Landbouw; gewassen, dieren, grondgebruik, bedrijfstype, 2000 - 2009

Landbouw; gewassen, dieren, grondgebruik, bedrijfstype, 2000 - 2009

Bedrijfstypen Perioden Grondgebruik Areaal grondgebruik Grondgebruik, totaal (are) Grondgebruik Aantal bedrijven met grondgebruik Grondgebruik, totaal (aantal) Akkerbouw Areaal akkerbouw Akkerbouw, totaal (are) Hokdieren Aantal hokdieren Varkens Varkens, totaal (aantal) Hokdieren Aantal bedrijven met hokdieren Varkens Varkens, totaal (aantal)
Alle bedrijfstypen 2000 214.521.565 97.390 95.830.636 13.117.814 14.523
Alle bedrijfstypen 2007 207.480.193 76.741 99.744.451 11.662.654 8.692
Alle bedrijfstypen 2008 205.007.344 75.151 100.340.711 12.026.467 8.249
Alle bedrijfstypen 2009 205.713.519 73.008 99.290.079 12.186.453 7.567
Akkerbouwbedrijven (groep) 2000 51.813.932 13.666 46.908.324 117.700 227
Akkerbouwbedrijven (groep) 2007 49.674.321 11.366 45.372.867 49.107 114
Akkerbouwbedrijven (groep) 2008 48.623.401 11.175 45.119.186 44.912 99
Akkerbouwbedrijven (groep) 2009 48.694.183 10.923 45.105.450 45.212 108
Maaidorsbare gewassenbedrijven 2000 2.652.271 1.090 2.026.504 110 1
Maaidorsbare gewassenbedrijven 2007 3.494.804 1.154 2.708.948 78 2
Maaidorsbare gewassenbedrijven 2008 4.017.779 1.437 3.322.090 16 1
Maaidorsbare gewassenbedrijven 2009 3.664.531 1.244 2.977.740 650 2
Gespecialiseerde hakvruchtenbedrijven 2000 16.737.488 3.760 15.662.346 11.926 24
Gespecialiseerde hakvruchtenbedrijven 2007 14.549.750 2.425 13.727.294 6.889 16
Gespecialiseerde hakvruchtenbedrijven 2008 13.057.720 2.207 12.496.091 4.494 13
Gespecialiseerde hakvruchtenbedrijven 2009 13.739.133 2.248 13.121.179 4.379 14
Maaidors/hakvruchtenbedrijven 2000 5.149.589 1.661 4.766.109 1.200 7
Maaidors/hakvruchtenbedrijven 2007 4.491.530 1.286 4.121.569 98 2
Maaidors/hakvruchtenbedrijven 2008 5.029.438 1.236 4.699.363 346 4
Maaidors/hakvruchtenbedrijven 2009 4.569.361 1.119 4.241.404 99 3
Akkerbouwgroentebedrijven 2000 171.388 132 159.649 - -
Akkerbouwgroentebedrijven 2007 407.152 141 383.305 - -
Akkerbouwgroentebedrijven 2008 466.485 167 448.524 - -
Akkerbouwgroentebedrijven 2009 480.524 189 455.986 - -
Tuinbouwbedrijven (groep) 2000 7.953.761 13.332 1.999.147 29.594 75
Tuinbouwbedrijven (groep) 2007 8.359.455 9.054 1.889.029 37.108 65
Tuinbouwbedrijven (groep) 2008 8.105.935 8.540 1.941.603 36.099 52
Tuinbouwbedrijven (groep) 2009 8.235.232 7.966 1.809.549 29.627 44
Opengrondsgroentebedrijven 2000 1.734.991 1.502 516.633 7.806 25
Opengrondsgroentebedrijven 2007 2.168.895 1.054 540.160 7.661 17
Opengrondsgroentebedrijven 2008 2.137.012 1.038 551.536 6.857 18
Opengrondsgroentebedrijven 2009 2.072.666 977 535.779 6.748 18
Glasgroentebedrijven 2000 818.620 2.645 183.678 1.476 4
Glasgroentebedrijven 2007 793.805 1.708 69.257 1.204 5
Glasgroentebedrijven 2008 764.915 1.569 91.984 294 4
Glasgroentebedrijven 2009 1.066.604 1.463 96.365 87 3
Opengrondsbloem(bollen)bedrijven 2000 3.257.678 2.273 813.054 12.222 25
Opengrondsbloem(bollen)bedrijven 2007 3.443.579 1.736 966.205 20.913 28
Opengrondsbloem(bollen)bedrijven 2008 3.348.133 1.700 989.161 22.170 22
Opengrondsbloem(bollen)bedrijven 2009 3.182.106 1.631 874.351 19.907 17
Glasbloemenbedrijven 2000 1.159.973 5.262 176.236 971 3
Glasbloemenbedrijven 2007 1.009.216 3.553 65.814 6 4
