Milieurekeningen; emissies naar lucht


Als onderdeel van de milieurekeningen stelt het CBS jaarlijks de
luchtemissierekeningen samen. Hierin is te vinden waar verontreinigende
stoffen en gassen in de lucht vandaan komen (de herkomst) en waar ze heen
gaan (de bestemming). Hierbij wordt de uitstoot van verontreinigende
stoffen en gassen uit zowel stationaire bronnen (zoals
elektriciteitscentrales) als uit mobiele bronnen (zoals het wegverkeer)
toegerekend aan de verschillende bedrijfstakken en huishoudens.

Naar keuze kunnen tabellen worden opgesteld waarin per economische
activiteit (inclusief huishoudens), per stof en per jaar de omvang van de
uitstoot naar de lucht wordt weergegeven. De verontreinigende stoffen die
worden meegenomen zijn onder meer broeikasgassen (CO2, CH4, N2O), gassen
die de ozonlaag aantasten (CFK's) en verzurende stoffen (SO2, NOx en NH3).
Doordat de gegevens in de milieurekeningen direct aansluiten op de
economische gegevens in de Nationale rekeningen, is het mogelijk om de
gevolgen van de economische prestaties van Nederland voor het milieu
cijfermatig in beeld te brengen. Uit de luchtemissierekeningen kunnen
milieu-indicatoren voor de milieuthema's broeikaseffect, verzuring en
aantasting van de ozonlaag worden afgeleid.

Deze tabel is stopgezet per 17 november 2011. Gegevens zijn beschikbaar
vanaf 1990 tot en met 2009.
De gehele tijdreeks vanaf 1990 werd jaarlijks aangepast aan de bijgestelde
emissiecijfers.

Reden stopzetting:
Met ingang van juni 2011 wordt de nieuwe standaard bedrijfsindeling 2008
(SBI 2008) door de Nationale rekeningen gehanteerd. De Nationale
rekeningen zijn hiermee overgegaan van de SBI '93 naar de SBI 2008. De
Milieurekeningen sluiten hier vanaf november 2011 op aan.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990
Frequentie: stopgezet

Milieurekeningen; emissies naar lucht

Herkomst-bestemming Perioden Klimaatverandering (Broeikasgassen)CO2 (mln kg) Klimaatverandering (Broeikasgassen)N2O (mln kg) Klimaatverandering (Broeikasgassen)CH4 (mln kg) Klimaatverandering (Broeikasgassen)Broeikasgas-equivalent (x mln) Verzuring (Verzurende stoffen)NOx (mln kg) Verzuring (Verzurende stoffen)SO2 (mln kg) Verzuring (Verzurende stoffen)NH3 (mln kg) Verzuring (Verzurende stoffen)Zuur-equivalent (x mln) OzonlaagaantastingCFK12-equivalent (x 1 000) (Overige) luchtverontreinigingPM10 (mln kg) (Overige) luchtverontreinigingFijn stof-equivalent (x mln) (Overige) luchtverontreinigingCO (mln kg) (Overige) luchtverontreinigingNMVOS (mln kg)
Totaal Nederlandse economie 1990 176.899 65,6 1.216,4 229.702 700,7 249,1 252,6 37,9 5.878,0 81,3 81,3 1.187,1 476,7
Totaal Nederlandse economie 1995 193.231 70,0 1.150,6 247.344 638,4 195,7 195,8 31,5 641,0 61,7 61,7 998,2 341,7
Totaal Nederlandse economie 2000 198.443 62,9 942,6 243.526 611,4 161,1 155,8 27,5 216,1 52,3 52,3 849,3 244,4
Totaal Nederlandse economie 2005 206.417 56,5 821,3 243.070 566,4 156,6 137,8 25,3 173,7 46,2 46,2 730,3 185,1
Totaal Nederlandse economie 2008 207.436 38,6 813,8 238.896 489,4 106,0 130,0 21,6 154,6 42,0 42,0 703,2 171,5
Totaal Nederlandse economie 2009 202.925 38,6 804,2 234.189 462,5 90,5 130,5 20,6 147,6 39,9 39,9 694,4 163,5
Totaal herkomst 1990 176.899 65,6 1.216,4 229.702 881,8 386,0 266,2 46,9 5.878,0 85,7 85,7 1.224,1 485,3
Totaal herkomst 1995 193.231 70,0 1.150,6 247.344 812,9 306,3 214,6 39,9 641,0 66,2 66,2 1.028,9 348,1
Totaal herkomst 2000 198.443 62,9 942,6 243.526 793,0 288,4 180,3 36,9 216,1 57,7 57,7 880,3 250,2
Totaal herkomst 2005 206.417 56,5 821,3 243.070 767,9 281,7 159,0 34,9 173,7 50,9 50,9 770,1 192,1
Totaal herkomst 2008 207.436 38,6 813,8 238.896 686,8 211,8 151,2 30,4 154,6 46,6 46,6 743,6 178,0
Totaal herkomst 2009 202.925 38,6 804,2 234.189 641,7 192,2 151,8 28,9 147,6 43,5 43,5 731,7 169,2
Broeikaseffect 1990 176.899 65,6 1.216,4 229.702
Broeikaseffect 1995 193.231 70,0 1.150,6 247.344
Broeikaseffect 2000 198.443 62,9 942,6 243.526
Broeikaseffect 2005 206.417 56,5 821,3 243.070
Broeikaseffect 2008 207.436 38,6 813,8 238.896
Broeikaseffect 2009 202.925 38,6 804,2 234.189
Ozonlaagaantasting 1990 5.878,0
Ozonlaagaantasting 1995 641,0
Ozonlaagaantasting 2000 216,1
Ozonlaagaantasting 2005 173,7
Ozonlaagaantasting 2008 154,6
Ozonlaagaantasting 2009 147,6
Verzuring 1990 239,0 222,3 143,7 20,6
Verzuring 1995 171,1 169,8 110,5 15,5
Verzuring 2000 191,6 154,3 109,3 15,4
Verzuring 2005 225,1 155,4 81,5 14,5
Verzuring 2008 165,0 118,1 73,7 11,6
Verzuring 2009 129,9 99,0 74,3 10,3
(Overige) Luchtverontreiniging 1990 77,5 77,5 1.131,9 464,4
(Overige) Luchtverontreiniging 1995 57,5 57,5 915,7 326,0
(Overige) Luchtverontreiniging 2000 47,7 47,7 780,2 234,0
(Overige) Luchtverontreiniging 2005 42,3 42,3 688,9 181,0
(Overige) Luchtverontreiniging 2008 39,0 39,0 664,9 168,1
(Overige) Luchtverontreiniging 2009 36,9 36,9 656,2 160,2
Totaal bestemming 1990 176.899 65,6 1.216,4 229.702 881,8 386,0 266,2 46,9 5.878,0 85,7 85,7 1.224,1 485,3
Totaal bestemming 1995 193.231 70,0 1.150,6 247.344 812,9 306,3 214,6 39,9 641,0 66,2 66,2 1.028,9 348,1
Totaal bestemming 2000 198.443 62,9 942,6 243.526 793,0 288,4 180,3 36,9 216,1 57,7 57,7 880,3 250,2
Totaal bestemming 2005 206.417 56,5 821,3 243.070 767,9 281,7 159,0 34,9 173,7 50,9 50,9 770,1 192,1
Totaal bestemming 2008 207.436 38,6 813,8 238.896 686,8 211,8 151,2 30,4 154,6 46,6 46,6 743,6 178,0
Totaal bestemming 2009 202.925 38,6 804,2 234.189 641,7 192,2 151,8 28,9 147,6 43,5 43,5 731,7 169,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens