Opslag; prijsindex 2006 3e kwartaal = 100

Opslag; prijsindex 2006 3e kwartaal = 100

Opslagdiensten Perioden Prijsindexcijfers (2006 3e kwartaal = 100) Kwartaalmutatie (%) Jaarmutatie (%) Wegingsfactoren (%)
Totaal opslagdiensten 2006 3e kwartaal 100,0 100
Totaal opslagdiensten 2006 4e kwartaal 100,9 0,9 100
Totaal opslagdiensten 2007 1e kwartaal 102,4 1,5 100
Totaal opslagdiensten 2007 2e kwartaal 102,8 0,4 100
Totaal opslagdiensten 2007 3e kwartaal 103,6 0,8 3,6 100
Totaal opslagdiensten 2007 4e kwartaal 104,7 1,1 3,8 100
Totaal opslagdiensten 2007 Jaargemiddelde 103,4 100
Totaal opslagdiensten 2008 1e kwartaal 107,4 2,6 4,9 100
Tankopslag 2006 3e kwartaal 100,0 25
Tankopslag 2006 4e kwartaal 102,6 2,6 25
Tankopslag 2007 1e kwartaal 104,6 1,9 25
Tankopslag 2007 2e kwartaal 104,1 0,5 25
Tankopslag 2007 3e kwartaal 104,9 0,8 4,9 25
Tankopslag 2007 4e kwartaal 109,0 3,9 6,2 25
Tankopslag 2007 Jaargemiddelde 105,7 25
Tankopslag 2008 1e kwartaal 111,8 2,6 6,9 25
Koel- en vriesopslag 2006 3e kwartaal 100,0 15
Koel- en vriesopslag 2006 4e kwartaal 100,5 0,5 15
Koel- en vriesopslag 2007 1e kwartaal 102,3 1,8 15
Koel- en vriesopslag 2007 2e kwartaal 103,0 0,7 15
Koel- en vriesopslag 2007 3e kwartaal 103,2 0,2 3,2 15
Koel- en vriesopslag 2007 4e kwartaal 103,5 0,3 3,0 15
Koel- en vriesopslag 2007 Jaargemiddelde 103,0 15
Koel- en vriesopslag 2008 1e kwartaal 107,2 3,6 4,8 15
Overige opslag 2006 3e kwartaal 100,0 60
Overige opslag 2006 4e kwartaal 100,4 0,4 60
Overige opslag 2007 1e kwartaal 101,5 1,1 60
Overige opslag 2007 2e kwartaal 102,2 0,7 60
Overige opslag 2007 3e kwartaal 103,2 1,0 3,2 60
Overige opslag 2007 4e kwartaal 103,2 0,0 2,8 60
Overige opslag 2007 Jaargemiddelde 102,5 60
Overige opslag 2008 1e kwartaal 105,5 2,2 3,9 60
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft de prijsontwikkeling weer van diensten van
opslagbedrijven. De prijsontwikkeling wordt vastgesteld aan de hand van
modelprijzen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2006 3e kwartaal
Frequentie: stopgezet.

Status van de cijfers
Definitief.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie
Door later binnengekomen informatie kunnen de definitieve cijfers afwijken
van de eerder gepubliceerde voorlopige cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Prijsindexcijfers
De prijsindexcijfers geven de gemiddelde prijsontwikkeling
weer van opslagdiensten. Halverwege het kwartaal worden de prijzen
van de meest voorkomende opslagdiensten opgevraagd.
Kwartaalmutatie
Procentuele verandering ten opzichte van het voorgaande kwartaal.
Jaarmutatie
Procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.
Wegingsfactoren
De wegingsfactor geeft het aandeel van een bepaalde deelmarkt /
vakgebied ten opzichte van de totale productie van opslagdiensten.