Hernieuwbare energie; capaciteit, binnenlandse prod. en verbruik, 1990-2013

Hernieuwbare energie; capaciteit, binnenlandse prod. en verbruik, 1990-2013

Bron/techniek Perioden Capaciteit Aantal installaties In gebruik genomen (aantal) Capaciteit Aantal installaties Uit gebruik genomen (aantal) Capaciteit Aantal installaties Opgesteld aan het einde van het jaar (aantal) Capaciteit Elektrisch vermogen In gebruik genomen (MW-elektrisch) Capaciteit Elektrisch vermogen Uit gebruik genomen (MW-elektrisch) Capaciteit Elektrisch vermogen Opgesteld aan het einde van het jaar (MW-elektrisch) Capaciteit Thermisch vermogen In gebruik genomen (MW-thermisch) Capaciteit Thermisch vermogen Uit gebruik genomen (MW-thermisch) Capaciteit Thermisch vermogen Opgesteld aan het einde van het jaar (MW-thermisch) Capaciteit Collector oppervlak In gebruik genomen (1 000 m2) Capaciteit Collector oppervlak Uit gebruik genomen (1 000 m2) Capaciteit Collector oppervlak Opgesteld aan het einde van het jaar (1 000 m2) Netto energieproductie Elektriciteit in mln kWh (mln kWh) Netto energieproductie Aandeel in totaal elektriciteitsverbruik (% van totaal elektriciteitsverbruik) Netto energieproductie Warmte (TJ) Netto energieproductie Biogas voor nuttig finaal verbruik (TJ) Winning en affakkelen van biogas Winning van biogas (TJ) Winning en affakkelen van biogas Gefakkeld biogas (TJ) Nuttig energetisch verbruik van biomassa (TJ)
Totaal energiebronnen 2011 . . . . . . . . . . . . 11.534 9,78 . 1.017 12.829 . 117.922
Totaal energiebronnen 2012 . . . . . . . . . . . . 11.758 10,16 . 1.549 12.932 . 122.168
Totaal energiebronnen 2013* . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Waterkracht 2011 - - 7 - - 37 57 0,05
Waterkracht 2012 - - 7 - - 37 104 0,09
Waterkracht 2013* . . . . . . . .
Windenergie, totaal 2011 47 42 1.978 98 20 2.316 5.100 4,33
Windenergie, totaal 2012 65 65 1.978 161 44 2.433 4.982 4,31
Windenergie, totaal 2013* . . . . . . . .
Windenergie op land 2011 47 42 1.882 98 20 2.088 4.298 3,65
Windenergie op land 2012 65 65 1.882 161 44 2.205 4.193 3,62
Windenergie op land 2013* . . . . . . . .
Windenergie op zee 2011 - - 96 - - 228 802 0,68
Windenergie op zee 2012 - - 96 - - 228 789 0,68
Windenergie op zee 2013* . . . . . . . .
Zonne-energie, totaal 2011 . . . 58 1 145 . . . . . . 100 0,09 .
Zonne-energie, totaal 2012 . . . 220 1 365 . . . . . . 254 0,22 .
Zonne-energie, totaal 2013* . . . 360 2 722 . . . . . . . . .
Totaal zonnestroom 2011 . . . 58 1 145 . . . 100 0,09
Totaal zonnestroom 2012 . . . 220 1 365 . . . 254 0,22
Totaal zonnestroom 2013* . . . 360 2 722 . . . . .
Zonnestroom, niet aan het net gekoppeld 2011 . . . 0 0 5 . . . 2 0,00
Zonnestroom, niet aan het net gekoppeld 2012 . . . 1 0 5 . . . 2 0,00
Zonnestroom, niet aan het net gekoppeld 2013* . . . . . . . . . . .
Zonnestroom, netgekoppeld energiebedr. 2011 . . . 6 0 11 . . . 8 0,01
Zonnestroom, netgekoppeld energiebedr. 2012 . . . 4 0 15 . . . 11 0,01
Zonnestroom, netgekoppeld energiebedr. 2013* . . . . . . . . . . .
Zonnestroom, netgekoppeld, overig 2011 . . . 53 0 130 . . . 91 0,08
Zonnestroom, netgekoppeld, overig 2012 . . . 215 0 345 . . . 241 0,21
Zonnestroom, netgekoppeld, overig 2013* . . . . . . . . . . .
Totaal zonnewarmte 2011 . . . . . . 64 32 843 .
Totaal zonnewarmte 2012 . . . . . . 63 41 865 .
Totaal zonnewarmte 2013* . . . . . . . . . .
