Landbouw; gewassen, dieren, grondgebruik, hoofdbedrijfstype, 2000 - 2009

Landbouw; gewassen, dieren, grondgebruik, hoofdbedrijfstype, 2000 - 2009

Bedrijfstypen Regio's Perioden Grondgebruik Areaal grondgebruik Cultuurgrond (are) Grondgebruik Aantal bedrijven met grondgebruik (aantal) Akkerbouw Areaal akkerbouw Akkerbouw, totaal (are) Tuinbouw open grond Areaal tuinbouw open grond Tuinbouw open grond, totaal (are) Tuinbouw onder glas Areaal tuinbouw onder glas Tuinbouw onder glas, totaal (m2) Graasdieren en grasland Aantal graasdieren en areaal grasland Rundvee Rundvee, totaal (aantal)
Alle bedrijfstypen Zeeland (PV) 2000 12.488.355 4.229 10.493.242 575.137 932.146 50.313
Alle bedrijfstypen Zeeland (PV) 2007 12.002.453 3.414 10.163.789 572.444 1.738.681 49.007
Alle bedrijfstypen Zeeland (PV) 2008 11.978.462 3.321 10.080.926 584.206 1.704.946 50.653
Alle bedrijfstypen Zeeland (PV) 2009 12.007.966 3.226 10.112.378 587.336 1.732.431 51.617
Alle bedrijfstypen Noordelijk Zeeland (LB) 2000 3.176.227 989 2.750.060 120.969 423.732 11.207
Alle bedrijfstypen Noordelijk Zeeland (LB) 2007 3.121.179 782 2.648.864 123.717 669.758 11.645
Alle bedrijfstypen Noordelijk Zeeland (LB) 2008 3.151.089 759 2.667.070 121.979 678.017 11.636
Alle bedrijfstypen Noordelijk Zeeland (LB) 2009 3.155.343 744 2.684.340 120.066 689.808 12.121
Alle bedrijfstypen Walcheren en Zuid-Beveland (LB) 2000 4.016.300 1.604 3.003.695 365.450 447.104 19.482
Alle bedrijfstypen Walcheren en Zuid-Beveland (LB) 2007 3.831.339 1.309 2.949.369 368.231 1.034.917 16.656
Alle bedrijfstypen Walcheren en Zuid-Beveland (LB) 2008 3.822.947 1.266 2.893.116 380.605 992.829 17.449
Alle bedrijfstypen Walcheren en Zuid-Beveland (LB) 2009 3.844.357 1.222 2.914.316 380.711 1.015.623 17.442
Akkerbouwbedrijven (groep) Zeeland (PV) 2000 8.952.187 2.539 8.606.273 35.176 6.400 6.610
Akkerbouwbedrijven (groep) Zeeland (PV) 2007 8.367.736 1.984 8.101.152 28.466 9.594 4.162
Akkerbouwbedrijven (groep) Zeeland (PV) 2008 8.260.995 1.921 7.988.758 27.839 2.600 4.013
Akkerbouwbedrijven (groep) Zeeland (PV) 2009 8.431.592 1.871 8.126.453 21.231 2.550 4.138
Akkerbouwbedrijven (groep) Noordelijk Zeeland (LB) 2000 2.369.065 592 2.280.727 10.519 5.600 1.635
Akkerbouwbedrijven (groep) Noordelijk Zeeland (LB) 2007 2.255.391 465 2.195.063 12.440 9.188 994
Akkerbouwbedrijven (groep) Noordelijk Zeeland (LB) 2008 2.311.038 464 2.234.855 11.766 2.300 1.087
Akkerbouwbedrijven (groep) Noordelijk Zeeland (LB) 2009 2.335.386 454 2.255.938 5.883 2.250 1.073
Akkerbouwbedrijven (groep) Walcheren en Zuid-Beveland (LB) 2000 2.355.939 758 2.257.525 18.109 - 1.394
Akkerbouwbedrijven (groep) Walcheren en Zuid-Beveland (LB) 2007 2.230.726 593 2.151.745 12.829 100 1.116
Akkerbouwbedrijven (groep) Walcheren en Zuid-Beveland (LB) 2008 2.155.073 559 2.074.602 11.749 - 991
Akkerbouwbedrijven (groep) Walcheren en Zuid-Beveland (LB) 2009 2.257.705 545 2.147.847 10.926 - 1.398
Tuinbouwbedrijven (groep) Zeeland (PV) 2000 155.794 173 74.113 67.632 826.856 53
Tuinbouwbedrijven (groep) Zeeland (PV) 2007 170.983 154 72.102 76.743 1.653.714 28
Tuinbouwbedrijven (groep) Zeeland (PV) 2008 189.155 154 79.861 84.377 1.619.916 135
Tuinbouwbedrijven (groep) Zeeland (PV) 2009 175.361 148 71.853 80.350 1.688.328 42
Tuinbouwbedrijven (groep) Noordelijk Zeeland (LB) 2000 77.363 83 41.946 29.395 395.272 20
Tuinbouwbedrijven (groep) Noordelijk Zeeland (LB) 2007 86.224 77 36.157 39.604 623.227 -
Tuinbouwbedrijven (groep) Noordelijk Zeeland (LB) 2008 93.312 74 41.084 40.685 638.517 10
Tuinbouwbedrijven (groep) Noordelijk Zeeland (LB) 2009 75.522 71 31.316 34.650 669.858 -
Tuinbouwbedrijven (groep) Walcheren en Zuid-Beveland (LB) 2000 51.512 67 21.051 23.989 380.694 -
Tuinbouwbedrijven (groep) Walcheren en Zuid-Beveland (LB) 2007 66.066 64 24.166 30.661 1.005.087 17
Tuinbouwbedrijven (groep) Walcheren en Zuid-Beveland (LB) 2008 70.809 65 24.154 35.631 955.699 15
