Getransporteerde mest naar herkomst en bestemming, 1994-2013

Bewerk tabel

De tabel geeft landelijke cijfers over de herkomst (mestaanbod) en bestemming (mestafzet) van getransporteerde mest. Landbouwbedrijven die meer dierlijke mest produceren dan op eigen grond mag worden toegepast zullen dit overschot moeten afvoeren. Het overgrote deel van de mesttransporten vindt dus plaats van bedrijven met overproductie naar bedrijven met plaatsingsruimte. Verder vinden transporten plaats van en naar mestverwerkingsbedrijven, naar het buitenland en naar hobbybedrijven en particulieren. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar een aantal onderscheiden mestsoorten en naar de hoeveelheid stikstof, fosfaat en kali in de getransporteerde mest.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1994 tot en met 2013.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.
Nieuwe inzichten in berekeningsmethoden kunnen aanleiding geven tot herberekening van de tijdreeks.

Wijzigingen per juni 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel "Mestafzet buiten de Nederlandse landbouw, mineralen en mestsoorten".

Getransporteerde mest naar herkomst en bestemming, 1994-2013

Mestsoorten Hoeveelheid mest en mineralen in de mest Perioden Getransporteerd mestaanbodTotaal getransporteerd mestaanbod (mln kg) Getransporteerd mestaanbodMestafvoer door landbouwbedrijven (mln kg) Getransporteerd mestaanbodMestafvoer door mestverwerkers (mln kg) Getransporteerd mestaanbodMestaanvoer uit het buitenland (mln kg) Getransporteerde mestafzetTotaal getransporteerde mestafzet (mln kg) Getransporteerde mestafzetMestaanvoer door landbouwbedrijven (mln kg) Getransporteerde mestafzetMestaanvoer door mestverwerkers (mln kg) Getransporteerde mestafzetMestafvoer naar het buitenland (mln kg)
Totaal dierlijke mest Hoeveelheid getransporteerde mest 1995 17.203,2 16.982,9 172,3 48,0 17.059,2 15.417,5 803,2 838,5
Totaal dierlijke mest Hoeveelheid getransporteerde mest 2000 13.543,8 13.211,9 210,3 121,7 13.180,8 11.484,1 1.053,0 643,7
Totaal dierlijke mest Hoeveelheid getransporteerde mest 2005 11.994,9 11.684,7 152,2 158,0 11.435,2 10.053,4 882,5 499,3
Totaal dierlijke mest Hoeveelheid getransporteerde mest 2012 22.017,3 20.352,9 1.140,0 524,4 20.877,9 15.943,6 2.176,3 2.758,0
Totaal dierlijke mest Hoeveelheid getransporteerde mest 2013 22.333,1 20.273,7 1.344,8 714,6 20.972,2 15.722,2 2.395,6 2.854,4
Totaal dierlijke mest Stikstof in getransporteerde mest 1995 155,8 153,9 0,9 1,1 154,6 127,2 4,3 23,1
Totaal dierlijke mest Stikstof in getransporteerde mest 2000 107,5 102,5 3,7 1,3 101,9 78,0 7,9 16,0
Totaal dierlijke mest Stikstof in getransporteerde mest 2005 97,2 92,0 3,3 1,9 95,7 70,8 8,2 16,8
Totaal dierlijke mest Stikstof in getransporteerde mest 2012 183,2 167,6 11,9 3,8 174,2 94,1 33,2 46,9
Totaal dierlijke mest Stikstof in getransporteerde mest 2013 185,3 167,3 12,9 5,1 171,8 91,1 34,4 46,3
Totaal dierlijke mest Fosfaat in getransporteerde mest 1995 74,0 72,4 1,0 0,5 73,4 60,1 2,0 11,3
Totaal dierlijke mest Fosfaat in getransporteerde mest 2000 69,2 65,0 3,5 0,7 66,0 47,0 5,3 13,8
Totaal dierlijke mest Fosfaat in getransporteerde mest 2005 63,9 59,6 2,9 1,3 65,5 44,3 5,6 15,6
Totaal dierlijke mest Fosfaat in getransporteerde mest 2012 92,4 81,6 9,1 1,8 89,9 42,3 18,9 28,8
Totaal dierlijke mest Fosfaat in getransporteerde mest 2013 93,3 81,5 9,6 2,3 88,9 41,0 19,6 28,4
Bron: CBS
Verklaring van tekens