Arbodiensten en arbo - adviesbureaus; personeel en financiën, 1994 - 2004

Personele en financiële gegevens; werkzame personen, arbeidsplaatsen
naar beroep, bedrijfsopbrengsten, - lasten en exploitaitiesaldo.
1994 - 2004
Gewijzigd op 19 april 2007.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Arbodiensten en arbo - adviesbureaus; personeel en financiën, 1994 - 2004

Geslacht Perioden Aantal instellingen (absoluut) Personeel op de loonlijstWerkzame personenTotaal werkzame personen (absoluut) Personeel op de loonlijstWerkzame personenFulltimers (absoluut) Personeel op de loonlijstWerkzame personenParttimers (absoluut) Personeel op de loonlijstFTE's naar beroepTotaal bezet (FTE) Personeel op de loonlijstFTE's naar beroepArtsen (FTE) FTE's naar beroepMedisch personeelArbo-verpleegkundigen (FTE) FTE's naar beroepMedisch personeelVerpleegkundige overige (FTE) FTE's naar beroepParamedisch personeelLaboratoriumpersoneel (FTE) FTE's naar beroepParamedisch personeelParamedisch personeel overig (FTE) FTE's naar beroepOverig uitvoerend personeelArbeidshygiënisten (FTE) FTE's naar beroepOverig uitvoerend personeelVeiligheidskundigen (FTE) FTE's naar beroepOverig uitvoerend personeelArbeids- en organisatiekundigen (FTE) FTE's naar beroepOverig uitvoerend personeelArbo-adviseurs (FTE) FTE's naar beroepOverig uitvoerend personeelVerzuimrapporteurs (FTE) FTE's naar beroepAnder personeelAdministratief personeel (FTE) FTE's naar beroepAnder personeelOverig personeel (FTE) ExploitatieBatenTotaal baten (mln euro) ExploitatieBatenOpbrengsten voor Arbo-activiteiten (mln euro) ExploitatieBatenOverige baten (mln euro) ExploitatieLastenTotaal lasten (mln euro) ExploitatieLastenPersoneelskosten (mln euro) ExploitatieLastenOverige lasten (mln euro) ExploitatieExploitatiesaldo (mln euro)
Mannen + vrouwen 1994 187 6.296 4.033 2.263 5.421 1.486 437 115 47 687 162 207 . . . 1.169 1.111 336,8 330,7 6,1 345,1 237,0 108,0 -8,3
Mannen + vrouwen 1995 201 7.243 4.500 2.743 6.220 1.661 443 86 35 743 206 246 104 . . 1.381 1.315 407,2 402,7 4,4 431,5 289,7 141,8 -24,3
Mannen + vrouwen 1996 179 8.033 4.924 3.109 6.899 1.757 443 51 34 755 213 276 156 236 536 1.498 944 502,2 491,6 10,5 515,0 342,2 172,8 -12,8
Mannen + vrouwen 1997 169 8.573 5.138 3.435 7.291 1.846 442 60 35 754 246 302 147 251 515 1.785 910 541,2 531,8 9,4 541,9 352,8 189,1 -0,7
Mannen + vrouwen 1998 148 9.301 5.527 3.774 7.905 1.950 378 69 28 845 261 292 192 340 540 2.080 931 614,9 600,2 14,7 593,8 395,8 197,9 21,1
Mannen + vrouwen 1999 133 9.975 5.885 4.090 8.456 2.023 400 55 28 812 257 308 211 370 552 2.419 1.022 691,4 678,2 13,2 667,3 455,1 212,3 24,1
Mannen + vrouwen 2000 127 10.917 6.299 4.618 9.236 2.165 463 106 17 1.003 273 286 236 318 502 2.708 1.159 788,7 776,6 12,1 764,3 536,5 227,8 24,4
Mannen + vrouwen 2001 105 11.583 6.150 5.433 9.567 2.164 472 193 8 916 274 275 262 315 481 2.717 1.491 859,1 844,5 14,6 830,1 595,2 235,0 29,0
Mannen + vrouwen 2002 110 12.203 . . 9.996 2.000 436 150 33 712 243 262 247 409 491 2.938 2.076 961,3 943,1 18,1 926,7 657,7 269,1 34,6
Mannen + vrouwen 2003 100 12.362 . . 10.305 . . . . . . . . . . . . 1.031,3 1.017,0 14,3 1.001,3 697,2 304,1 30,0
Mannen + vrouwen 2004 98 11.792 . . 9.902 . . . . . . . . . . . . 1.011,5 991,0 20,4 1.025,0 686,3 338,7 -13,5
Mannen 1994 - . . . 2.723 1.116 238 35 4 33 113 198 . . . 334 651 . . . . . . .
Mannen 1995 - . . . 3.021 1.211 236 28 4 31 138 238 53 . . 342 740 . . . . . . .
Mannen 1996 - . . . 3.338 1.292 233 12 4 28 138 258 75 118 389 364 427 . . . . . . .
Mannen 1997 - . . . 3.526 1.343 206 17 8 27 146 281 66 139 371 450 475 . . . . . . .
Mannen 1998 - . . . 3.779 1.388 175 15 10 149 156 278 89 210 413 440 457 . . . . . . .
Mannen 1999 - . . . 3.920 1.433 174 12 13 145 156 291 92 228 407 437 532 . . . . . . .
Mannen 2000 - . . . 4.225 1.536 202 37 6 204 166 273 106 184 341 518 654 . . . . . . .
Mannen 2001 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mannen 2002 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mannen 2003 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mannen 2004 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vrouwen 1994 - . . . 2.698 370 199 80 43 654 49 9 . . . 835 460 . . . . . . .
Vrouwen 1995 - . . . 3.199 450 207 58 31 712 68 8 51 . . 1.039 575 . . . . . . .
Vrouwen 1996 - . . . 3.561 465 210 39 30 727 75 18 81 118 147 1.134 517 . . . . . . .
Vrouwen 1997 - . . . 3.765 503 236 43 27 727 100 21 81 112 144 1.335 435 . . . . . . .
Vrouwen 1998 - . . . 4.126 562 203 54 18 696 105 14 103 130 127 1.640 474 . . . . . . .
Vrouwen 1999 - . . . 4.536 590 226 44 15 667 101 17 119 142 145 1.981 490 . . . . . . .
Vrouwen 2000 - . . . 5.011 628 260 69 12 799 107 13 131 134 162 2.191 505 . . . . . . .
Vrouwen 2001 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vrouwen 2002 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vrouwen 2003 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vrouwen 2004 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens