Laden, lossen en overslag; prijsindex, 2006 1e kwartaal = 100

Laden, lossen en overslag; prijsindex, 2006 1e kwartaal = 100

Perioden Prijsindexcijfers (2006 1e kwartaal = 100) Kwartaalmutatie (%) Jaarmutatie (%)
2006 1e kwartaal 100,0
2006 2e kwartaal 101,1 1,1
2006 3e kwartaal 100,7 -0,4
2006 4e kwartaal 101,9 1,2
2006 jaargemiddelde 100,9
2007 1e kwartaal 102,0 0,1 2,0
2007 2e kwartaal 102,7 0,7 1,6
2007 3e kwartaal 102,7 0,0 2,0
2007 4e kwartaal 101,3 -1,4 -0,6
2007 jaargemiddelde 102,2 1,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Prijsindexcijfers per kwartaal, kwartaalmutaties, jaarmutaties en
wegingsfactoren naar deelmarkten en waarneemmethode.
kw I 2006 - kw IV 2007, jaargemiddelde 2006 - 2007.
Gewijzigd op 08 juni 2009.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Prijsindexcijfers
De prijsindexcijfers geven de gemiddelde prijsontwikkeling weer van
laad-, los- en overslagdiensten. Na afloop van het kwartaal worden de
omzetten en de hoeveelheden van de meest voorkomende diensten
per goederentype opgevraagd. De Unit Value wordt berekend als
het quotiënt van de omzet en de hoeveelheid.
Kwartaalmutatie
Procentuele verandering ten opzichte van het voorgaande kwartaal.
Jaarmutatie
Procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.