Zonnewarmte; afgedekte zonnecollectoren in Nederland, 2002 - 2012

Zonnewarmte; afgedekte zonnecollectoren in Nederland, 2002 - 2012

Perioden Collectoroppervlak =< 6m2 In gebruik genomen zonneboilers (aantal) Collectoroppervlak =< 6m2 Collectoroppervlak (m2) Collectoroppervlak > 6m2 (m2)
2008 7.284 20.275 3.139
2009 11.522 34.244 11.016
2010 10.397 31.792 18.070
2011 10.235 27.640 8.805
2012 1e kwartaal** 1.971 5.633 5.970
2012 2e kwartaal** 2.845 8.307 3.028
2012 3e kwartaal** 1.967 6.039 3.187
2012 4e kwartaal** 2.597 7.643 4.027
2012** 9.380 27.622 16.212
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft per kwartaal de in gebruik genomen afgedekte zonnewarmte (zonthermische-) systemen in Nederland. Het gaat hierbij om aantallen en oppervlakte.

Gegevens beschikbaar van 2002 tot en met 2012, per kwartaal.

Status van de cijfers:
Deze tabel geeft definitieve cijfers tot en met 2011 en nader voorlopige cijfers 2012. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 3 juli 2013:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door "Zonnewarmte; aantal installaties, collectoroppervlak en warmteproductie". Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Collectoroppervlak =< 6m2
Systemen waarbij water wordt verwarmd met zonne-energie in een afgedekte collector. De zogenaamde zonneboilers. Het water stroomt daarbij door buizen die met glas zijn afgedekt. Het opgewarmde water wordt opgeslagen in een voorraadvat. Voornamelijk voor toepassingen van warm tapwater in individuele huishoudens.
In gebruik genomen zonneboilers
Aantal installaties, bijgeplaatst in de verslagperiode.
Collectoroppervlak
Collectoroppervlak in vierkante meters, bijgeplaatst in de verslagperiode.
Collectoroppervlak > 6m2
Systemen waarbij water wordt verwarmd met zonne-energie in een afgedekte collector. Het water stroomt daarbij door buizen die met glas zijn afgedekt. Voornamelijk voor grotere toepassingen, zoals utiliteitsbouw (kantoren) en groepen woningen. Het collectoroppervlak is in vierkante meters, bijgeplaatst in de verslagperiode.