Zee- en kustvisserij; hoeveelheid vis 1994-2014

Zee- en kustvisserij; hoeveelheid vis 1994-2014

Vissoort Perioden Aanvoer verse vis (1000 kg) Aanvoer diepvriesvis (1000 kg)
Bot 1994 . .
Bot 1995 . .
Bot 1996 . .
Bot 1999 . .
Bot 2010 2748 .
Bot 2011 2603 .
Bot 2012 1757 .
Bot 2013 juni . .
Bot 2013 juli . .
Bot 2013 augustus . .
Bot 2013 september . .
Bot 2013 oktober . .
Bot 2013 . .
Bot 2014 juni* . .
Bot 2014 juli* . .
Bot 2014 augustus* . .
Bot 2014 september* . .
Bot 2014 oktober* . .
Garnalen 1994 7995 .
Garnalen 1995 10644 .
Garnalen 1996 9981 .
Garnalen 1999 10528 .
Garnalen 2010 14044 .
Garnalen 2011 13296 .
Garnalen 2012 11906 .
Garnalen 2013 juni . .
Garnalen 2013 juli . .
Garnalen 2013 augustus . .
Garnalen 2013 september . .
Garnalen 2013 oktober . .
Garnalen 2013 . .
Garnalen 2014 juni* . .
Garnalen 2014 juli* . .
Garnalen 2014 augustus* . .
Garnalen 2014 september* . .
Garnalen 2014 oktober* . .
Griet 1994 1309 .
Griet 1995 1013 .
Griet 1996 841 .
Griet 1999 933 .
Griet 2010 1285 .
Griet 2011 1118 .
Griet 2012 1083 .
Griet 2013 juni . .
Griet 2013 juli . .
Griet 2013 augustus . .
Griet 2013 september . .
Griet 2013 oktober . .
Griet 2013 . .
Griet 2014 juni* . .
Griet 2014 juli* . .
Griet 2014 augustus* . .
Griet 2014 september* . .
Griet 2014 oktober* . .
Haring 1994 29682 115791
Haring 1995 24148 150611
Haring 1996 11294 114271
Haring 1999 12250 136059
Haring 2010 1138 89491
Haring 2011 1619 86164
Haring 2012 2509 99117
Haring 2013 juni . .
Haring 2013 juli . .
Haring 2013 augustus . .
Haring 2013 september . .
Haring 2013 oktober . .
Haring 2013 . .
Haring 2014 juni* . .
Haring 2014 juli* . .
Haring 2014 augustus* . .
Haring 2014 september* . .
Haring 2014 oktober* . .
Horsmakreel 1994 1888 121822
Horsmakreel 1995 2019 139516
Horsmakreel 1996 2532 205991
Horsmakreel 1999 2931 152307
Horsmakreel 2010 798 122991
Horsmakreel 2011 336 114190
Horsmakreel 2012 526 99549
Horsmakreel 2013 juni . .
Horsmakreel 2013 juli . .
Horsmakreel 2013 augustus . .
Horsmakreel 2013 september . .
Horsmakreel 2013 oktober . .
Horsmakreel 2013 . .
Horsmakreel 2014 juni* . .
Horsmakreel 2014 juli* . .
Horsmakreel 2014 augustus* . .
Horsmakreel 2014 september* . .
Horsmakreel 2014 oktober* . .
Kabeljauw 1994 9152 .
Kabeljauw 1995 16129 .
Kabeljauw 1996 14792 .
Kabeljauw 1999 13405 .
Kabeljauw 2010 3415 .
Kabeljauw 2011 2047 8
Kabeljauw 2012 1471 0
Kabeljauw 2013 juni . .
Kabeljauw 2013 juli . .
Kabeljauw 2013 augustus . .
Kabeljauw 2013 september . .
Kabeljauw 2013 oktober . .
Kabeljauw 2013 . .
Kabeljauw 2014 juni* . .
Kabeljauw 2014 juli* . .
Kabeljauw 2014 augustus* . .
Kabeljauw 2014 september* . .
Kabeljauw 2014 oktober* . .
Langoestine 1994 168 .
Langoestine 1995 273 .
Langoestine 1996 514 .
Langoestine 1999 895 .
Langoestine 2010 1342 .
Langoestine 2011 1732 .
Langoestine 2012 1532 .
Langoestine 2013 juni . .
Langoestine 2013 juli . .
Langoestine 2013 augustus . .
Langoestine 2013 september . .
Langoestine 2013 oktober . .
Langoestine 2013 . .
Langoestine 2014 juni* . .
Langoestine 2014 juli* . .
Langoestine 2014 augustus* . .
Langoestine 2014 september* . .
Langoestine 2014 oktober* . .
Makreel 1994 703 100308
Makreel 1995 446 70592
Makreel 1996 554 53839
Makreel 1999 555 65091
Makreel 2010 269 67333
Makreel 2011 271 67991
Makreel 2012 444 38429
Makreel 2013 juni . .
Makreel 2013 juli . .
Makreel 2013 augustus . .
Makreel 2013 september . .
Makreel 2013 oktober . .
Makreel 2013 . .
Makreel 2014 juni* . .
Makreel 2014 juli* . .
Makreel 2014 augustus* . .
Makreel 2014 september* . .
Makreel 2014 oktober* . .
Schar 1994 . .
Schar 1995 . .
Schar 1996 . .
Schar 1999 11605 .
Schar 2010 6251 .
Schar 2011 4780 .
Schar 2012 3855 .
Schar 2013 juni . .
Schar 2013 juli . .
Schar 2013 augustus . .
Schar 2013 september . .
Schar 2013 oktober . .
Schar 2013 . .
Schar 2014 juni* . .
Schar 2014 juli* . .
Schar 2014 augustus* . .
Schar 2014 september* . .
Schar 2014 oktober* . .
Schol 1994 66442 .
Schol 1995 58564 .
Schol 1996 51313 .
Schol 1999 50665 .
Schol 2010 45096 .
Schol 2011 43925 .
Schol 2012 35553 .
Schol 2013 juni . .
Schol 2013 juli . .
Schol 2013 augustus . .