Zonnewarmte, afgedekte systemen < 6 m2 2011 10.235 4.454 125.589 . . . 28 15 354 .
Zonnewarmte, afgedekte systemen < 6 m2 2012 9.384 7.804 127.169 . . . 28 21 360 .
Zonnewarmte, afgedekte systemen < 6 m2 2013* . . . . . . . . . .
Zonnewarmte, afgedekte systemen > 6 m2 2011 . . . . . 9 4 78 .
Zonnewarmte, afgedekte systemen > 6 m2 2012 . . . . . 8 1 85 .
Zonnewarmte, afgedekte systemen > 6 m2 2013* . . . . . . . . .
Zonnewarmte, onafgedekte systemen 2011 . . . . . . 27 14 410 .
Zonnewarmte, onafgedekte systemen 2012 . . . . . . 27 19 419 .
Zonnewarmte, onafgedekte systemen 2013* . . . . . . . . . .
Totaal bodemenergie 2011 . . . . . . 4.157
Totaal bodemenergie 2012 . . . . . . 4.783
Totaal bodemenergie 2013* . . . . . . .
Bodemenergie, diep 2011 2 - 4 . - . 316
Bodemenergie, diep 2012 2 - 6 . - . 495
Bodemenergie, diep 2013* . . . . . . .
Totaal bodemenergie, ondiep 2011 . . . . . . 3.841
Totaal bodemenergie, ondiep 2012 . . . . . . 4.288
Totaal bodemenergie, ondiep 2013* . . . . . . .
Totaal bodem, ondiep, warmte 2011 . . . . . . 3.841
Totaal bodem, ondiep, warmte 2012 . . . . . . 4.288
Totaal bodem, ondiep, warmte 2013* . . . . . . .
Bodem, ondiep, warmtepompen, woningen 2011 4.890 66 28.305 44 0 277 1.244
Bodem, ondiep, warmtepompen, woningen 2012 4.843 492 32.656 39 3 313 1.413
Bodem, ondiep, warmtepompen, woningen 2013* . . . . . . .
Bodem, ondiep, warmtepompen, utiliteit 2011 969 34 7.743 77 1 591 2.419
Bodem, ondiep, warmtepompen, utiliteit 2012 943 89 8.597 74 4 662 2.698
Bodem, ondiep, warmtepompen, utiliteit 2013* . . . . . . .
Bodem, ondiep, warmte zonder warmtepomp 2011 . . . . . . 178
Bodem, ondiep, warmte zonder warmtepomp 2012 . . . . . . 177
Bodem, ondiep, warmte zonder warmtepomp 2013* . . . . . . .
Bodem, ondiep, koude 2011 . . . . . .
Bodem, ondiep, koude 2012 . . . . . .
Bodem, ondiep, koude 2013* . . . . . .
Totaal buitenluchtwarmte 2011 32.403 86 118.080 260 2 1.599 3.618
Totaal buitenluchtwarmte 2012 30.849 1.114 147.815 230 8 1.821 4.166
Totaal buitenluchtwarmte 2013* . . . . . . .
Buitenlucht, met warmtepompen, woningen 2011 12.449 46 42.656 61 0 167 640
Buitenlucht, met warmtepompen, woningen 2012 13.810 811 55.655 58 1 224 807
Buitenlucht, met warmtepompen, woningen 2013* . . . . . . .
Buitenlucht, met warmtepompen, utiliteit 2011 19.954 40 75.424 200 1 1.432 2.978
Buitenlucht, met warmtepompen, utiliteit 2012 17.039 303 92.160 172 7 1.597 3.359
Buitenlucht, met warmtepompen, utiliteit 2013* . . . . . . .
Warmte uit net gemolken melk 2011 . . . . . . 395
Warmte uit net gemolken melk 2012 . . . . . . 427
Warmte uit net gemolken melk 2013* . . . . . . .
Totaal biomassa 2011 . . . . . . . . . 6.276 5,32 20.591 1.017 12.829 . 117.922
Totaal biomassa 2012 . . . . . . . . . 6.418 5,55 21.954 1.549 12.932 . 122.168
Totaal biomassa 2013* . . . . . . . . . . . . . . . .
Afvalverbrandingsinstallaties 2011 . . . . . 649 . . . 1.634 1,39 6.610 37.361
Afvalverbrandingsinstallaties 2012 . . . . . 649 . . . 1.800 1,56 7.640 39.794
Afvalverbrandingsinstallaties 2013* . . . . . . . . . . . . .
Bij- en meestoken biomassa in centrales 2011 . . . . . . . . . 2.979 2,53 920 27.855
Bij- en meestoken biomassa in centrales 2012 . . . . . . . . . 2.802 2,42 658 26.295
Bij- en meestoken biomassa in centrales 2013* . . . . . . . . . . . . .
Houtketels voor warmte bij bedrijven 2011 198 23 2.310 19 17 437 2.362 2.778
