Vloeibare biotransportbrandstoffen; aanbod, verbruik en bijmenging, '03-'18


In deze tabel zijn gegevens opgenomen over vloeibare biotransportbrandstoffen. Het gaat daarbij om het aanbod en het verbruik van biobrandstoffen en de hoeveelheid biobrandstoffen die worden bijgemengd in gewone benzine en diesel. Ook zijn er gegevens over de productiecapaciteit van biobrandstoffen.

De gegevens zijn beschikbaar zowel voor het totaal aan biobrandstoffen als voor de twee soorten biobrandstoffen die in het wegverkeer en mobiele werktuigen gebruikt worden, namelijk biobenzine en biodiesel.

Het aanbod van biobrandstoffen is gelijk aan de som van de productie, het invoersaldo (netto invoer) en de voorraadmutaties van biobrandstoffen. Bij de invoersaldo en de voorraadmutaties wordt daarbij nog een onderscheid gemaakt in pure en bijgemengde biobrandstoffen. Het verbruik is gelijkgesteld aan de afleveringen van de oliebedrijven aan pompstations in Nederland. Het gaat daarbij voor het grootste deel om biobrandstoffen die zijn bijgemengd in gewone diesel en benzine en dus niet meer herkenbaar zijn als biobrandstof. Het verbruik wordt op vier manieren weergegeven: in miljoenen kilo's, miljoenen liters, TeraJoules en als het bio-aandeel op energiebasis in het totaal van de verbruikte benzine en diesel in het wegverkeer.

Gegevens beschikbaar vanaf:
2003 tot en met 2018.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per april:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel "Biotransportbrandstoffen; aanbod, verbruik en bijmenging". Zie paragraaf 3.

Vloeibare biotransportbrandstoffen; aanbod, verbruik en bijmenging, '03-'18

Energiedragers Perioden AanbodTotaal aanbod (mln kg) AanbodProductie (mln kg) AanbodInvoersaldoTotaal puur en bijgemengd (mln kg) AanbodInvoersaldoPuur (mln kg) AanbodInvoersaldoBijgemengd (mln kg) AanbodVoorraadmutatieTotaal puur en bijgemengd (mln kg) AanbodVoorraadmutatiePuur (mln kg) AanbodVoorraadmutatieBijgemengd (mln kg) VerbruikTotaal puur en bijgemengdGewicht (mln kg) VerbruikTotaal puur en bijgemengdVolume (mln liter) VerbruikTotaal puur en bijgemengdEnergie (TJ) VerbruikTotaal puur en bijgemengdAandeel in totaal benzine en/of diesel (% op energiebasis) VerbruikPuur (mln kg) VerbruikBijgemengd (mln kg) Bijmenging (mln kg) Productiecapaciteit (mln kg per jaar)
Vloeibare biotransportbrandstof, totaal 2017 429 . . . -82 -110 -110 0 429 528 13.891 . . 429 511 .
Vloeibare biotransportbrandstof, totaal 2018 693 . . . -58 -178 -178 0 693 839 22.993 . . 693 770 .
Biobenzine 2017 200 . . . -21 -6 -6 0 200 267 5.399 . 0 200 221 .
Biobenzine 2018 265 . . . -7 10 10 0 265 354 7.146 . 0 265 272 .
Biodiesel 2017 230 1.929 -1.595 -1.534 -61 -104 -104 0 230 260 8.493 . . 230 291 2.058
Biodiesel 2018 428 1.839 -1.204 -1.153 -51 -188 -188 0 428 486 15.846 . . 428 498 2.082
Bron: CBS.
Verklaring van tekens