Gemeenterekeningen; per gemeente, baten en lasten, heffingen 2005-2014

Bewerk tabel

Deze tabel gaat over de lasten en baten per functie (beleidsterrein) per gemeente en de gerealiseerde opbrengsten van gemeentelijke heffingen per gemeente in duizenden euro's en in euro per inwoner. De gepresenteerde cijfers bevatten uitsluitend gegevens die aansluiten op de definities en indelingen die de gemeenten zelf hanteren in hun administratie. De heffingen van de gemeenten worden onderverdeeld in belastingen en retributies.

Gegevens beschikbaar van 2005 tot 2014

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 21 december 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Gemeenterekeningen; heffingen per gemeente. Zie paragraaf 3.

Gemeenterekeningen; per gemeente, baten en lasten, heffingen 2005-2014

Baten/lasten/saldo Regio's Perioden Gemeentelijke functies in 1000 euroTotaal gemeentelijke functies na best. (1 000 euro) Gemeentelijke functies in 1000 euroAlgemeen bestuurTotaal algemeen bestuur (1 000 euro) Gemeentelijke functies in 1000 euroOpenbare orde en veiligheidTotaal openbare orde en veiligheid (1 000 euro) Gemeentelijke functies in 1000 euroVerkeer, vervoer en waterstaatTotaal verkeer, vervoer en waterstaat (1 000 euro) Gemeentelijke functies in 1000 euroEconomische zakenTotaal economische zaken (1 000 euro) Gemeentelijke functies in 1000 euroOnderwijsTotaal onderwijs (1 000 euro) Gemeentelijke functies in 1000 euroCultuur en recreatieTotaal cultuur en recreatie (1 000 euro) Gemeentelijke functies in 1000 euroSociale voorz. en maatsch. dienstverl.Totaal soc. voorz. en maatsch. dnstverl. (1 000 euro) Gemeentelijke functies in 1000 euroVolksgezondheid en milieuTotaal volksgezondheid en milieu (1 000 euro) Gemeentelijke functies in 1000 euroRuimtelijke ordening en volkshuisvestingTotaal ruimtelijke ord. en volkshuisv. (1 000 euro) Gemeentelijke functies in 1000 euroFinanciering en algemene dekkingsmid.Totaal financ. en alg. dekking. na best (1 000 euro) Gemeentelijke heffingen in 1000 euroTotaal gemeentelijke heffingen (1 000 euro) Gemeentelijke heffingen in 1000 euroBelastingenTotaal belastingen (1 000 euro) Gemeentelijke heffingen in 1000 euroRetributiesTotaal retributies (1 000 euro)
Baten Amsterdam 2014 7.642.504 249.317 28.245 556.389 153.779 105.404 79.092 903.246 375.310 1.327.402 3.864.320 624.415 397.818 226.597
Baten 's-Gravenhage (gemeente) 2014 2.634.146 13.019 3.382 55.410 46.732 44.816 21.959 548.922 130.264 113.850 1.655.792 268.787 138.976 129.811
Baten Rotterdam 2014 3.563.089 16.038 17.499 211.176 136.875 64.164 14.436 779.318 278.419 150.464 1.894.699 529.664 311.298 218.366
Baten Utrecht (gemeente) 2014 1.524.313 10.527 636 94.121 5.103 52.744 23.965 204.064 94.622 305.180 733.351 206.631 117.936 88.695
Lasten Amsterdam 2014 7.642.504 454.783 162.625 1.078.177 184.170 334.123 404.106 1.483.782 485.947 1.298.504 1.756.287
Lasten 's-Gravenhage (gemeente) 2014 2.634.146 106.725 60.362 174.961 89.746 145.115 212.795 873.759 207.438 190.212 573.033
Lasten Rotterdam 2014 3.563.089 57.289 139.522 417.932 117.977 207.388 241.828 1.162.457 389.483 237.884 591.329
Lasten Utrecht (gemeente) 2014 1.524.313 46.146 43.915 173.672 12.695 105.763 158.315 371.350 131.849 308.348 172.260
Saldo Amsterdam 2014 0 -205.466 -134.380 -521.788 -30.391 -228.719 -325.014 -580.536 -110.637 28.898 2.108.033
Saldo 's-Gravenhage (gemeente) 2014 0 -93.706 -56.980 -119.551 -43.014 -100.299 -190.836 -324.837 -77.174 -76.362 1.082.759
Saldo Rotterdam 2014 0 -41.251 -122.023 -206.755 18.898 -143.224 -227.392 -383.139 -111.064 -87.420 1.303.369
Saldo Utrecht (gemeente) 2014 0 -35.619 -43.279 -79.551 -7.592 -53.019 -134.350 -167.286 -37.227 -3.168 561.091
Bron: CBS.
Verklaring van tekens