Welzijnswerk en kinderopvang; personeel en productie, 2001-2008

Bewerk tabel

Deze tabel bevat informatie over het personeel en de productie van
bedrijven met als hoofdactiviteit kinderopvang, welzijnswerk ouderen,
sociaal-cultureel werk of brede welzijnsinstelling.

Het CBS heeft in 1995 eenmalig de bedrijfsgegevens van instellingen voor
welzijnswerk en kinderopvang verzameld. Vanaf gegevensjaar 2001 worden de
gegevens jaarlijks verzameld.

Gegevens beschikbaar: 2001-2008

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 19 september 2011:
Deze tabel is stopgezet en wordt opgevolgd door de nieuwe tabel
'Welzijnswerk en kinderopvang; verlies en winst, personeel en productie'.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet.

Welzijnswerk en kinderopvang; personeel en productie, 2001-2008

Type instelling Perioden Aantal bedrijvenTotaal aantal bedrijven (aantal) Aantal bedrijvenAantal bedrijven naar activiteitDagopvang (aantal) Aantal bedrijvenAantal bedrijven naar activiteitBuiten- en naschoolse opvang (aantal) Aantal bedrijvenAantal bedrijven naar activiteitPeuterspeelzaalwerk (aantal) Aantal bedrijvenAantal bedrijven naar activiteitWelzijn ouderen (aantal) Aantal bedrijvenAantal bedrijven naar activiteitSociaal-cultureel werk (aantal) Aantal bedrijvenAantal bedrijven naar activiteitAlgemeen maatschappelijk werk (aantal) Werkzame personenTotaal aantal werkzame personen (aantal) Werkzame personenTotaal arbeidsjaren werkzame personen (aantal) Werkzame personenWerknemers op eigen loonlijstAantal werknemers op eigen loonlijst (aantal) Werkzame personenWerknemers op eigen loonlijstArbeidsjaren werknemers op eigen loon... (aantal) Werkzame personenOverig werkzame personenTotaal aantal overig werkzame personen (aantal) Werkzame personenOverig werkzame personenArbeidsjaren overige werkzame personen (aantal) Werkzame personenOverig werkzame personenAantal uitzendkrachten, gedetacheerd ... (aantal) Werkzame personenOverig werkzame personenAantal overig werkzame personen niet ... (aantal) Aantal vrijwilligers (aantal) Capaciteit en productiePeuterspeelzaalwerkAantal beschikbare plaatsen (x 1 000) Capaciteit en productiePeuterspeelzaalwerkAantal geplaatste peuters (x 1 000) Capaciteit en productieDagopvangAantal beschikbare plaatsen (x 1 000) Capaciteit en productieDagopvangAantal geplaatste kinderen (x 1 000) Capaciteit en productieBuiten- en naschoolse opvangAantal beschikbare plaatsen (x 1 000) Capaciteit en productieBuiten- en naschoolse opvangAantal geplaatste kinderen (x 1 000) Capaciteit en productieGastouderopvangAantal kindkoppelingen (x 1 000) Capaciteit en productieWelzijnswerk ouderenDeelnemers (x 1 000) Capaciteit en productieWelzijnswerk ouderenProductie-uren (x 1 000) Capaciteit en productieSociaal-cultureel werkDeelnemers (x 1 000) Capaciteit en productieSociaal-cultureel werkProductie-uren (x 1 000)
85331 Kinderopvang 2001 2.390 900 . 1.590 - 10 - . 33.090 54.300 31.870 . 1.230 1.870 . . . 170 83 165 40 69 37 - - . .