Glasbloemenbedrijven 2008 907.049 3.258 51.733 2.923 1
Glasbloemenbedrijven 2009 997.983 3.001 55.548 332 1
Paddenstoelbedrijven 2000 101.601 516 26.983 1.098 1
Paddenstoelbedrijven 2007 44.988 243 9.933 - -
Paddenstoelbedrijven 2008 40.172 233 9.518 - -
Paddenstoelbedrijven 2009 32.023 207 7.591 - -
Blijvende teeltbedrijven (groep) 2000 4.186.711 5.117 561.358 18.083 55
Blijvende teeltbedrijven (groep) 2007 4.341.961 4.452 683.592 44.515 65
Blijvende teeltbedrijven (groep) 2008 4.402.015 4.328 769.979 59.891 81
Blijvende teeltbedrijven (groep) 2009 4.464.764 4.257 732.809 56.944 78
Graasdierbedrijven (groep) 2000 120.556.388 47.025 27.303.310 1.024.237 4.110
Graasdierbedrijven (groep) 2007 119.542.576 39.127 34.422.264 602.839 1.986
Graasdierbedrijven (groep) 2008 119.083.602 38.883 35.533.116 574.105 1.828
Graasdierbedrijven (groep) 2009 120.152.427 38.299 35.204.238 505.085 1.580
Sterk gespecialiseerde melkveebedrijven 2000 80.704.851 22.434 19.595.213 447.908 2.273
Sterk gespecialiseerde melkveebedrijven 2007 82.230.719 17.891 27.645.788 332.744 1.186
Sterk gespecialiseerde melkveebedrijven 2008 82.917.562 17.694 28.742.544 324.868 1.117
Sterk gespecialiseerde melkveebedrijven 2009 84.058.608 17.488 28.724.294 279.499 944
Gespecialiseerde melkveebedrijven 2000 8.546.211 2.549 3.620.787 442.495 1.096
Gespecialiseerde melkveebedrijven 2007 4.519.310 1.007 1.932.494 182.307 343
Gespecialiseerde melkveebedrijven 2008 4.256.844 894 1.836.031 167.712 287
Gespecialiseerde melkveebedrijven 2009 3.988.245 837 1.624.060 157.398 257
Kalvermesterijbedrijven 2000 885.217 1.281 485.477 12.023 53
Kalvermesterijbedrijven 2007 1.613.116 1.238 1.008.368 13.150 40
Kalvermesterijbedrijven 2008 1.664.113 1.239 1.050.333 18.498 51
Kalvermesterijbedrijven 2009 1.730.294 1.176 1.039.965 11.848 37
Schapenbedrijven 2000 601.910 803 27.562 77 7
Schapenbedrijven 2007 847.637 188 19.848 - -
Schapenbedrijven 2008 1.021.314 193 10.072 - -
Schapenbedrijven 2009 962.312 184 11.465 4 1
Geitenbedrijven 2000 298.884 246 134.394 1.312 10
Geitenbedrijven 2007 473.460 286 250.206 3.820 12
Geitenbedrijven 2008 472.003 283 252.043 3.704 12
Geitenbedrijven 2009 536.235 294 289.070 3.909 9
Paard- en ponybedrijven 2000 2.512.914 4.629 275.903 7.579 74
Paard- en ponybedrijven 2007 3.483.737 5.067 369.717 2.171 47
Paard- en ponybedrijven 2008 3.791.992 5.335 449.079 3.251 53
Paard- en ponybedrijven 2009 3.962.778 5.521 442.341 3.322 59
Graslandbedrijven 2000 9.451.860 3.123 194.526 2.598 35
Graslandbedrijven 2007 8.211.697 3.699 235.655 718 26
Graslandbedrijven 2008 8.013.447 3.741 279.734 583 22
Graslandbedrijven 2009 7.867.853 3.633 222.449 294 16
Hokdierbedrijven (groep) 2000 5.626.222 8.195 3.566.774 9.536.791 6.381
Hokdierbedrijven (groep) 2007 5.149.034 5.771 3.405.068 9.153.258 4.368
Hokdierbedrijven (groep) 2008 5.046.741 5.545 3.460.868 9.519.416 4.232
Hokdierbedrijven (groep) 2009 5.072.932 5.336 3.436.670 9.932.164 4.038
Fokvarkensbedrijven 2000 1.548.965 2.091 1.009.228 3.610.495 2.091
Fokvarkensbedrijven 2007 1.447.884 1.432 953.941 3.594.192 1.432
Fokvarkensbedrijven 2008 1.372.295 1.303 918.906 3.567.628 1.303
Fokvarkensbedrijven 2009 1.340.113 1.233 915.501 3.701.792 1.233
Vleesvarkensbedrijven 2000 1.230.932 2.416 672.913 2.212.526 2.416