Houtketels voor warmte bij bedrijven 2012 191 24 2.477 23 2 458 2.475 2.912
Houtketels voor warmte bij bedrijven 2013* . . . . . . . .
Totaal houtkachels huishoudens 2011 . . 933.022 . . . 7.262 12.503
Totaal houtkachels huishoudens 2012 . . 930.561 . . . 7.495 12.663
Totaal houtkachels huishoudens 2013* . . . . . . . .
Houtkachels huishoudens, openhaarden 2011 . . 369.704 . . . 232 2.321
Houtkachels huishoudens, openhaarden 2012 . . 356.195 . . . 224 2.236
Houtkachels huishoudens, openhaarden 2013* . . . . . . . .
Houtkachels huishoudens, inzethaarden 2011 . . 177.182 . . . 1.160 2.088
Houtkachels huishoudens, inzethaarden 2012 . . 175.875 . . . 1.179 2.072
Houtkachels huishoudens, inzethaarden 2013* . . . . . . . .
Houtkachels huishoudens, vrijstaand 2011 . . 386.136 . . . 5.870 8.095
Houtkachels huishoudens, vrijstaand 2012 . . 398.491 . . . 6.093 8.355
Houtkachels huishoudens, vrijstaand 2013* . . . . . . . .
Totaal overige biomassaverbranding 2011 . . 27 . . . . . . 705 0,60 2.264 11.723
Totaal overige biomassaverbranding 2012 . . 26 . . . . . . 885 0,76 2.424 14.033
Totaal overige biomassaverbranding 2013* . . . . . . . . . . . . .
Ovrg. biomassaverbr. met elek. opwekking 2011 . . 19 . . . . . . 705 0,60 994 10.138
Ovrg. biomassaverbr. met elek. opwekking 2012 . . 21 . . . . . . 885 0,76 1.150 12.482
Ovrg. biomassaverbr. met elek. opwekking 2013* . . . . . . . . . . . . .
Ovrg. biomassaverbr. zonder elek.opwekk. 2011 . . 8 . . . 1.270 1.585
Ovrg. biomassaverbr. zonder elek.opwekk. 2012 . . 5 . . . 1.274 1.551
Ovrg. biomassaverbr. zonder elek.opwekk. 2013* . . . . . . . .
Totaal biogas 2011 . . . . . 217 . . . 958 0,81 1.173 1.017 12.829 . 12.264
Totaal biogas 2012 . . . . . 219 . . . 931 0,80 1.262 1.549 12.932 . 12.454
Totaal biogas 2013* . . . . . . . . . . . . . . . .
Biogas uit stortplaatsen 2011 . . . . . 27 . . . 79 0,07 67 316 1.771 406 1.364
Biogas uit stortplaatsen 2012 . . . . . 23 . . . 66 0,06 - 335 1.563 311 1.251
Biogas uit stortplaatsen 2013* . . . . . . . . . . . . . . . .
Biogas uit rioolwaterzuiveringsinstalla. 2011 . . . . . 37 . . . 164 0,14 214 77 2.315 159 2.156
Biogas uit rioolwaterzuiveringsinstalla. 2012 . . . . . 40 . . . 176 0,15 138 85 2.388 167 2.222
Biogas uit rioolwaterzuiveringsinstalla. 2013* . . . . . . . . . . . . . . . .
Biogas, co-vergisting van mest 2011 . . 97 . . 113 . . 515 0,44 447 - 5.622 . 5.622
Biogas, co-vergisting van mest 2012 . . 95 . . 117 . . 504 0,44 735 - 5.503 . 5.503
Biogas, co-vergisting van mest 2013* . . . . . . . . . . . . . . .
Overige biogas 2011 . . . . . 40 . . . 199 0,17 445 623 3.121 . 3.121
Overige biogas 2012 . . . . . 40 . . . 185 0,16 390 1.129 3.478 . 3.478
Overige biogas 2013* . . . . . . . . . . . . . . . .
Totaal biobrandstoffen voor wegverkeer 2011 13.438
Totaal biobrandstoffen voor wegverkeer 2012 14.017
Totaal biobrandstoffen voor wegverkeer 2013* .
Biobenzine 2011 6.231
Biobenzine 2012 5.211
Biobenzine 2013* .
Biodiesel 2011 7.207
Biodiesel 2012 8.806
Biodiesel 2013* .
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Hernieuwbare energie is energie uit wind, waterkracht, zon, bodem, buitenluchtwarmte, warmte uit net gemolken melk en biomassa. In deze tabel zijn gegevens opgenomen over de capaciteit, de binnenlandse productie en het verbruik van biomassa op het gebied van hernieuwbare energie. De gegevens zijn uitgesplitst naar het soort energiebron of soort techniek.