85331 Kinderopvang 2005 3.015 1.528 1.075 1.859 - 6 8 67.728 40.311 65.454 39.139 2.274 1.172 1.909 365 12.618 163 196 122 198 80 113 27 - - 71 43
85331 Kinderopvang 2006 oud 3.285 1.548 1.176 1.787 - 5 1 70.777 41.985 68.477 40.713 2.300 1.272 1.880 419 12.272 158 190 126 197 88 130 36 - - . .
85331 Kinderopvang 2006 nieuw 2.710 1.548 1.176 1.787 - 5 1 71.571 42.456 69.245 41.170 2.397 1.286 1.901 496 12.410 160 192 127 199 89 131 36 - - . .
85331 Kinderopvang 2007 3.025 1.904 1.460 1.205 - 10 1 81.817 46.644 78.103 45.033 3.714 1.611 3.218 496 17.187 125 150 152 242 116 175 74 - - . .
85331 Kinderopvang 2008 3.125 2.011 1.750 1.174 - 0 1 96.692 54.025 92.015 51.825 4.677 2.200 4.056 621 17.484 135 168 159 251 144 217 111 - - . .
85335 Welzijn ouderen 2001 310 - - - 310 10 0 . 1.450 2.420 1.550 . -95 190 . . - - - - - - - . . . .
85335 Welzijn ouderen 2005 290 - - - 290 30 0 2.520 1.490 2.350 1.400 170 90 180 -10 35.500 - - - - - - - . . . .
85335 Welzijn ouderen 2006 oud 270 - - - 192 24 19 2.372 1.433 2.229 1.366 143 66 149 -10 46.565 - - - - - - - . . . .
85335 Welzijn ouderen 2006 nieuw 235 - - - 192 24 0 2.191 1.323 2.059 1.262 132 61 138 -5 43.005 - - - - - - - . . . .
85335 Welzijn ouderen 2007 220 - - - 188 18 4 2.215 1.335 2.075 1.255 140 80 150 -9 40.244 - - - - - - - . . . .
85335 Welzijn ouderen 2008 205 - - - 182 13 5 2.017 1.191 1.873 1.101 144 90 137 10 37.337 - - - - - - - . . . .
85336 Sociaal-cultureel werk 2001 1.340 50 . 150 130 1.340 30 . 12.620 17.560 12.140 . 480 1.390 . . . 26 1 3 1 1 0 . . . .
85336 Sociaal-cultureel werk 2005 2.030 10 13 130 240 2.030 80 17.490 12.070 16.070 11.070 1.410 1.000 1.320 90 93.740 23 22 1 1 1 1 0 . . . .
85336 Sociaal-cultureel werk 2006 oud 2.090 7 7 68 82 806 19 18.495 12.070 16.881 11.181 1.614 889 1.610 3 76.484 29 24 0 1 0 0 0 . . . .
85336 Sociaal-cultureel werk 2006 nieuw 1.195 7 7 68 83 806 19 13.229 8.842 12.399 8.178 830 664 878 -48 56.224 14 19 0 1 0 0 0 . . . .
85336 Sociaal-cultureel werk 2007 1.230 8 8 50 81 797 80 13.435 9.129 12.804 8.714 631 415 709 -78 47.776 12 18 1 1 0 1 0 . . . .
85336 Sociaal-cultureel werk 2008 1.190 6 9 44 62 841 61 13.961 9.533 13.224 9.025 737 508 797 -59 53.258 12 17 0 1 1 1 0 . . . .
85337 Brede welzijnsinstellingen 2001 100 20 . 70 70 90 40 . 8.570 12.610 8.110 . 460 590 . . . 17 6 11 5 7 1 . . . .
85337 Brede welzijnsinstellingen 2005 140 20 17 50 80 110 60 9.740 6.660 9.210 6.300 530 360 540 -10 23.940 20 25 3 3 2 2 0 639 359 4.054 1.985
85337 Brede welzijnsinstellingen 2006 oud 180 16 15 51 70 105 57 9.708 6.540 9.100 6.147 608 393 695 -87 21.660 22 24 2 4 3 4 0 . . . .
85337 Brede welzijnsinstellingen 2006 nieuw 140 6 7 51 70 105 57 9.986 6.727 9.361 6.323 625 404 715 -89 22.280 23 25 1 1 1 1 0 . . . .
85337 Brede welzijnsinstellingen 2007 175 7 9 49 81 113 42 10.372 6.985 9.872 6.615 500 370 599 -99 23.877 20 22 1 2 1 2 1 . . . .
85337 Brede welzijnsinstellingen 2008 195 7 12 55 103 173 51 11.161 7.436 10.577 6.977 584 459 679 -95 29.967 22 25 1 2 1 2 1 . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens