Gemeenterekeningen; balans per gemeente 2005-2014


Deze tabel bevat gegevens over de balanssamenstelling van individuele gemeenten. De balans vormt een onderdeel van de financiële jaarrekening van gemeenten. In de tabel worden de balansstanden aan het eind van het jaar gepresenteerd. De bedragen zijn zowel in duizenden euro's als in euro's per inwoner vermeld.

Gegevens beschikbaar van 2005 tot 2014.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per: 21 december 2016
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Gemeenterekeningen; balans per gemeente 2005-2014

Regio's Perioden Activa in 1000 euroTotaal activa (1000 euro) Activa in 1000 euroVaste activaTotaal vaste activa (1000 euro) Activa in 1000 euroVaste activaImmateriële vaste activa (1000 euro) Vaste activaMateriële vaste activaTotaal materiële vaste activa (1000 euro) Vaste activaFinanciële vaste activaTotaal financiële vaste activa (1000 euro) Activa in 1000 euroVlottende activaTotaal vlottende activa (1000 euro) Vlottende activaVoorradenTotaal voorraden (1000 euro) Vlottende activaFinanciële vlottende activaTotaal financiële vlottende activa (1000 euro) Passiva in 1000 euroTotaal passiva (1000 euro) Passiva in 1000 euroVaste passivaTotaal vaste passiva (1000 euro) Vaste passivaEigen vermogenTotaal eigen vermogen (1000 euro) Passiva in 1000 euroVaste passivaVoorzieningen (1000 euro) Vaste passivaVaste schuldTotaal vaste schuld (1000 euro) Passiva in 1000 euroVlottende passivaTotaal vlottende passiva (1000 euro)
Amsterdam 2013 14.380.560 12.360.035 41.247 10.280.300 2.038.488 2.020.525 174.525 1.846.000 14.380.558 11.756.375 7.664.301 903.740 3.188.334 2.624.183
Amsterdam 2014 13.409.697 12.464.155 20.164 10.550.233 1.893.758 945.542 -33.109 978.651 13.409.697 11.930.374 7.663.967 873.883 3.392.524 1.479.323
's-Gravenhage (gemeente) 2013 2.543.509 2.081.643 0 1.309.307 772.336 461.866 57.146 404.720 2.543.509 1.949.421 1.028.137 137.282 784.002 594.088
's-Gravenhage (gemeente) 2014 2.698.451 2.202.887 0 1.364.831 838.056 495.564 39.508 456.056 2.698.451 2.158.071 963.588 179.116 1.015.367 540.380
Rotterdam 2013 4.357.639 3.809.951 14.032 2.481.022 1.314.897 547.687 -144.738 692.425 4.357.638 3.142.140 1.112.399 120.595 1.909.146 1.215.498
Rotterdam 2014 4.290.143 3.856.235 12.889 2.534.365 1.308.981 433.908 -153.705 587.613 4.290.143 3.288.934 1.140.423 105.814 2.042.697 1.001.209
Utrecht (gemeente) 2013 1.884.773 1.531.134 8.473 1.380.403 142.258 353.639 69.939 283.700 1.884.772 1.530.590 646.771 114.382 769.437 354.182
Utrecht (gemeente) 2014 1.921.602 1.586.912 9.169 1.449.765 127.978 334.690 21.309 313.381 1.921.601 1.628.199 642.759 91.977 893.463 293.402
Bron: CBS.
Verklaring van tekens