Tuinbouwbedrijven (groep) Walcheren en Zuid-Beveland (LB) 2009 65.991 63 19.935 34.269 993.670 7
Graasdierbedrijven (groep) Zeeland (PV) 2000 1.321.896 498 536.614 716 - 30.697
Graasdierbedrijven (groep) Zeeland (PV) 2007 1.485.789 504 802.210 1.477 - 33.738
Graasdierbedrijven (groep) Zeeland (PV) 2008 1.559.620 510 835.857 827 - 35.456
Graasdierbedrijven (groep) Zeeland (PV) 2009 1.578.769 505 840.134 1.205 - 37.389
Graasdierbedrijven (groep) Noordelijk Zeeland (LB) 2000 302.726 104 147.161 227 - 7.328
Graasdierbedrijven (groep) Noordelijk Zeeland (LB) 2007 383.808 96 180.335 265 - 7.812
Graasdierbedrijven (groep) Noordelijk Zeeland (LB) 2008 362.234 93 162.203 - - 7.708
Graasdierbedrijven (groep) Noordelijk Zeeland (LB) 2009 379.783 98 174.776 261 - 8.335
Graasdierbedrijven (groep) Walcheren en Zuid-Beveland (LB) 2000 627.973 224 197.758 489 - 12.712
Graasdierbedrijven (groep) Walcheren en Zuid-Beveland (LB) 2007 563.108 219 262.339 844 - 11.577
Graasdierbedrijven (groep) Walcheren en Zuid-Beveland (LB) 2008 636.638 226 290.394 747 - 12.904
Graasdierbedrijven (groep) Walcheren en Zuid-Beveland (LB) 2009 613.086 214 282.172 852 - 12.812
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Oppervlakte gewassen, aantal dieren en bijbehorend aantal bedrijven,
naar hoofdbedrijfstype en regio (vanaf Corop, landbouwgebied).
2000 - 2009
Gewijzigd op 02 juli 2010.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Grondgebruik
Areaal grondgebruik
Cultuurgrond
Cultuurgrond is grond die, blijvend dan wel tijdelijk, deel uitmaakt van
het bedrijf, en in hoofdzaak bestemd is voor het voortbrengen van
landbouwproducten (akkerbouw, tuinbouw, veehouderij), met inbegrip van
(tijdelijk) braakland en grasland.
_
In de zin van de landbouwtelling worden niet meegerekend bos, tuin voor
eigen gebruik, erf en dergelijke. Ook snelgroeiend hout wordt niet tot de
cultuurgrond gerekend.
_
De totale oppervlakte cultuurgrond bestaat uit:
- de totale oppervlakte akkerbouwgewassen (inclusief braakland)
- de totale oppervlakte grasland en
- de totale oppervlakte tuinbouwgewassen (open grond en onder glas)
Aantal bedrijven met grondgebruik
Akkerbouw
Akkerbouw is teelt in de volle grond, veelal voor industriële verwerking,
of dierlijke consumptie.
_
Tot de akkerbouw wordt gerekend: akkerbouwgewassen (bijvoorbeeld
granen, aardappelen, peulvruchten, akkerbouwgroenten), groenvoedergewassen
(bijvoorbeeld snijmais) en braakland.
_
Hierbij gaat het uitsluitend om de oppervlakte hoofdgewassen (eerste
teelt) dus exclusief de oppervlakte van gewassen onder dekvrucht (gewassen
die tegelijk met het hoofdgewas, het dekvruchtgewas, worden gezaaid maar
langzamer groeien dan het dekvruchtgewas waardoor ze bescherming krijgen
van het dekvruchtgewas tegen bijvoorbeeld onkruid of droogte) en
stoppelgewassen (gewassen die als tweede gewas worden gezaaid en in het
najaar als groenvoeder of groenbemestingsgewas benut kunnen worden).
Areaal akkerbouw
Akkerbouw, totaal
Tuinbouw open grond
Tuinbouw open grond is teelt in de volle grond, veelal direct voor de
markt.
_
Tuinbouw open grond omvat: tuinbouwgroenten, bloemen en sierplanten en
blijvende teelt (gewassen die ten minste 5 jaar de grond in beslag nemen
en geregeld een oogst opleveren).
Areaal tuinbouw open grond
Exclusief areaal witloftrek
(witloftrek heeft betrekking op de oppervlakte witlofwortelen, geteeld
in het vorige teeltseizoen, waarvan in het huidige seizoen witlof
is getrokken).
Tuinbouw open grond, totaal
Tuinbouw onder glas
Tuinbouw onder glas is teelt in kassen, bedekt met glas of plastic, of in
betreedbare plastic tunnels.
Areaal tuinbouw onder glas
Exclusief bollenbroei
(bollenbroei wordt gemeten in hoeveelheden, niet in arealen).
Tuinbouw onder glas, totaal
Graasdieren en grasland
Graasdieren zijn paarden en pony's, rundvee, schapen en geiten op
agrarische bedrijven.
Aantal graasdieren en areaal grasland
Rundvee
Rundvee, totaal