Schol 2013 september . .
Schol 2013 oktober . .
Schol 2013 . .
Schol 2014 juni* . .
Schol 2014 juli* . .
Schol 2014 augustus* . .
Schol 2014 september* . .
Schol 2014 oktober* . .
Sprot 1994 609 .
Sprot 1995 401 1
Sprot 1996 293 .
Sprot 1999 218 46
Sprot 2010 2425 .
Sprot 2011 0 6323
Sprot 2012 2 3898
Sprot 2013 juni . .
Sprot 2013 juli . .
Sprot 2013 augustus . .
Sprot 2013 september . .
Sprot 2013 oktober . .
Sprot 2013 . .
Sprot 2014 juni* . .
Sprot 2014 juli* . .
Sprot 2014 augustus* . .
Sprot 2014 september* . .
Sprot 2014 oktober* . .
Tarbot 1994 3158 .
Tarbot 1995 2870 .
Tarbot 1996 2145 .
Tarbot 1999 2146 .
Tarbot 2010 1994 .
Tarbot 2011 1813 .
Tarbot 2012 1817 .
Tarbot 2013 juni . .
Tarbot 2013 juli . .
Tarbot 2013 augustus . .
Tarbot 2013 september . .
Tarbot 2013 oktober . .
Tarbot 2013 . .
Tarbot 2014 juni* . .
Tarbot 2014 juli* . .
Tarbot 2014 augustus* . .
Tarbot 2014 september* . .
Tarbot 2014 oktober* . .
Tong 1994 25018 .
Tong 1995 22725 .
Tong 1996 17137 .
Tong 1999 18595 .
Tong 2010 10221 .
Tong 2011 8818 .
Tong 2012 9354 .
Tong 2013 juni . .
Tong 2013 juli . .
Tong 2013 augustus . .
Tong 2013 september . .
Tong 2013 oktober . .
Tong 2013 . .
Tong 2014 juni* . .
Tong 2014 juli* . .
Tong 2014 augustus* . .
Tong 2014 september* . .
Tong 2014 oktober* . .
Tongschar 1994 . .
Tongschar 1995 . .
Tongschar 1996 347 .
Tongschar 1999 1246 .
Tongschar 2010 746 .
Tongschar 2011 973 .
Tongschar 2012 629 .
Tongschar 2013 juni . .
Tongschar 2013 juli . .
Tongschar 2013 augustus . .
Tongschar 2013 september . .
Tongschar 2013 oktober . .
Tongschar 2013 . .
Tongschar 2014 juni* . .
Tongschar 2014 juli* . .
Tongschar 2014 augustus* . .
Tongschar 2014 september* . .
Tongschar 2014 oktober* . .
Wijting 1994 4158 24
Wijting 1995 3661 12
Wijting 1996 3448 5
Wijting 1999 1948 .
Wijting 2010 828 .
Wijting 2011 570 0
Wijting 2012 427 3
Wijting 2013 juni . .
Wijting 2013 juli . .
Wijting 2013 augustus . .
Wijting 2013 september . .
Wijting 2013 oktober . .
Wijting 2013 . .
Wijting 2014 juni* . .
Wijting 2014 juli* . .
Wijting 2014 augustus* . .
Wijting 2014 september* . .
Wijting 2014 oktober* . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel staan de hoeveelheden van de in Nederlandse havens door Nederlandse en andere EU-schepen aangevoerde vis (EU=Europese Unie). In de tabel worden alleen de belangrijkste soorten vis uitgesplitst naar verse vis en diepvriesvis gepresenteerd. Verse vis wordt vooral aangevoerd naar de visafslagen. Diepgevroren vis wordt niet via de afslagen verhandeld, maar gaat rechtstreeks naar de handelaar, de horeca of de visverwerkende industrie.
NB. De Europese Unie (EU) regelt de zee- en kustvisserij met een quotumsysteem.
De cijfers over de aanvoer in deze tabel zijn echter niet vergelijkbaar met de door de EU voor Nederland vastgestelde vangstquota, omdat ook andere EU-schepen vis in Nederland aanvoeren en omdat de quota onderling geruild kunnen worden.

Gegevens beschikbaar van 1994 tot en met maart 2015.

Status van de cijfers:
In de definitieve cijfers over verslagjaar 2013 en de voorlopige cijfers over 2014 , zijn fouten geconstateerd. De cijfers zijn te laag doordat aanvoer van vis door buitenlandse schepen niet volledig is geleverd aan CBS. De omvang van de fout wordt geschat op een afwijking van enkele procenten en heeft naar inschatting van CBS geen grote impact. Op dit moment zijn nog niet alle problemen rond deze registratie opgelost. Daardoor kunnen op dit moment de correcties nog niet worden verwerkt in deze tabel. Hierdoor zijn de cijfers over de betreffende perioden vervangen door een punt (het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim).
Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 10 maart 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door: Visserij en aquacultuur; hoeveelheid vis, schaal- en schelpdieren. Zie paragraaf 3

Toelichting onderwerpen

Aanvoer verse vis
Aanvoerhoeveelheid verse vis in dood gewicht.
Vis die op de vissersschepen onder ijs wordt bewaard.

Aanvoer diepvriesvis
Aanvoerhoeveelheid diepvriesvis in dood gewicht.
Vis die op vissersschepen, al dan niet na bewerking, direct wordt diepgevroren.