Softwareconsultancy; prijsindex, 2005 2e kwartaal = 100

Softwareconsultancy; prijsindex, 2005 2e kwartaal = 100

Perioden Prijsindexcijfers (2005 2e kwartaal = 100) Kwartaalmutatie (%) Jaarmutatie (%)
2005 2e kwartaal 100
2005 3e kwartaal 100,1 0,1
2005 4e kwartaal 101,1 1,0
2006 1e kwartaal 101,7 0,5
2006 2e kwartaal 101,5 -0,1 1,5
2006 3e kwartaal 102,8 1,3 2,7
2006 4e kwartaal 104,4 1,5 3,2
2006 jaargemiddelde 102,6
2007 1e kwartaal 105,5 1,1 3,8
2007 2e kwartaal 107,3 1,7 5,7
2007 3e kwartaal 107,2 -0,1 4,3
2007 4e kwartaal 108,6 1,3 4,0
2007 jaargemiddelde 107,2 4,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Prijsindexcijfers kwartaalmutaties, jaarmutaties,
gerealiseerde uurtarieven per kwartaal.
kw II 2005 - kw IV 2007; jaargemiddelde 2006- 2007.
Gewijzigd op 08 juni 2009.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Prijsindexcijfers
De prijsindexcijfers geven de gemiddelde prijsontwikkeling
weer van softwareconsultancydiensten. Na afloop van het kwartaal wordt
geënquêteerd hoeveel uren de medewerkers van een
softwareconsultancybureaur voor de klant hebben gewerkt en hoeveel
de opbrengst van de verleende diensten bedroeg. Het gerealiseerde
uurtarief wordt berekend als het quotiënt van de opbrengst en het aantal
uren.
Kwartaalmutatie
Procentuele verandering ten opzichte van het voorgaande kwartaal.
Jaarmutatie
Procentuele prijsverandering ten opzichte van dezelfde periode een jaar
eerder.