Vleesvarkensbedrijven 2007 1.123.975 1.741 744.368 2.201.678 1.741
Vleesvarkensbedrijven 2008 1.172.866 1.773 808.337 2.400.253 1.773
Vleesvarkensbedrijven 2009 1.235.659 1.718 845.477 2.501.149 1.718
Legkippenbedrijven 2000 569.165 1.161 291.173 23.583 61
Legkippenbedrijven 2007 627.039 984 333.370 18.067 31
Legkippenbedrijven 2008 574.827 925 315.774 20.605 29
Legkippenbedrijven 2009 583.021 922 320.063 18.008 30
Slachtpluimveebedrijven 2000 404.429 654 222.401 19.534 37
Slachtpluimveebedrijven 2007 291.850 444 161.647 5.895 17
Slachtpluimveebedrijven 2008 291.404 418 177.321 7.046 16
Slachtpluimveebedrijven 2009 307.127 402 183.393 7.143 15
Gewassencombinaties (groep) 2000 5.669.852 2.120 3.963.680 108.792 223
Gewassencombinaties (groep) 2007 4.794.137 1.345 3.555.613 93.294 141
Gewassencombinaties (groep) 2008 4.739.446 1.316 3.490.658 81.706 148
Gewassencombinaties (groep) 2009 4.869.520 1.320 3.612.513 89.949 141
Veeteeltcombinaties (groep) 2000 6.026.371 3.115 2.696.820 1.632.214 2.594
Veeteeltcombinaties (groep) 2007 4.416.378 1.812 2.135.013 1.137.861 1.396
Veeteeltcombinaties (groep) 2008 4.181.957 1.649 2.021.219 1.111.795 1.271
Veeteeltcombinaties (groep) 2009 4.026.165 1.480 1.932.558 992.286 1.111
Gewassen-/veeteeltcombinaties (groep) 2000 12.688.328 4.820 8.831.223 650.403 858
Gewassen-/veeteeltcombinaties (groep) 2007 11.202.331 3.814 8.281.005 544.672 557
Gewassen-/veeteeltcombinaties (groep) 2008 10.824.247 3.715 8.004.082 598.543 538
Gewassen-/veeteeltcombinaties (groep) 2009 10.198.296 3.427 7.456.292 535.186 467
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Oppervlakte gewassen, aantal dieren en bijbehorend aantal bedrijven,
naar bedrijfstype, Nederland totaal.
2000 - 2009
Gewijzigd op 02 juli 2010.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Grondgebruik
Areaal grondgebruik
Grondgebruik, totaal
Aantal bedrijven met grondgebruik
Grondgebruik, totaal
Akkerbouw
Akkerbouw is teelt in de volle grond, veelal voor industriële verwerking,
of dierlijke consumptie.
_
Tot de akkerbouw wordt gerekend: akkerbouwgewassen (bijvoorbeeld
granen, aardappelen, peulvruchten, akkerbouwgroenten), groenvoedergewassen
(bijvoorbeeld snijmais) en braakland.
_
Hierbij gaat het uitsluitend om de oppervlakte hoofdgewassen (eerste
teelt) dus exclusief de oppervlakte van gewassen onder dekvrucht (gewassen
die tegelijk met het hoofdgewas, het dekvruchtgewas, worden gezaaid maar
langzamer groeien dan het dekvruchtgewas waardoor ze bescherming krijgen
van het dekvruchtgewas tegen bijvoorbeeld onkruid of droogte) en
stoppelgewassen (gewassen die als tweede gewas worden gezaaid en in het
najaar als groenvoeder of groenbemestingsgewas benut kunnen worden).
Areaal akkerbouw
Akkerbouw, totaal
Hokdieren
Hokdieren zijn varkens, diverse soorten pluimvee, konijnen en
edelpelsdieren op agrarische bedrijven.
Aantal hokdieren
Om hobbymatig van bedrijfsmatig gehouden dieren te onderscheiden, worden
bij pluimvee, konijnen en edelpelsdieren aantallen van minder dan 25 niet
in de telling meegenomen.
Varkens
Varkens, totaal
Aantal bedrijven met hokdieren
Om hobbymatig van bedrijfsmatig gehouden dieren te onderscheiden, worden
bedrijven met een aantal van minder dan 25 (pluimvee, konijnen of
edelpelsdieren) niet in de telling meegenomen.
Varkens
Varkens, totaal