Totaal bestemming Totaal Totaal 1995 59.702
Totaal bestemming Totaal Totaal 2000 70.590
Totaal bestemming Totaal Totaal 2005 71.956
Totaal bestemming Totaal Totaal 2008 77.223
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Als onderdeel van de Milieurekeningen stelt het CBS jaarlijks de
afvalrekeningen samen. Hierin is te vinden waar het afval vandaan komt (de
herkomst) en waar het naartoe gaat (de bestemming). Afval wordt hierbij
onderverdeeld in de categorieën gevaarlijk en niet-gevaarlijk afval. De
herkomst van de hoeveelheid afval bij huishoudens, verschillende
bedrijfsklassen en import wordt gepresenteerd. Bij de bestemming van afval
wordt een onderscheid gemaakt naar verwerkingsmethoden (hergebruik,
verbranden en storten/lozen) en export. De afvalcategorieën in de
afvalrekeningen zijn ingedeeld op basis van de Europese afvalstatistiek
verordening.

De afvalrekeningen maken het mogelijk om verschillende soorten
afvalindicatoren (bijvoorbeeld de totale hoeveelheid geproduceerd afval) op
een consistente wijze te vergelijken met macro-economische indicatoren
(zoals het bruto binnenlands product). Daarnaast zijn de afvalrekeningen
zeer geschikt voor analyses van bijvoorbeeld de oorzaak van veranderingen
van afvalindicatoren in de tijd.

De afvalstromen in de afvalrekeningen beperken zich tot afval dat direct
vrijkomt bij productieve of consumptieve activiteiten. Om dubbeltellingen
te voorkomen wordt afval dat ontstaat na verwerking (afval van afval)
zoveel mogelijk buiten beschouwing gelaten. Buiten de afvalrekeningen
vallen het gebruik van producten op onder meer landbouwgrond (pesticiden)
en wegen (zout). Ook niet meegenomen is afval dat ontstaat als gevolg van
bijvoorbeeld erosie en corrosie van infrastructuur, het slijten van
autobanden en remschijven en het lekken van motorolie. Verder wordt
verontreinigde grond die niet toe te wijzen is aan een bepaald jaar of een
bepaalde vervuiler, om methodologische redenen niet meegenomen. Ook
materiaalstromen als gevolg van opgravingen, baggeren of mijnbouw worden
niet meegenomen. Ten slotte wordt radioactief afval buiten beschouwing
gelaten.

Deze tabel is stopgezet per 18 november 2011. Gegevens zijn beschikbaar
vanaf 1990 tot en met 2008. De cijfers van de laatste twee jaar hebben een
voorlopige status. De cijfers van de andere jaren zijn definitief.

Reden stopzetting:
Met ingang van juni 2011 wordt de nieuwe standaard bedrijfsindeling 2008
(SBI 2008) door de Nationale rekeningen gehanteerd. De Nationale
rekeningen zijn hiermee overgegaan van de SBI '93 naar de SBI 2008. De
Milieurekeningen sluiten hier vanaf november 2011 bij op aan.

Toelichting onderwerpen

Totaal Afval
Bij de indeling naar afvalsoorten is aangesloten bij de indeling in de
Europese verordening met betrekking tot afvalstofstatistieken.