Gegevens beschikbaar van 1990 tot en met 2013, jaarlijks

Status van de cijfers:
Deze tabel geeft de definitieve cijfers tot en met 2012 en een voorlopig capaciteitscijfer 2013 over zonnestroom.
Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens over 2013 niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 12 juni 2014:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Niet meer van toepassing.

De meeste gegevens uit deze tabel komen terug in de volgende tabellen:
- Biomassa; verbruik en energieproductie uit biomassa per techniek
- Bodemenergie; onttrekking van warmte en koude
- Warmtepompen; aantallen, thermisch vermogen en energiestromen
- Zonnewarmte; aantal installaties, collectoroppervlak en warmteproductie
- Hernieuwbare elektriciteit; productie en vermogen

Toelichting onderwerpen

Capaciteit
De capaciteit van de installaties voor de opwekking van hernieuwbare energie kan, afhankelijk van de toegepaste techniek of bron, worden uitgedrukt in aantallen installaties, elektrisch vermogen, thermisch vermogen of -in geval van zonne-energie- collectoroppervlak. Gegeven worden de wijzigingen gedurende het verslagjaar en de totale capaciteit aan het eind van het verslagjaar.
Aantal installaties
Aantal windmolens, waterkrachtcentrales, warmtepompen en zonneboilers.
In gebruik genomen
Nieuwe installaties.
Uit gebruik genomen
Opgesteld aan het einde van het jaar
Einde verslagjaar.
Elektrisch vermogen
Elektrisch vermogen is de hoeveelheid elektriciteit die de installaties onder optimale omstandigheden kunnen produceren per tijdseenheid (bijvoorbeeld per uur).
Bij zonnestroomsystemen wordt het opgestelde vermogen uitgedrukt in MW-piek (MWp). MW = MegaWatt. Mega = 1 mln. piek = maximale opbrengst.
In gebruik genomen
Nieuwe installaties.
Uit gebruik genomen
Opgesteld aan het einde van het jaar
Einde verslagjaar.
Thermisch vermogen
Maximale warmteproductie.
In gebruik genomen
Nieuwe installaties.
Uit gebruik genomen
Opgesteld aan het einde van het jaar
Einde verslagjaar.
Collector oppervlak
Bij zonneboilers en bij overige thermische zonne-energiesystemen.
In gebruik genomen
Nieuwe collectoren.
Uit gebruik genomen
Opgesteld aan het einde van het jaar
Einde verslagjaar.
Netto energieproductie
Netto energieproductie van hernieuwbare energie. Dat is totale productie van hernieuwbare energie minus het eigen verbruik.
Elektriciteit in mln kWh
Netto elektriciteitsproductie, dus de totale productie van de installatie verminderd met het eigen elektriciteitsverbruik van de installatie.
Aandeel in totaal elektriciteitsverbruik
Hernieuwbare netto elektriciteitsproductie als percentage van het totale netto binnenlands elektriciteitsverbruik (inclusief de netverliezen, exclusief het verbruik voor elektriciteitsopwekking).
Warmte
Bij bodemenergie, buitenluchtwarmte en warmte uit net gemolken melk gaat het om de totale warmteproductie. Deze bestaat uit de warmte die is onttrokken uit de bodem, buitenlucht of net gemolken melk plus de warmte die ontstaat uit het elektriciteitsverbruik van warmtepompen.
Bij installaties voor de verbranding en vergisting van biomassa gaat het om de productie van nuttig te gebruiken warmte minus het eigen verbruik van warmte (bijvoorbeeld voor het op temperatuur houden van de vergister).
TJ = TeraJoule, Tera = 10 tot de 12e macht.
Biogas voor nuttig finaal verbruik
De hoeveelheid biogas die niet in een elektriciteitsproducerend apparaat wordt ingezet, maar die toch nuttig wordt verbruikt. Dit verbruik kan zijn door de producent of door een afnemer van het gas. Het gas kan direct voor energetische doeleinden worden aangewend of het kan, na opwerking tot aardgaskwaliteit, worden toegevoegd aan het aardgasnet.
Winning en affakkelen van biogas
Winning van biogas
TJ = TeraJoule, Tera = 10 tot de 12e macht.
Gefakkeld biogas
Biogas dat niet nuttig wordt gebruikt, maar wordt verbrand. De reden dat dit gebeurd is dat de eigenschappen van het biogas en de specifieke omstandigheden er voor zorgen dat het niet rendabel is om het biogas nuttig toe te passen. Het voordeel van affakkelen boven gewoon de lucht in laten gaan is dat de methaan van het biogas wordt omgezet in kooldioxide. Een eenheid kooldioxide draagt veel minder bij aan het versterkte broeikaseffect dan een eenheid methaan.
TJ = TeraJoule, Tera = 10 tot de 12e macht.
Nuttig energetisch verbruik van biomassa
Nuttig verbruik van vaste, vloeibare of gasvormige biomassa in TJ.
TJ = TeraJoule, Tera = 10 tot de 12e macht. Gefakkeld biogas wordt niet meegenomen.